Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevplaner forældreinformation. - at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse - at styrke den løbende evaluering af elevens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevplaner forældreinformation. - at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse - at styrke den løbende evaluering af elevens."— Præsentationens transcript:

1 Elevplaner forældreinformation

2 - at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse - at styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen - at styrke samarbejdet mellem skole og hjem

3  Alle elever på alle klassetrin skal have én skriftlig elevplan, som alle lærere kan bidrage til.  Elevplanen er en del af den regelmæssige underretning om elevens udbytte af skolegangen.  Elevplanen skal udleveres mindst én gang om året til forældrene.  Skolen skal sikre sig, at forældrene har modtaget planen, fx ved kvittering.

4 for elevplaner i Furesø Kommune. Elevplanen skal fastholde helhedssynet på barnet således, at de enkelte fags bidrag tager udgangspunkt i organiseringen af fagene indenfor det humanistiske, det naturvidenskabelige og det praktisk/musiske område.  Elevplanen skal være overskuelig og indeholde korte, præcise formuleringer med udgangspunkt i trin - og slutmål.  Elevplanen skal betragtes som en integreret del af undervisningen, hvor eleven inddrages på en aldersrelevant måde.  Elevplanen skal betragtes som et dynamisk redskab, hvor den aktuelle vurdering af eleven skal ses som en form for milepæl og ikke et standpunkt.  Udarbejdelsen af elevplanen skal holdes inden for de ressourcer, der er afsat til teamsamarbejdet samt lærernes forberedelse og efterbehandling af undervisningen.  Det tilstræbes, at elevplanen udarbejdes elektronisk. for elevplaner i Furesø Kommune.

5 Det er vigtigt af fastslå, at der ikke skal laves elevplaner for hvert fag, og alle fag skal ikke være lige meget i fokus hvert år.

6 Elevplanen SKAL i børnehaveklassen oplyse om evalueringsresultater i forhold til børnehaveklassens mål og indhold. indeholde oplysninger om resultater af den løbende evaluering af undervisningen indeholde den besluttede opfølgning på ovenstående indeholde opfølgning på resultater af de centrale tests indeholde eventuelle aftaler om forældrenes og elevens medvirken til, at eleven når de opstillede læringsmål kun indeholde oplysninger, der er relevante for elevens udvikling.

7 Elevplanen KAN indeholde andre oplysninger end de nævnte oplysninger om forældres ansvar for at eleven får en god skolegang ved eksempelvis at sørge for, at eleven møder til tiden, møder udhvilet osv. oplysninger om andre forhold som fx elevens adfærd. Elevplanen udleveres første gang i foråret 2007.


Download ppt "Elevplaner forældreinformation. - at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse - at styrke den løbende evaluering af elevens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google