Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Der var engang…………….. Broen til bedre sundhed Preben Cramon, sundhedsfaglig chef, overlæge Region Sjælland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Der var engang…………….. Broen til bedre sundhed Preben Cramon, sundhedsfaglig chef, overlæge Region Sjælland."— Præsentationens transcript:

1 Broen til bedre sundhed Preben Cramon, sundhedsfaglig chef, overlæge Region Sjælland

2 Der var engang…………….

3 …….hvor alt ting var bedre!?

4 Men der er en nutid og en fremtid!

5 Afsættet! Socio-økonomisk Laveste indkomst Høj arbejdsløshed
Lavt uddannelsesniveau - Høj andel af fattige børn Sundhedssystemet Rekruttering af læger - Dårlige kvalitetsindikatorer Voksende sundhedsomkostninger - Stigning i akut behandling (vagtlæge og indlæggelser) Koordination på tværs Folkesundhed Højeste antal diabetikere i regionen Højeste antal svært overvægtige i regionen Høj andel rygere

6 Konsekvens! Middellevetid Lolland Guldborgsund Danmark Kvinder 77,9
79,2 81,2 Mænd 72,4 73,6 77,1

7 Udfordringerne i sundhedsvæsenet
Rekrutteringsproblemer Almen praksis: 60+årige læger Flere ledige ydernumre Lang afstand til praktiserende speciallæger Mangel på fastansatte speciallæger på sygehuset Mangel på psykiatere og psykologer

8 Faktorer med betydning for befolknings sundhed
Sundhed er omdrejningspunktet men indsatsen - og på sigt gevinsten – går på tværs af alle interessegrupper. Interessenterne, ud over sundhedsvæsenets aktører, omfatter således den lokale befolkning, civilsamfundsorganisationer, erhvervsliv, samt administrative instanser som kommuner på tværs af forvaltningsområder og region.

9 Mål! Lighed i sundhed Bryde den sociale og sundhedsmæssige arv
Forbedre adgangen til sundhedstilbudene Forbedre samarbejdet mellem kommuner, sygehus og almen praksis Sikre kvaliteten Bedre folkesundhed Stabilisere udgifterne

10 Hvordan? Massestrategi - på tværs af sektorer, aktører og forvaltningsområder

11 Inkluderende proces Lige adgang til sundhedsvæsenet
Region Sjælland Lolland Kommune Guldborgsund Kommune Nykøbing F. Sygehus Civil samfund Uddannelses-institutioner Psykiatrien Almen praksis Erhvervsliv Vision: Lighed i sundhed gennem målrettede indsatser. Målsætning: Færre syge Mere kvalitet Bedre økonomi Målgruppe: Befolkningen på Lolland og Falster på tværs af alder, køn, etnicitet og sundhedsprofil Metode: Massestrategi med en serie af samtidige projekter på tværs af aktører indenfor seks satsninger Horisont: Mangeårigt, første serie projekter igangsættes 2013 Inkluderende proces Lige adgang til sundhedsvæsenet - Rekruttering og tilgængelighed Hensigtsmæssige akutforløb Kronikerindsats Fremtidens voksne Sundt erhverv Nye veje

12 Konkrete eksempler Strukturelt
Sunde skoler, arbejdspladser og sund mad Sunde valg i supermarkeder Nye veje Omstrukturering af arbejdsgange Afprøvning af Mobile-Health teknologi Telemedicinsk monitorering af kronisk syge Koordination og ændret opgavefordeling Praksissektor, sygehus og kommune Akutstuer i kommunalt regi Akut ambulatorium på sygehuset Psykiatrisk behandling og sociale tilbud Forskning Befolkningsundersøgelse Kronisk syge og socialt udsatte

13 Hvor langt er vi? Partnerskabet er etableret Styregruppen nedsat
Samarbejdsparter melder sig Projekter Psykiatri Alternative uddannelsesforløb Telemedicin Rekruttering Medicinering (polyfarmaci) Forskning Fundraising Regionalt, nationalt og internationalt

14 Tak for nu! Lolland-Falster = Regionens spydspids til sikring af lighed i sundhed Brug dagen til inspiration ………. og lad os sammen sikre målet!


Download ppt "Der var engang…………….. Broen til bedre sundhed Preben Cramon, sundhedsfaglig chef, overlæge Region Sjælland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google