Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Accelerationsmidlerne Hvordan er de blevet prioriteret? Niels Henrik Pedersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Accelerationsmidlerne Hvordan er de blevet prioriteret? Niels Henrik Pedersen."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Accelerationsmidlerne Hvordan er de blevet prioriteret? Niels Henrik Pedersen

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Accelerationsmidlerne  Ca. 28.000 udviklingstimer  Finansieret lige af Hospitalerne og leverandørerne  Prioriteringen er sket i samarbejde

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Accelerationsmidlerne og øvrige udviklingsmidler  Midler til udvikling 2013  Accelerationsmidlerne  Udviklingsmidler i de faste aftaler  For 2013 blev begge puljer disponeret samlet  Der er ikke flere ledige midler i 2013

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Input til prioriteringen  Region Midt  Synlig forbedring for klinikken  Mobile løsninger  Effektive adm. og konf. værktøjer  Sekretærpakke  Leverandørerne  Patientinvolvering/Tværsekt orielt samarbejde  Optimering af arbejdspladsen  Beslutningsstøtte  Gode værktøjer  Sikkerhed  Opsætning - Modellering  Åbne snitflader  Moderne Systemsoftware

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Workshop den 17 aug. 2012 Ledelsesniveau IndsatsområdeKonkretiseringAnsvarlig Tværsektorielt samarbejde og patientinvolvering Hospitaler, Nære Sundhed, Kvalitet og Sundhedsdata, Leverandører, EPJ-produkter Mogens Engsig Karup Pulje til forbedringer af arbejdspladsen Klinikergruppen, Leverandører, EPJ-produkter Peter Ott Mobile løsningerLeverandører, EPJ-produkterThomas Pindstrup Teknik puljeEPJ-produkter, It-drift, Leverandører EPJ-produkter PAS og SekretærpakkeEPJ-produkter, Leverandører, Ledende lægesekretærer fra Hospitalerne EPJ-produkter SikkerhedsløsningLeverandører, EPJ-produkterSystematic

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Pulje til Tværsektorielt samarbejde og patientinvolvering  Scope  Udgangspunkt i igangværende projekter om udvikling af løsning til svangreområdet samt til geriatrien

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Pulje til forbedringer af den kliniske arbejdsplads  Systemejer bad overlæge Peter Ott om at styre denne proces  Der blev besluttet følgende retningslinier:  Prioriterede ændringsforslag skal være til gavn for alle fagområder  Fokus skal være på styrkelse af klinikerens beslutningsgrundlag og den kliniske arbejdsplads  Forslagene skal kunne relateres til et af fire temaer:  Forbedret longitudinelt/historisk overblik  Styring af arbejdsplaner  Mere intuitiv brugerflade  Færre klik  MidtLab blev involveret til procesoptimering  EPJ produkter og Systematic gennemgik indmeldte ændringsønsker og grupperede dem efter de fire temaer  En lille gruppe (læger + EPJ-produkter og Systematic) gennemgik og prioriterede  Forslaget blev sendt i høring  Klinikergruppen drøftede og godkendte forslaget

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk PAS og Sekretærpakke  Scope  Forbedrede redskaber til indberetning og afregning  Bedre valideringsmuligheder  Forbedret håndtering af breve  Forbedringer af henvisningsfunktionen  Proces  EPJ-produkter og leverandørerne opstillede kendte ændringsønsker  Gruppe bestående af ledende lægesekretærer og EPJ-produkter prioriterede.

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udvidelse af Sikkerhedsløsning  Scope  Fokus på fleksibilitet  Skærmning af data på organisationsniveau  Samtykke  Behandler relation  Sikkerhedsaudit på brugerniveau


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Accelerationsmidlerne Hvordan er de blevet prioriteret? Niels Henrik Pedersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google