Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisning i faget pædagogik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisning i faget pædagogik"— Præsentationens transcript:

1 Undervisning i faget pædagogik

2 Den pædagogiske assistents arbejdsområde.
Småbørn Skolebørn Unge Specialområdet Voksne Uddannelse og undervisning fra folkeskole til uddannelse Patientforløb Ældre Misbrugere Vejledning Etc.

3 Daginstitutionens historie, dagplejepædagogik, pædagogiske retninger/strategier og menneskesyn
Asyler – hist., tankerne, hverdagen, Første børnehave – Frøbel og Marie Montessori Andre typer Børnehaver frem til i dag Udvikling fra 1940èrne og frem til i dag – også andre inst. Dagplejens hist.- rammer, godkendelse, arb. Vilkår Dagplejens samarbejdes partner, organisering af dagplejen

4 De fire dominerende pædagogiske retninger
Indlæringspædagogikken Vækstpædagogikken Den kritiske pædagogik Relations pædagogikken

5 Socialisering, dobbeltsocialisering og dannelse.
Tilbage blik til egen barndom Ændringer i børns vilkår / dobbelt socialisering Det moderne samfunds krav/ Inklusion Dannelse Socialisering Specifikke Kvalifikationer Opdragelse Almene kvalifikationer Social kontrol afvigelser

6

7 Børn og familieliv Tidens familie, Opdragelse og forældrestile
Dion Sommer: Forhandlings familiers tendenser og værdier Diana Baumrinds: 4 opdragelsesstile: Margrethe Bruun Hansen : 3 forældre typer Servicerende forældre I scenesættende forældre Kompetente forældre

8 Omsorg og omsorgsarbejde
Omsorgsarbejdet er ulige/ asymmetrisk Omsorgsgiveren og definitionsmagten Barnets forventninger fra omsorgsgiver Omsorg og pædagogik / mål. Planer og metoder Omsorg og opdragelse / opdragelsesmetoder, værdioverførsel Omsorg og udvikling/ følelsesmæssig og kreativ - NUZO Omsorg og kontakt/ Tilknytning og nærhed Omsorg og kommunikation/ anerkende, spejle, opmærksomhed Omsorg og empati/ Forståelse, anerkendelse Omsorg og responsiv / Lydhør og tilgængelig Kilde: Ann Jacobi

9 Anerkendelse og relationer
Anerkendelsens 3 niveauer: Honneth Privats færen: Kærlighed mellem tætte relationer Den solidariske sfære: gruppen, sociale liv Den retslige sfære: Love og regler Syv interaktionsniveauer: Lis Møller Kilde: Lis Møller Underkendelses former

10 Anerkendelse og relationer
Relationen: - Den synlige og usynlige Forskellige måder at indgå i relationer på: - Asymmetrisk/ Magtfordrejende : - Symmetrisk / Manglende gensidig kontakt - Den komplementære relation ICDP – Marte Meo

11 Børns leg og legekultur
Hvad, hvorfor og hvordan leger børn Leg som Social udvikling/ social tilpasning Leg som erkendelse/ erkendelsesmæssig udvikling Leg som konfliktløser/ følelsesmæssig udvikling Leg som kultur bærer Legerum, forhandling/ fordybelse - Legekvadrologen / Suttom Smith – Hiraki Rammelegen: – temaer Voksen rollen i legen / passiv , aktiv Lege former Børn der ikke kan lege

12 Læring Howard Gardners mange intelligenser Flow
Hvad er læring / Illeris, Piaget - kognitiv, psykisk og sociale processer Hvordan lærer man - læringsstile Howard Gardners mange intelligenser Flow

13 Pædagogiske læreplaner
Dagtilbudsloven: Fremme trivsel, sundhed, udvikling og læring. Pædagogisk læreplan: Rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Læringstemaer Læringsmål Metoder Aktiviteter Dokumentation Evaluering

14 Observationer * Formål med observationer Etik i observationer
Observations skemaer: - matrix, interaktionsanalyse - gradueringsskema, sociogram - Tegninger, fotos, historier Struktureret og ustruktureret Kvalitative versus kvantitative

15 Refleksions model Analyse punkter case Handlinger Holdninger Viden
Sådan gør Du Du er nu i gang med Beskriv situationen, kort , som du har oplevet den. At beskrive og ikke tolke Deskriptiv Hvilke handlinger førte til, at den blev afrundet. At vurdere hvad der er bedste at gøre Pragmatisk Hvordan er din holdning til at gøre sådan i praksis. Sætte ord på, hvad du synes om disse handlinger Normativ Hvilken faglig viden kunne vi inddrage til at beskrive og analysere praksis. At bearbejde og kvalificere erfaringer Og oplevelser Analytisk

16 Special pædagogikken Special pædagogikkens historie
Psykiatriens historie Normalitet og afvigelse: Normativt Statistisk Medicinsk Udviklings psykologisk Samfundsmæssigt

17 Etik og moral Etik i pædagogisk arbejde
Etik, moral og etiske principper Værdigrundlag og 5 etiske principper: - Værdighed - Social retfærdighed - Medmenneskelighed - Frihed - Professionel * Etiske dilemmaer

18 Inklusion og eksklusion
FN handicap konventionen 2007, Dagtilbuds-loven 2007 m.fl. Samfundets interesse i inklusion: - Politisk, Økonomisk, Pædagogisk Bent Madsen 5 begreber: - Segregering, Integration, Kongregering, Eksklusion, Inklusion Eksklusionsprocesser: - Forvaltningsstrukturer - Institutionen - Indbyrdes mellem børnene Den pædagogiske rolle: Inklusion handler om forandring af hele det pæd. Miljø Rummelighed – Deltagelse - organisering, struktur og kultur Professionelle tilgange og metoder - menneskesyn

19 Magtanvendelse og handleplaner
Lovgrundlag: § 123,124 – 137 – magt anvendelse Magt anvendelse og selvbestemmelses retten Almagt og afmagt Forebyggelse af magt anvendelse Formål med handleplaner Handleplaner: - § 141 – Kommunal udarbejdelse af handleplan/ indhold Inst. - Pædagogiske handle planer – pædagogiske mål, metoder, m.m.

20 Mødet og kommunikationen med mennesker med særlige behov
Kommunikationens betydning Samspil og kommunikation Kommunikation og hjælpemidler

21 Mødet og kommunikationen med mennesker med særlige behov
Forskellige pædagogiske metoder: Teach Kat kassen Low rousel Gentle teaching Dorthe Holm – 8 H´er

22 Livshistorie i pædagogisk arbejde
Hvad er livshistorie / Hvorfor livshistorie / Personens unikke udviklingsforløb Pædagogisk redskab og metode Egen livs historie Metoder til at arbejde med livshistorie: - Livshistoriebøger - Livs linjen - Familie stamtræet - Netværkstegning - Billeder m.m.

23 Undervisningsformer Individuel øvelse – refleksion
Gruppe arbejde - øvelser Rollespil CL øvelser Formidling, fremlæggelser Film Case arbejde Projekt skrivning M.m.

24 Litteratur Munksgaards: Pædagogik bogen Psykologiens veje kap. 10, 13
Bente Lynge: Anerkendende pædagogik Lars Dencik m.fl. : Familie og børn Margrethe Bruun Hansen: De kompetente forældre Jesper Juul: Pædagogisk relations kompetence Ann Linder: Relations kompetencer Ann Jacobi: Omsorg for de 2- 6 årige Carsten Pedersen, Bent Madsen m.fl. : Inklusions pædagogik kap. 1 Erik Hygum og Søren Gytz Olesen: Om pædagogik og pædagogisk arbejde kap. 4 og 9 Tom Ritchie : Relationer i teori og praksis side fra side 9 – 29 Birthe Juhl Clausen og Jørgen Lauritzen: ”Livs hist. I pæd. arb.” kap. Birgit Kirkebæk : Normalitet og afvigelser Etik og moral / artikel fra Børn og unge Artikler, avis udklip m.m. Internettet


Download ppt "Undervisning i faget pædagogik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google