Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samtale om alkohol - med borgere og pårørende

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samtale om alkohol - med borgere og pårørende"— Præsentationens transcript:

1 Samtale om alkohol - med borgere og pårørende
v/ Annette Kann Folkesundhed København. Dias udarbejdet af sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe Jønsson

2 v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe
Målgruppe? Borgere der ønsker at ændre alkoholvaner (3- 4 samtaler). Borgere der er bekymrede for pårørende angående de pårørendes alkoholvaner (1 samtale). Primære målgruppe: Storforbrugerne – som ikke nødvendigvis er afhængige. Kan anvende Audit eller Cage-C tests, hvis der er tvivl om afhængighed. Et supplement til allerede eksisterende alkoholtilbud. v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe

3 Københavnernes alkoholprofil 2010
københavnere har en risikabel alkoholadfærd – hvilket svarer til 32% af københavnerne Definition af ”risikabel alkoholadfærd”: Storforbrug – personen har et ugentligt alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd. Rusdrikkeri – personen drikker mere end fem genstande ved en enkelt lejlighed mindst én gang om ugen. Tegn på alkoholafhængighed – personen klassificeres på baggrund af en række spørgsmål (CAGE-C-klassifikation). v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe

4 Inklusion? Over 18år Bosiddende i Københavns Kommune
Ikke deltaget i lignende forløb i forebyggelsescenteret - indenfor det sidste år v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe

5 v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe
Formål? Formål 1 Selvstændig indsats som igangsætter hensigtsmæssige alkoholvaner hos den enkelte borger Som støtter en pårørende i at tage hånd om egen situation Formål 2 Rekruttering og visitation til andre relevante tilbud i og udenfor forebyggelsescenteret v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe

6 Forebyggelsescenter Vesterbro Forebyggelsescenter Amager
Hvor og hvem? Fem forebyggelsescentre i KK, men kun to centre med dette tilbud. Øvrige centre udrulles i 2012. Forebyggelsescenter Vesterbro (Tovholder Dorte Christensen) Forebyggelsescenter Amager (Tovholder Ditte Priebe Jønsson) Borgerne vælger selv, hvilket af de to centre. v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe

7 v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe
Samtalernes indhold? En motiverende samtale Ikke nogen løftet pegefinger. Brug af afklarende og motiverende værktøjer. Evt. vejledning - hvis ønsket! Ved Borger: Afklaring af alkoholvaner samt italesættelse af grunde, dilemmaer, konflikter etc. borgeren beslutter mål og næste skridt. Ved Pårørende: Støttende og anerkendende samtale om situationen. Afklaring af ønsker for videre handling. Vejledning i henvisningsmuligheder. Forløbet afsluttes Borgeren arbejder videre på egen hånd eller kontakter tredje aktør som fx Alkoholenhederne Dedrikkerderhjemme.dk - andre… Første kontakt – booking af tid Ekstern: Borger/pårørende/læge/andre henvender sig og aftaler tid til samtale Internt: Sundhedsrådgiver eller andre fra forebyggelsescentret henviser til samtale. Ved borger: evt. booking af ny samtale, Max i alt. Dataregistrering Persondata, Alkoholforbrug Samtykke v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe

8 14 dages selvregistreringsskema
v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe

9 v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe
Erfaringer? Efterspørgsel? Stigende  Udfordringer? Fordomme: Tilbuddet er for alkoholikere - ”dem nede på bænken”. Tabubelagt at tale om alkoholvaner (manglende selvkontrol?). Sundhedspersonalets egne barrierer? Markedsføring Hvem kommer? Ca. lige mange mænd og kvinder Aldersmæssigt stor spredning Henvendelser både ”fra gaden”, gennem egen læge eller andre sundhedsinstanser Enkelte der efter én eller flere samtaler henvises videre til decideret alkoholbehandling. Succeser? Samtalerne rykker! Positiv feedback fra borgerne Fremtiden? ”Samtaler om alkoholvaner” – et tilbud der er ligeså accepteret, som dét at gå til anden sundhedsrådgivning. v/ sundheds- og alkoholrådgiver, Ditte Priebe


Download ppt "Samtale om alkohol - med borgere og pårørende"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google