Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad kan jeg efter 10. klasse ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad kan jeg efter 10. klasse ?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad kan jeg efter 10. klasse ?

2 Ungdomsuddannelser og muligheder
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ARBEJDSMARKEDET STX (3 år) HHX (3 år) HTX (3 år) (grundforløb ½ år) HF (2år) EUX (4½-5½ år) EUD (1½-5 år) (veksel udd.) Andre uddannelser f.eks. EGU (1-4 år) EFTER-SKOLE 10. KLASSE UDLANDS-OPHOLD Produktions-skole 9. og 10 klasse

3 Erhvervsuddannelserne ( EUD ) Varighed 2-5 år 4 indgange
                                                                                                                                                                                                                                               Erhvervsuddannelserne ( EUD ) Varighed 2-5 år 4 indgange 1. BYGGERI, TEKNIK OG TRANSPORT, 2. KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE, 3. FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE, 4. OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK,

4 Adgangskrav til erhvervsuddannelserne
afsluttet 9. klasse eller på anden måde have opfyldt sin undervisningspligt for at blive optaget erklæret UDDANNELSESPARAT både fagligt, personligt og socialt. gennemsnit på 2 i dansk og gennemsnit på 2 i matematik Max 3 erhvervsuddannelser SU max 5 ungdomsuddannelser

5

6 EUX EUX supplerer EUD med undervisning i flere fag på gymnasialt niveau (fx dansk, matematik, engelsk, fysik m.fl.) EUX tages samtidig med, at du tager din erhvervsuddannelse EUX giver derfor ’generel studiekompetence’ og adgang til at læse videre på samme vilkår som andre med gymnasial uddannelse

7 Gymnasiale uddannelser
HTX – teknisk gymnasium HHX – handelsgymnasium STX – alment gymnasium HF – højere forberedelseseksamen (kun efter 10. klasse)

8 Studieretninger STX HHX HTX Naturvidenskab Samfundsvidenskab
Fremmedsprog Musik Økonomi Afsætning/ Markedsforhold International Matematik Bioteknologi Kommunikation Teknologi Gymnasiet er inddelt i studiretninger, lidt ligesom de gamle grenklasser hvis der er nogen der kan huske det. Der er bare flere af dem. I virkeligheden er der ikke så stor forskel på de enkelte studieretninger - man kan sige at studieretningsfagene altid er på enten A eller B niveau. Men STX er kocentreret om disse fire retninger HHX om økonomi, afsætning osv. HTX er den naturfaglige studentereksamen med hovedvægt lagt på naturvidenskabelig fag i kombination med f.eks. Matematik, bioteknologi. Osv.

9 STX HHX HTX HF Obligatoriske fag Dansk A Historie A Religion C Engelsk B Idræt C Oldtidskundskab C 2. sprog (forts. B/beg. A) Matematik C Fysik C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C 2 af fagene Biologi C Kemi C Naturgeografi C Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. sprog (forts. B/beg. A) Virksomhedsøo- nomi B Afsætning B International økonomi B Samtidshistorie B Matematik C Samfundsfag C Erhvervsret C Obligatoriske fag Dansk A Teknik A Engelsk B Fysik B Kemi B Matematik B Teknologi B Biologi C Kommunikation/it C Samfundsfag C Teknologihistorie C Obligatoriske fag Dansk - A Engelsk - B Matematik - C Historie - B Religion - C Samfundsfag - C Biologi - C Geografi - C Kemi – C Når jeres børn skal vælge efter jul, skal I vælge følgende: På STX skal man også vælge Studieretning 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag På HHX skal man vælge studieretning og 2. fremmedsprog PÅ HTX kan man vælge studieretning og 2.fremmedsprog Kig på gymnasiernes hjemmesider for at få mere at vide. Udover obligatoriske fag: studieretningsfag og/eller valgfag

10 Optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser
Adgangskrav efter 9. klasse til STX, HHX og HTX: Aflagt 9. afgangsprøve i de 5 obligatoriske fag + de 2 udtrukne fag, samt at have modtaget undervisning i tysk/ fransk i 3 år. Være erklæret uddannelsesparat til gymnasial uddannelse Adgangskrav efter 10. klasse til STX, HHX og HTX : Aflagt prøve i min. dansk, matematik og engelsk - mdt og skr. Opfyldt kravene i 9. kl. Adgangskrav til HF: Aflagt 10.kl.prøve i dansk, mat. og engels – mdt og skr Opfyldt kravene i 9. kl LÆS OP

11 Uddannelsesparathedsvurdering
Til erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser Kompetencer, der vurderes Faglige Sociale Personlige (helhedsvurdering) Samarbejde mellem elev, forældre, skolen og vejleder

12 Fagligt - gymnasialuddannelse
Dansk: Kan tale og forstå dansk – også i en klassesammenhæng • Kan læse og forstå sammenhænge i en tekst samt forholde sig analytisk, fortolkende og refleksivt til teksten • Kan udtrykke sig på skrift og har begreb om grammatik, sætningskonstruktion samt opbygning af tekst og genrer • Karakterniveau: middelkarakter er ønskelig. Engelsk: Kan tale, læse og skrive engelsk samt forholde sig analytisk og fortolkende til teksten • Karakterniveau: middelkarakter er ønskelig. Matematik: Har forståelse for matematiske begreber • Kan arbejde med de fire regnearter og deres hierarki, decimaltal, brøker, potensregning og geometri • Besidder abstraktionsevne og kan arbejde med logiske ræsonnementer • Karakterniveau: middelkarakter er ønskelig. Fysik/kemi: Besidder gode egenskaber på 9. klasses niveau. 2. fremmedsprog: Besidder gode egenskaber på 9. klasses niveau. IT: Behersker IT på brugerniveau • Kan anvende IT til informationssøgning.

13 Personlige forudsætninger
Motivation for uddannelse og lyst til læring. Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger. Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne. Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær. Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

14 Sociale forudsætninger
Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet. Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker. Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

15 Ansøgning og optagelse.dk
I uge 5 skal I starte arbejdet med jeres ansøgning til ungdomsuddannelse på Optagelse.dk Jeres ansøgning skal være færdig 1. marts – og underskrives afsendes af jeres forældre. Nem id!!

16 Parathedevurdering på elevIntra
Du skal skrive om du vil på gymnasium eller en erhvervsuddannelse på elevintra - eleven – elevplaner. Derefter vil lærerne og vejleder vurdere, om du er uddannelsesparat til dit ønske.

17 Hvis du er uafklaret…

18 Hvis du er uafklaret… Uddannelsesguiden www.ug.dk
Åbent hus på skolerne i januar


Download ppt "Hvad kan jeg efter 10. klasse ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google