Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20051 GIS Peter Nicolaisen, Lee Pointing & Peter Horsbøll Møller TIL FORVALTNING AF KULTURARV.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20051 GIS Peter Nicolaisen, Lee Pointing & Peter Horsbøll Møller TIL FORVALTNING AF KULTURARV."— Præsentationens transcript:

1 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20051 GIS Peter Nicolaisen, Lee Pointing & Peter Horsbøll Møller TIL FORVALTNING AF KULTURARV

2 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20052 Hvem er vi ? –Peter Nicolaisen –Lee Pointing –Peter Horsbøll Møller Hvorfor kulturarven og GIS?

3 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20053 Fra problem til konklusion

4 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20054 Digital Forvaltning Hvorfor ? –Det offentlige sektor under pres –Modernisering af den offentlige sektor Hvordan? –Regeringsinitiativer –Projekt Digital Forvaltning Hvad betyder det for kulturarv? –Fokusområder

5 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20055 Det offentlige sektor under pres

6 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20056 Projekt Digital Forvaltning Formål: at fremme omstilling til digital forvaltning i Danmark Organisering: Fælles bestyrelse med Den Digitale Task Force som sekretariat Etableret 2001 – forlænget i 2003 til udgang af 2006

7 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20057 Pejlemærker Den offentlige sektor skal levere sammen- hængende ydelser med borgere og virksomheder i centrum Digital forvaltning skal skabe øget servicekvalitet og frigøre ressourcer Den offentlige sektor skal arbejde og kommunikere digitalt Digital forvaltning skal baseres på en sammenhængende og fleksibel it-infrastruktur Offentlige ledere skal gå forrest og sikre, at deres organisation kan realisere visionen

8 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20058 Digital Forvaltning og Kulturarven Fokus på it-løsninger –SAVE –Fund & Fortidsminder –Elektronisk fundanmeldelser Fokus på elektroniske formidling –SMS-projekt –Kulturministeriets formidlingspulje

9 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20059 Kommunalreform Helhed og sammenhæng i opgaveløsning Borgerne i centrum En enkel og effektiv offentlig sektor Styrket lokaldemokrati

10 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200510 Kommunalreform - 1. januar 2007

11 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200511 Kommunalreform Opgaveomfordeling giver anledning til it-overvejelser –Styr på it-omkostninger –Harmonisering af it-serviceniveau –Hensyn til den demokratiske beslutningsproces

12 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200512 Kommunalreform – it-overvejelser Statusbeskrivelse af nye opgaver –It-understøttelse Fællesoffentlige initiativer –F.eks. FESD Indpasning af opgaverne i de nye organisationer Regionale samarbejder bør overvejes

13 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200513 Problemformulering Hvorfor er udviklingen og anvendelsen af GIS hos de arkæologiske museer øjensynlig begrænset og ikke baseret på fælles løsninger? Er det muligt at udvikle et GIS-understøttet sagssystem, som kan gøre de arkæologiske museers opgaveløsning i forbindelse med beskyttelse af den faste kulturarv digital, således at opgaveløsningen effektiviseres og servicen overfor brugerne øges? Hvordan skal et sådant system i givet fald designes?

14 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200514 Fra problem til konklusion

15 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200515 Museernes GIS-anvendelse Veludbygget GIS Odense Bys Museer Bruger ikke GIS Museet på Sønderskov Påbegyndt brugen af GIS Aalborg Historiske Museum Haderslev Museum Overordnet myndighed Kulturarvsstyrelsen (KUAS)

16 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200516 Interview: Forløb og bearbejdning Forberedelse Interview Referat Tragten –Udvælge udsagn –Fordele udsagn på Leavitts variable og sammenfatte –Analyse af udsagn –Konklusion

17 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200517 Konklusioner om GIS-anvendelsen Forskellig anvendelsesgrad: –Behov og motivation er forskellig –Ingen opgavetilpassede applikationer –For lidt tid til uddannelse og brug –Få kompetencer til at drive et GIS Manglende fælles løsninger: –Forskellige faglige ambitioner –Komplekse registreringer –Selvstyrende enheder –KUAS kan kun vejlede –Manglende tid til udvikling og koordinering sammen med andre

18 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200518 Konklusioner om GIS-anvendelsen Barrierer –For komplekst at indføre en rå GIS –Små organisationer uden GIS-forudsætninger –Forskellige faglige og opgavemæssige behov –Ingen overordnet styring –Udgifter til system og grunddata Fremdriftsfaktorer –Ildsjæle har påbegyndt GIS-anvendelsen –Museer har positive erfaringer med GIS –Opmærksomhed på at integrere GIS med andre systemer –Spredningseffekt via netværk

19 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200519 Fremadrettede handlinger Organisatoriske opmærksomhedsområder –KUAS bør tage initiativ til samordning –Museerne bør formulere strategier og handlingsplaner –Museerne bør opbygge kompetence og erfa-grupper –Museerne bør afsætte tid til implementering og modning

20 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200520 Fremadrettede handlinger Tekniske opmærksomhedsområder for udvikling af system –Opgavetilpasset –Fokusere på museernes kerneopgaver –Brugervenligt –Let at vedligeholde og drive –Understøtte lokale behov via ekstra moduler –Lave omkostninger til anskaffelse og drift

21 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200521 Fra problem til konklusion

22 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200522 Systemudvikling Foranalyse Analyse af problemområde Analyse af anvendelsesområde

23 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200523 Samlet systemanalyse Iterativ proces

24 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200524 Rigt billede

25 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200525 Diagrammer

26 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200526 Brugsmønsterdiagram

27 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200527 Kommunikationspyramiden Abstrakt Konkret

28 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200528 Sagsstyringssystem Krav til systemet –Opgavetilpasset –Fokusere på museernes kerneopgaver –Brugervenligt –Let at vedligeholde og drive –Understøtte lokale behov via ekstra moduler –Lave omkostninger til anskaffelse og drift Analyse af GIS-anvendelsen hos museerne

29 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200529 Sagsstyringssystem Systemet –skal udvikles i et begrænset tidsforløb i tæt samarbejde med brugerne –skal bruges af medarbejdere med et varierende kendskab til it og GIS –skal være forberedt til at kunne kobles med andre systemer og internet-sevices BATTOFF-dokumentet BATOFF Betingelser Anvendelsesområde Teknologi Objekter Funktioner Filosofi

30 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200530 Sagssystem

31 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200531 Sagsstyringssystem skal –oprette sager –give overblik over sager –styre sagsforløb –søge i sager –koble til GIS og andre programmer

32 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200532 GIS skal –stedfæste f.eks. via adresser –sammenstille geografiske data fra forskellige leverandører/kilder –registrere hvor der ansøges og hvor der laves udgravninger –oprette og udskrive kortbilag –koble til sagsstyringssystemet og andre programmer

33 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200533 Prototypen Demo

34 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200534 Konklusion Problem Analyse –GIS-anvendelsen –Systemet Prototype –Præsenteret for brugerne –Kan indgå som del af samlet sagssystem Konklusion –Det er muligt

35 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200535 Perspektivering

36 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200536 Økonomi GIS-program Udvikling Data Uddannelse

37 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200537 GIS-program Licenser, pr. bruger –MapInfo Professional, DKK 9.000,- –Årlig vedligeholdelse, DKK 2.000,- –MapInfo Runtime Manipulator, DKK 4.000,-

38 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200538 Udvikling GIS-applikation –ca. 14 dage, DKK 50.000,- Sagsstyringssystem –ca. 2-4 måneder, DKK 2-400.000,- Aftestning –Museerne ca. 7-14 dage

39 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200539 Uddannelse 1 dag i sagsstyringssystemet 1 dag i GIS/MapInfo 1 dag for administratorer 1 dag opfølgningskursus 2-6 personer pr. museum DKK 10.000 pr. dag for op til 10 kursister Medarbejdernes egen tid

40 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200540 Data Baggrundskort, f.eks. Kort25, DDO eller lignende. Også gerne ældre kortværker. –Tilgang via WMS. –Kulturarvsstyrelsen arbejder på en aftale med KMS Nøgledata, f.eks. Adresser og Matrikler –OIS, Eksempelvis via samlet aftale med Kulturarvsstyrelsen Temakort –Amter, via WMS –Kommune, via WMS

41 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200541 Samlet økonomi Forudsætning –25 museer tilslutter sig –4 personer pr. museum, heraf 1 administrator Samlet udgift pr. museum –I alt: ca. 50.000 –Pr. medarbejder: ca. 12.500,-

42 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200542 Perspektivering

43 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200543 Fra system-skitse til IT-arkitektur Antagelsen om at det er relevant at ”binde” kulturarvssystemerne sammen Beskrivelse af sagsgangen Systemskitsen blev konstrueret ud fra:

44 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200544 It-arkitektur Digital forvaltning skal gøre op med ”teknologiske øer” Systemerne skal kunne spille sammen WEB ESDH FAGSYSTEMER GIS TEKSTBEHANDLING ØKONOMISYSTEM GIS Stille data til rådighed, reducere omkostninger, bedre service og effektivitet.

45 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200545 Projekt Digital Forvaltning har sat fokus på it-arkitektur Grønbog om IT-arkitektur, 2002 –Debatoplæg Hvidbog om IT-arkitektur, 2003 –Anbefalinger Tage ansvar for egen it-arkitektur Etablere fælles it-arkitekturramme for offentlige it- systemer Markant indsats for at udbrede viden og udvikle kompetencer om it-arkitektur

46 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200546 It-arkitektur It-arkitektur beskriver principper for den grundlæggende organisering af it-systemer for styring af : –systemernes design –udvikling og opbygning –indbyrdes sammenhæng. Analogi: Byplanlægning –Planer for byggeprojekter –Sikrer sammenhæng –Regler for hvad man må –Fælles serviceforsyning –Planproces

47 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200547 It-arkitekturens overordnede principper Interoperabilitet Sikkerhed Åbenhed Fleksibilitet Skalerbarhed

48 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200548 Serviceorienteret arkitekturmodel It-systemer skal opbygges modulært Interoperabilitet etableres gennem services (tjenester) med veldefinerede snitflader

49 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200549 Arkitekturprocesser Arkitektur Principper Tekniske og forretningsmæssige trends Visioner og strategier For- retnings- arkitektur Teknisk arkitektur Gap- analyse Plan- lægning Imple- mente- rings- projekter Status TOP DOWN

50 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200550 Arkitekturprocesser Tekniske og forretningsmæssige trends Visioner og strategier For- retnings- arkitektur Teknisk arkitektur Gap- analyse Plan- lægning Imple- mente- rings- projekter Status Arkitektur Principper OOA BOTTOM UP

51 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200551 It-arkitektur på geodataområdet Infrastruktur for stedbestemt information –Data –Teknologier –Strategier –Regelsæt –Menneskelige ressourcer

52 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200552 Arkitektur og infrastruktur GIS Serviceorienteret arkitektur Infrastruktur for stedbestemt information

53 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200553 Infrastruktur for stedbestemt information GIS Web-services Datamodeller Metadata

54 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200554 Behov for harmonisering

55 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200555 Datamodel FORENKLING UDVÆLGELSE VIRKELIGHEDMODEL

56 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200556 Datamodel For at komme fra virkelighed til model skal man –Nedbryde virkeligheden i entiteter (objekter) –Beskrive entiteternes egenskaber –Beskrive sammenhængen mellem entiteter Begrebsmodel logisk model fysisk model

57 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200557 Datamodel Objektdefinition Opdatering Registreringsinstruks Anbefalet digitaliseringsgrundlag Egenskabsdata Signatur Geometrisk topologi

58 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200558 Datamodel

59 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200559 Perspektivering

60 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200560 Standarder, hvorfor ? Ensartethed gør det nemmere for systemer at interoperere Bedre udnyttelse af fælles data Bruge tid på at analyse data i stedet for på at fremskaffe data Fælles udvikling og erfaringsudveksling Det bør dog ikke gå ud over kreativiteten i arbejdet

61 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200561 Ensartethed og effektivisering er målet, men på bekostning af friheden til at vælge Muligheden for det personlige præg stækkes Begrænsende for dynamikken Monopolisering - ”Arlarisering” kan give bagslag Standarder kan have en pris

62 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200562 Opgaverne Formidlingsorienteret –Kulturministeriet deler nu 11,2 mio. kr. ud til henholdsvis formidling og digitalisering på de statsanerkendte museer. Pengene kommer fra to særlige puljer, som Kulturarvsstyrelsen administrerer. –”Historiens Dag har vist, at danskerne ikke er ligeglade med vores fælles kulturarv,” Administration af kulturarven –Borgmester ønsker loven ændret Hvor blev forskningen af ? –Nationalmuseet skal spare 10 mio. kr.

63 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200563 Organisation Færre og større administrative enheder –Omfordeling af opgaverne –Større kommunale enheder Centralisering og standardisering –Staten bør indtage en mere aktive rolle –Behov for ”ensretning” af administration Regionalisering –Ressourceknaphed –Standardisering af opgaven muliggør en ikke-lokal vurdering af sager

64 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200564 Teknologi Webløsninger Kortservices Mobile apparater Analyser

65 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200565 Mennesker Generationsskifte –Ildsjæle understøttes af strategier –Uddannelse frem for autodidakter Publikum forlanger mere –Teknologi-forvænthed –Virtuelle museer –Underholdning (Edutainment)

66 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200566 Fremtiden Fremtidsarkæologi –lede i fremtiden Liferecorderen og livsstrømmen –Digital device, et sted mellem mobiltelefon, videokamera og iPod –Livet som reality show Eksempler –HP Labs casual captureHP Labs casual capture –Microsoft MyLifeBits Microsoft MyLifeBits –Nokia life blogNokia life blog

67 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 200567 GIS Peter Nicolaisen, Lee Pointing & Peter Horsbøll Møller TIL FORVALTNING AF KULTURARV


Download ppt "GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARVMTM 2. år ● Juni 20051 GIS Peter Nicolaisen, Lee Pointing & Peter Horsbøll Møller TIL FORVALTNING AF KULTURARV."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google