Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet Århus Købmandsskole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet Århus Købmandsskole"— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet Århus Købmandsskole
Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 HHX

2 Kort om gymnasiet I alt ca elever (1.750 årselever) i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus – tre afdelinger: Viemosevej: Ca. 760 elever i 29 klasser Vejlby Centervej: Ca. 715 elever i 26 klasser Viborgvej: Ca. 310 elever i 12 klasser Vækst i elevtal på godt 30 % på ti år HHX

3 Måling af kvalitet på Handelsgymnasiet
Indikator Målinger Mål Overgang til videregående uddannelse 27 mdr’s overgang til uddannelse i % Sammenligning med relevante skoler Over landsgennemsnit (hhx) På niveau med øvrige store hhx-skoler Fuldførelse Studietid og fuldførelsesprocent Skal ligge over 85% Eksamens-resultat Gns. eksamensresultat Gns. eksamens- og årskarakterer for de enkelte fag Løfteevne Gymnasiekarakterer og socioøkonomiske referencer HHX

4 Karaktersammenligning - eksamensresultat
Skole 2012 2013 2014 Århus Købmandsskole 6,4 6,2 6,9 Aalborg Handelsskole 6,3 6,7 IBC, Kolding 6,5 Tietgen 6,0 København Nord Niels Brock 6,8 7,0 Århus Tech 7,1 7,4 Risskov Gymnasium 7,2 7,7 Viby Gymnasium 6,6 Egå Gymnasium 7,3 7,6 Langkær Gymnasium Århus Statsgymnasium Århus Katedralskole 8,0 7,9 8,1 Marselisborg Gymnasium 7,5 HHX

5 Løfteevne HHX

6 Karaktersammenligning – løfteevne 2011-13
Skole Eksamen Socio.øko.ref. forskel Århus Købmandsskole 6,3 6,5 -0,2 Aalborg Handelsskole 6,4 -0,1 IBC, Kolding 6,2 Tietgen København Nord 0,0 Niels Brock 6,6 Århus Tech 7,1 Risskov Gymnasium 7,2 Viby Gymnasium 6,8 6,9 Egå Gymnasium 7,3 7,5 Langkær Gymnasium Århus Statsgymnasium Århus Katedralskole 7,9 8,0 Marselisborg Gymnasium 7,6 HHX

7 Platform for kvalitetsarbejdet
Skole-projekter Skriftlighed Den e-lærende digitale skole Udviklings-projekter Innovativ didaktik Talentudvikling Evaluering Undervisnings-evaluering Kvalitets- og udviklingsrapport HHX

8 Evalueringer Rapport Frekvens Tidspunkt
MTU – Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Hvert andet år Januar ETU - Elevtilfredshedsundersøgelse Årligt November APV - Arbejdspladsvurdering Ad hoc evalueringer Løbende Ny: Kvalitets- og udviklingsrapport for den enkelte medarbejder Årlig December HHX

9 Kvalitets- og Udviklingsrapporten indeholder følgende indikatorer:
Kvalitets- og udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i udarbejdelse af en årlig Kvalitets- og udviklingsrapport for den enkelte underviser. Kvalitets- og Udviklingsrapporten indeholder følgende indikatorer: KPI 1 Løfteevne KPI 2 Undervisningsevaluering KPI 3 Fravær – fysisk og skriftligt KPI 4 Udviklingstiltag KPI 5 Kompetenceudvikling Kommentarfelt Kvalitets- og Udviklingsrapporten er et dynamisk dokument, der udfyldes løbende gennem skoleåret. Rapporten er kun tilgængelig for den enkelte underviser og nærmeste leder. Mål: Systematisk videns-/evidensbaseret feedback til læreren Indgår i MUS HHX

10 Kvalitets- og Udviklingsrapport
KPI 1: Løfteevne Løfteevne beregnes som forskellen mellem eksamens- gennemsnit for den enkelte klasse og disse elevers indgangsforudsætninger. Indgangsforudsætningerne beregnes som gennemsnittet af eksamens- karaktererne i de prøvebundne fag ved folkeskolens afgangsprøve. Erstattes om muligt med den af UNI-C-beregnede socioøkonomiske reference. Løfteevne HHX

11 Kvalitets- og Udviklingsrapport
KPI 2: Undervisningsevaluering Eleverne evaluerer en gang om året undervisningen i alle fag. Undersøgelsesdesignet under udarbejdelse. Undersøgelsen foregår anonymt. HHX

12 Undervisningsevaluering
Elevernes deltagelse Eleverne bidrager positivt til kvaliteten af god undervisning og i et godt læringsmiljø Eleverne deltager aktivt i at tilegne sig læringsmålene Undervisningsprocessen Undervisningen har en klar struktur De valgte undervisnings- og arbejdsformer samt øvelser og opgaver er varierede Der anvendes forskellige didaktisk begrundede pædagogiske metoder, herunder i forhold til it Undervisningen udfordrer den enkelte elevs læring på baggrund af elevens forudsætninger og potentialer Eleverne får relevant og handlingsanvisende feedback Undervisningen er kendetegnet ved gensidig respekt og fælles ansvar HHX

13 Kvalitets- og Udviklingsrapport
KPI 3: Fravær Nuværende registrering af fravær. Som minimum fysisk fravær muligvis også studieaktivitet målt som manglende afleverings- opgaver. HHX

14 Kvalitets- og Udviklingsrapport
KPI 4: Udviklingstiltag Kvalitativ indikator, der udfyldes af den enkelte underviser. Omfatter eksempelvis anvendelse af nye, pædagogiske og didaktiske metoder, digitalt medieret undervisning, deltagelse i udviklingsprojekter, internationale aktiviteter, m.v. KPI 5: Kompetenceudvikling Kvalitativ indikator, der udfyldes af den enkelte underviser. Omfatter deltagelse i kurser, konferencer, supervision m.v. Kommentarfelt Årsagsforklaringer, m.v. HHX

15 Hvad skal Kvalitets- og Udviklingsrapporten bruges til?
MUS-samtaler Udviklingstiltag Kompetenceudvikling Faggruppesamarbejde Best-practice Ledelsesniveau Tiltag i forhold til klasser Tiltag i forhold til studieretninger HHX


Download ppt "Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet Århus Købmandsskole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google