Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stilladsering af det skriftlige arbejde i samfundsfag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stilladsering af det skriftlige arbejde i samfundsfag"— Præsentationens transcript:

1 Stilladsering af det skriftlige arbejde i samfundsfag
Erfaringer & ideer

2 Om udviklingsprojektet
Ramme: FALS – fem personer i udviklingsteam Kursus i Nyborg 14.dec. med 55 deltagere Skolekurser Hæfter til elever og undervisere Hjemmeside: https://sites.google.com/site/skriftligsamf/materialer

3 Udviklingskursets indhold
Effektiv retning, feedback og ny skriftlighed Digital eksamen Differentiering og ny skriftlighed Genrebevidsthed og progression via stilladsering

4 Hvordan lærer vi eleverne at besvare spørgsmålene til den skriftlige eksamen? – Specielt de elever, der har svært ved at knække ”skolekoden”!

5 Genrebevidsthed og progression via stilladsering
Eleverne bliver (sandsynligvis) bedre til at skrive samfundsfag Differentiering – screening & øvelser Stilladsering - internaliserer redskaberne Genrebevidsthed trænes i daglig undervisning Afmystificering = tydelige forventninger via typeeksempler 1) Stilladsering kræver tydelige kvalitetskriterier, der gør det klart for eleven hvad der forventes. (ikke hemmelige kriterier!) 2) At arbejde med stilladsering er blevet nemmere, som fagkonsulenterne over årene har udarbejdet mere konkrete kvalitetskriterier. 3) Udviklingsarbejder skal gøre differentiering mulig i praksis (ellers umulig forberedelse) 4) Screening: Hvor ligger problemet? – faglig viden eller genrebevidsthed? ”Tænkeskrivning” er en screening, der tester om det er det faglige stof eller genrekravene, der volder eleven problemer. ”Træning af delelementer” træner forskellige enkelte dele af genren.

6 Progression i genrebevidsthed

7 Del og Helhed Man kan ikke lære, hvad der karakteriserer den enkelte del (genre), hvis ikke man ved, hvad der adskiller den fra helheden (de andre genre).

8 Den enkelte elevs genrebevidsthed
De udviklede materialer skal støtte underviseren optimalt – give sikkerhed og trykhed

9 Struktur for øvelsesarkene
For hvert spørgeord findes følgende øvelser: Grundlæggende træning Traditionel træning Afsluttende træning Træning med høj grad af stilladsering Ledesætninger Tænkeskrivningstræning Træning af delelementer Rygraden i øvelserne er ”Den grundlæggende træning”, ”Den traditionelle træning” og ”Den afsluttende træning”, hvor der foretages en gradvis opløsning af stilladseringen. Øvelserne ”Høj grad af stilladsering” og ”Ledesætninger” forsøger med to forskellige former for stilladsering at træne elever, der har svært ved genren, mens øvelsen ”Tænkeskrivning” er en screening, der tester om det er det faglige stof eller genrekravene, der volder eleven problemer. ”Træning af delelementer” træner forskellige enkelte dele af genren. Anlægges denne tankegang for øvelserne, skabes der en progression, og anvendes forskellige øvelser til forskellige elever, skabes der differentiering. +++ Ledesætninger er de sætninger der i høj grad definerer det enkelte fags diskurs, og er dermed sætninger, der leder elevens skrivning ind i de rette baner. (se s.34)

10 Eksempel 1: Opgave til basal genreforståelse
Eleverne får udleveret et handout med korte beskrivelser af hvert af de taksonomiske niveauer & tre eksempler på opgavebesvarelser. Elevernes opgave består i at identificere, hvilket taksonomisk niveau besvarelserne er på.

11 Eksempel 2: Taksonomi- og genrebevidsthed II
Side 16 I kompendiet

12

13 Eksempel 3: Angiv og dokumenter

14 Eksempel 4: Teorianvendelse

15 … hvordan gør vi? Progression: Genrebevidsthed internaliseres kontinuerligt! Klarhed: afgrænsede, stilladserende øvelser med opnåelige mål! Differentiering: hensyn til forskellige udgangspunkter! Evalueringen: fokuseret, konstruktivt og systematisk!


Download ppt "Stilladsering af det skriftlige arbejde i samfundsfag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google