Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SØVNAPNØ OG TRANSPORT Professor dr. med, og forskningschef Lise Tarnow

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SØVNAPNØ OG TRANSPORT Professor dr. med, og forskningschef Lise Tarnow"— Præsentationens transcript:

1 SØVNAPNØ OG TRANSPORT Professor dr. med, og forskningschef Lise Tarnow
Nordsjællands Hospital Chefkonsulent Frank Davidsen DTL – Danske Vognmænd

2 Hvem er SØVNAPNØ GRUPPEN?
Erhvervet: DTL – Danske Vognmænd 3 F Danske Busvognmænd Dansk Taxiråd Dansk Erhverv Øvrige interessenter: Rådet for Sikker Trafik Lise Tarnow, diabetes og søvnapnøforsker TEC (AMU TRANSPORT DANMARK) Maribo Medico; leverandør af udstyr til søvnapnøpatienter mm. Codan Forsikring

3 Gruppens konklusioner:
Søvnapnø er en overset diagnose. Der er en sammenhæng imellem søvnapnø, diabetes og overvægt. Overvægt er et kendt problem i transportbranchen, som ønsker at forbedre chaufførers arbejdsmiljø. Der er sammenhæng imellem arbejdsmiljø og sundhed. Søvnapnø skal ses i et sundhedsperspektiv fremfor i et trafiksikkerhedsperspektiv. MEN – trafiksikkerheden har gavn af fokus på søvnapnø for at bekæmpe træthed.

4

5 Normal søvn Fysiologiske effekter
 Blodtryk  Hjerterytme  Slagvolumen  Perifær modstand  SNS nerve-aktivitet

6 Nattens søvn cyklus Man sover 5-6 søvncykli i løbet af en nat
Mængden af den dybe søvn aftager i løbet af natten Mængden af REM øges Der optræder døs/vågenhed mellem de enkelte søvncykli

7 Søvnforstyrrelser Insomni Restless Legs Syndrome Snorken
Obstruktiv Søvnapnø Søvnapnø

8 Definition af søvnapnø

9 Obstruktiv Søvnapnø = OSA
Normal vejrtrækning Ca. 60 sek. OSA

10 Nick at night

11 Træthed og følelse af dårlig søvn Nedsat koncentrationsevne
Symptomer og følger Højlydt snorken Nykturi Træthed og følelse af dårlig søvn Nedsat koncentrationsevne Trafikuheld og arbejdsulykker Nedsat livskvalitet og depression Forhøjet blodtryk Øget kardiovaskulær mortalitet og morbiditet

12 Hvem får søvnapnø ? 5% i baggrunds populationen
Hyppigere hos mænd Hyppigere hos ældre Hyppigere hos overvægtige 40 – 90% med hjertesygdom % med diabetes

13 Diagnose Spørgeskemaer (Berlin / Epworth) ApneaLink+ apparat:
luftflow i næsen Iltkoncentration i blod Vejrtrækningsbevægelser 5 15 30

14

15 CPAP behandling af søvnapnø
- Forbedret livskvalitet - Mindre træthed Lavere blodtryk Mindre hjertekarsygsom

16 Prognose i obstruktiv søvnapnø
Marin et al., 2005, Lancet

17 Amerikanske havarikommision:
1/3 erhvervschauffører har OSA Ludger Grote, overlæge Göteborg: 22% af offentligt ansatte chauffører har OSA - Herudover er 26% trætte Søvnapnø gruppen DK: Ønsker at øge sundhed og trafiksikkerhed for erhvervschauffører gennem: undersøgelse af forekomst af OSA sikre at OSA patienter behandles


Download ppt "SØVNAPNØ OG TRANSPORT Professor dr. med, og forskningschef Lise Tarnow"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google