Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Intro til C# apps Kodegennemgang af simpel C# app

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Intro til C# apps Kodegennemgang af simpel C# app"— Præsentationens transcript:

1 Intro til C# apps Kodegennemgang af simpel C# app
Modificering af simpel app Addition af heltal Aritmetiske operatorer Relationelle & lighedsoperatorer Steen Jensen, efterår 2013

2 Kodegennemgang (eng.: code walkthrough) af simpel C# app, 1
Eksemplet kan ses i fig. 3.1 s. 105 i bogen og findes også i de downloadede kodeeksempler i mappen ch03 og undermappen fig03_01 Kommentarer: ignoreres af compileren – to former // samt /* … */ Using direktiv: fortæller computeren, hvor den skal søge efter klasser. Klasserne er organiseret i såkaldte namespaces (navngivne samlinger af relaterede klasser) Whitespace: er en fællesbetegnelse for mellemrum og blanke linjer. Whitespace ignoreres af compileren men gør programkoden nemmere at læse

3 Kodegennemgang (eng.: code walkthrough) af simpel C# app, 2
Erklæring / definition (eng.: declaration) af klasse Navnekonvention: klassenavn begynder med stort bogstav og stort første bogstav i hvert ord, f.eks. KundeKonto Ved navngivning bør man undgå keywords (også kaldet reserverede ord) – se oversigt over disse ord på næste slide

4 Kodegennemgang (eng.: code walkthrough) af simpel C# app, 3

5 Kodegennemgang (eng.: code walkthrough) af simpel C# app, 4
Selve indholdet eller kroppen (eng.: body) i en klasse eller i en metode afgrænses af ”Tuborgklammer” (eng.: curly braces) – {…..}, og indholdet indrykkes Main metoden er startpunktet for enhver app og skal være der – ellers vil app’en ikke køre Navne på metoder følger samme konvention som klasser void før Main indikerer, at metoden ikke returnerer nogen information

6 Kodegennemgang (eng.: code walkthrough) af simpel C# app, 5
De handlinger, som den givne app beder computeren om at udføre kaldes instruktioner eller på engelsk statements Hver instruktion/statement afsluttes normalt med et semikolon En metode består typisk af en eller flere instruktioner/statements Instruktionen Console.WriteLine(”…..”); udskriver en tekststreng i konsolvinduet , skærmmarkøren (cursoren) skifter til en ny linje _____________________________________________________________ Hvis man synes, det er svært at matche venstre og højre parenteser ({}), kan man efter behov forsynes de afsluttende højreparenteser med en kommentar Dot notation/syntax: klasse.metode Console = klasse WriteLine = metode

7 Øvelse i simpel C# app Følg anvisningerne i afsnit 3.3 s i VC#2012 bogen og lav den simple app

8 Modificering af simpel C# app
Der laves tre udgaver af den simple app: Skriv en enkelt tekst-linje med flere instruktioner (se fig i bog) Skriv flere tekst-linjer med en enkelt instruktion (se fig i bog) Formatering af tekst (se fig i bog) Fig. 3.10: Console.Write vs. Console.WriteLine Fig. 3.11: brug af newline tegn (\n) – se også fig s i bog Fig. 3.13: Console.WriteLine med argumenter – en såkaldt kommasepareret liste. Første argument nummereres som 0, andet argument som 1 osv.

9 Øvelse i modificering af simpel C# app
Afprøv / indtast varianter af simpel app, dvs.: Afsnit 3.4 s (se fig ) Afsnit 3.5 s (se fig. 3.13)

10 Addition af heltal, 1 Eksemplet kan ses i fig s. 119 i bogen og findes også i de downloadede kodeeksempler i mappen ch03 og undermappen fig03_14 Apps gemmer tal og andre data i computerens hukommelse i såkaldte variable Når man erklærer / definerer en variabel , angives først en type efterfulgt af et navn Typen angiver, hvilken slags information, der kan gemmes, og hvor meget plads, der skal sættes af i hukommelsen Heltal defineres som typen int og kan indeholde værdier mellem og

11 Addition af heltal, 2 For at brugeren ved, hvad der skal indtastes, vises der en tekst på skærmen – en såkaldt prompt Brugerens indtastning læses med Console.ReadLine Det indtastede er en tekststreng (også selv om der tastes et tal) og skal derfor konverteres til et heltal – dette gøres med Convert.ToInt32 En variabel tildeles en værdi gennem en såkaldt tildelingsoperator (eng.: assignment operator), nemlig tegnet = Når der benyttes beregninger, kaldes dette udtryk (eng.: expressions)

12 Aritmetiske operatorer
For at foretage beregninger benyttes såkaldte aritmetiske operatorer Hvis der optræder forskellige operatorer i samme sætning, udføres beregningerne efter de forskellige operatorers forrang (eng.: precedence ) Hvis man er i tvivl, kan man altid benytte parenteser

13 Relationelle & lighedsoperatorer
Betingelser i IF-sætninger kan udformes ved hjælp relationelle operatorer (eng.: relational operators) og lighedsoperatorer (eng.: equality operators) Lighedsoperatorer har lavere forrang (precedence) end relationelle operatorer Eksempel kan ses i fig s. 129 i bogen og findes også i de downloadede kodeeksempler i mappen ch03 og undermappen fig03_22

14 Øvelser i introduktion til C# apps – lav selv hjemme
Prøv at besvare øvelse på s. 136n – 137n uden at se svarene Check derefter dine svar op imod svarene s. 137n – 139m

15 Øvelse i C# app med beregning og betingelser
Lav øvelse 3.31, hvor du fremstiller en lille app, der kan beregne BMI-index. Følg anvisningerne s. 142n – 143ø i VC#2012 bogen Du/I må meget gerne lave øvelsen som pair programming, hvor I hjælpes ad – I kan f.eks. skiftes til at være ”leder” og ”sekretær” Hvis du/I har problemer, så prøv først at vende det med det andet par i jeres gruppe, før I rækker hånden op og beder mig om hjælp


Download ppt "Intro til C# apps Kodegennemgang af simpel C# app"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google