Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indhold Præsentation af Karl Popper og baggrund for teoriudvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indhold Præsentation af Karl Popper og baggrund for teoriudvikling"— Præsentationens transcript:

1 Karl Popper, falsifikationsprincippet og den hypotetisk-deduktive metode

2 Indhold Præsentation af Karl Popper og baggrund for teoriudvikling
Videnskabsteoretiske retninger Falsifikationsprincippet og den hypotetisk- deduktive metode Anvendelse Bachelor Relevant litteratur

3 Præsentation af Karl Popper og baggrund for teoriudvikling
Professor i videnskab og logik Filosofi og naturvidenskab – empirismen Uenighed med de logiske positivister Spørgsmålstegn ved induktionsprincippet Verifikation: bekræfte Falsifikation : efterprøve Drage slutninger: Induktion: Fra tilfælde til generalisering Deduktion: Fra det generelle til tilfælde

4 Fortsat… Vi kan ikke generalisere at alle svaner er hvide, selvom vi har set mange hvide svaner. Men vi kan falsificere den, når vi ser en sort svane! Løsning på induktionsprincippet Grundlægger af kritisk rationalisme At undre sig og stille spørgsmål

5 Videnskabsteoretiske retninger
Naturvidenskabelige Humanistiske Samfundsorienteret Måle og veje Samtale Samfund Statistik Dialog Grupper Facit Forståelse Organisation Observationer Iagttagelser Kritisk refleksion Objektivitet Subjektivitet Popper og de tre retninger

6 Falsifikationsprincippet og den hypotetisk-deduktive metode
Metoden er udledt af princippet Det bedste bud på virkeligheden P1 TT EE  P2 P1: Problem1 – Hypotese/ Påstand TT: Tentative Theory - Forsøgsvis teori – hjælpehypoteser samt iagttagelser (SMTTE) EE: Error Elimination – Fejl-elimineringsproces P2: Nyt problem – Hypotese/ Påstand

7 Fortsat… Poppers fejlkilder:
Fejl-eliminering på forkert grundlag Sproget Popper og de tre videnskabsteoretiske retninger Naturvidenskabelige Humanistiske Samfundsorienteret Måle og veje Samtale Samfund Statistik Dialog Grupper Facit Forståelse Organisation Observationer Iagttagelser Kritisk refleksion Objektivitet Subjektivitet

8 Anvendelse Kvantitativ vs. kvalitativ princip Metodeanvendelse
Videnskabeligt Validitet Ikke kun fremgangsmåde Kvantitativ vs. kvalitativ princip Kvantitativ: forklare og forudsige, objektivitet, orienteret mod resultater Metode  beregninger, observationer Kvalitativ: processer, finde mening, forståelse og sammenhæng, subjektivitet Metode  interviews, iagttagelser

9 Bachelor Kombination af teori og praksis
Relevant problemstilling – afsæt i praksis Min anvendelse P1 TT EE  P2 P1: Elever i 5. klasse udvikler kompetencer gennem procesorienteret skrivning i dansk TT: Folkeskolens formål, FM, Skolens værdigrundlag Skriftlige og mundtlige kompetencer, Dale, Bandura, Dysthe Procesorienteret skrivning, Uv-materiale ”Den der fanger fuglen”

10 Bachelor Eksempler på hjælpehypoteser:
1. Det støtter sammenspillet mellem eleverne og dermed kompetenceudviklingen, at materialet opstiller bestemte kriterier i responsfaserne Iagttagelser der vil kunne falsificere: Hvis kriterier ikke holdes i centrum – der samtales om noget uden for rammerne 2. Materialets mål, som ikke tydeliggøres for eleverne, er tilstrækkelige til at videreudvikle elevernes kompetencer Hvis eleverne ikke kender til målet, der vil være mangel på struktur, engagement og koncentration vil falde. Der vil ikke opstå noget samspil

11 Bachelor EE: Den kvalitative tilgang Iagttagelser i praktikken Analyse
Hjælpehypotese 1. Det støtter sammenspillet mellem eleverne og dermed kompetenceudviklingen, at materialet opstiller bestemte kriterier i responsfaserne Snakke, lytte, forklare ud fra kriterier Hjælpehypotese 2 Materialets mål, som ikke tydeliggøres for eleverne, er tilstrækkelige til at videreudvikle elevernes kompetencer Præsenterer målet, følger ikke materialet P2: Det foreløbige bedste bud

12 Fortsat… Fordele og ulemper Aktualitet i dag Ubevidst anvendelse
Fordele: adfærd, ikke et udfyldningsark, medbestemmelse (FF) Ulemper: mange variabler i klasselokalet – alt kan falsificeres Aktualitet i dag Ubevidst anvendelse ”I stedet for at optræde som profeter må vi blive skabere af vor skæbne. Vi må lære at gøre tingene så godt vi kan, og være på udkig efter vore fejltagelser” (K.P.)

13 Relevant litteratur Magee, Bryan (1973) Karl Popper, Oversat af Knud Haakonssen og Niels Stefansen, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, KBH Popper, Karl (1996) Kritisk rationalisme, Oversat af Knud Haakonssen og Niels Stefansen, Nyt Nordisk forlag, Arnold Busck, KBH Thurén, Torsten (1995) Videnskabsteori for begyndere, Munksgaard Launsø, Laila og Olaf Rieper (2002) Forskning om og med mennesker, Nyt Nordisk forlag Rienecker, Lotte og Peter Jørgensen (2004) Lærerbacheloropgaven, Forlaget Samfundslitteratur Jørgensen, Peter og Lotte Rienecker (2001) Specielt om specialer, Samfundslitteratur


Download ppt "Indhold Præsentation af Karl Popper og baggrund for teoriudvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google