Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategisk investering & finansiering 2011 1 Introduktion til investeringsteori Kapitel 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategisk investering & finansiering 2011 1 Introduktion til investeringsteori Kapitel 1."— Præsentationens transcript:

1 Strategisk investering & finansiering 2011 1 Introduktion til investeringsteori Kapitel 1

2 Strategisk investering & finansiering 2011 2 Strategiske investeringer Beslutninger om strategiske investeringer som maksimerer virksomhedens/organisationens værdi Beslutninger om strategiske investeringer som maksimerer virksomhedens/organisationens værdi

3 3 Hvilke investeringer skal virksomheden/organisationen igangsætte for at forfølge sin strategi, vision og mål bedst muligt? Hvilke investeringsmuligheder findes der? Hvilke scenarier kan tænkes i hvert tilfælde? Hvordan træffer vi bedst valg ud fra virksomhedens/organisationens vision? Strategisk investering & finansiering 2011

4 4 Investeringsbegrebet En investering er i økonomisk terminologi defineret som en handling eller beslutning, der medfører en samhørende række af ind- og udbetalinger, der er tidsmæssigt adskilte En investering er i økonomisk terminologi defineret som en handling eller beslutning, der medfører en samhørende række af ind- og udbetalinger, der er tidsmæssigt adskilte

5 Strategisk investering & finansiering 2011 5 Erstatning Omkostningsreduktion Kapacitetsudvidelse Introduktion af nye produkter og markedsekspansion Offentlig regulering Velfærd og socialt ansvar Investeringskategorier Investeringskategorier Synergi

6 Strategisk investering & finansiering 2011 6 Interessentmodellen Nære omverden Vide omverden Virksomhed OPEC Nato EU Nationalbanken USA FN EU domstolen Konkur- renter Ledelse Med- arbejdere Bank Presse Kunder Kina

7 Strategisk investering & finansiering 2011 7 Realinvestering En realinvestering er køb og salg af varer/tjenesteydelser (reale goder), som resulterer i en række af ind- og udbetalinger En realinvestering er køb og salg af varer/tjenesteydelser (reale goder), som resulterer i en række af ind- og udbetalinger 100 75 5025 1203 Tid I real = (–100, 75, 50, 25)

8 Strategisk investering & finansiering 2011 8 Finansinvestering En finansinvestering er udlån og tilbagebetaling, som resulterer i en række af ind- og udbetalinger En finansinvestering er udlån og tilbagebetaling, som resulterer i en række af ind- og udbetalinger 100 75 5025 1203 Tid I finans = (100, –75, –50,–25)

9 Strategisk investering & finansiering 2011 9 Investering 1 kan gennemføres uanset om investering 2 gennemføres eller ej og vice versa Investering 1’s betalingsstrøm påvirker ikke investering 2’s betalingsstrøm og vice versa Uafhængige investeringer

10 Strategisk investering & finansiering 2011 10 Investering 1 kan kun gennemføres, såfremt investering 2 gennemføres eller vice versa Betalingsstrømmen fra investering 1 er påvirket af, om investering 2 gennemføres eller vice versa Afhængige investeringer Investering 1 kan kun gennemføres, såfremt investering 2 ikke gennemføres eller vice versa

11 Strategisk investering & finansiering 2011 11 Investering A forudsætter investering B Investering A udelukker investering B Investering A påvirker investering B’s Investering A påvirker investering B’s betalingsrække positivt eller negativt betalingsrække positivt eller negativt Tre former for afhængighed

12 Strategisk investering & finansiering 2011 12 Tre former for sammenhæng I 1 betinget af I 2 I 1 udelukket af I 2 I 1 uafhængig af I 2 SubstituerendeUafhængigeKomplementære

13 Strategisk investering & finansiering 2011 13 Hvor små tidsforskelle skal man tage Hvor små tidsforskelle skal man tage hensyn til i sine analyser? hensyn til i sine analyser? Alle ind- og udbetalinger inden for samme termin antages at finde sted ultimo terminen Korttidsproblemet Udbetalinger kan modregnes i indbetalinger, såfremt betalingerne finder sted i samme termin

14 Strategisk investering & finansiering 2011 14 Hvordan sammenligner man økonomiske Hvordan sammenligner man økonomiske størrelser, der er forskudt i tid? størrelser, der er forskudt i tid? Betalinger, der falder i forskellige terminer, kan ikke sammenlignes, før tidsforskellen mellem dem er elimineret Langtidsproblemet Tidsforskellen mellem betalinger, der falder i forskellige terminer, elimineres ved at føre alle betalinger hen til et og samme tidspunkt ved hjælp af rentesregning

15 Strategisk investering & finansiering 2011 15 Positiv pengepræference Risiko Inflation Inflation Diskontering Skat Skat Markedsrente Alternativrente

16 16 Weighted Average Cost of Capital WACC = Gældsandel x Omkostninger ved gæld + Egenkapitalandel x Omkostninger ved egenkapital Strategisk investering & finansiering 2011

17 17 Kapitalværdi/nutidsværdi/Net Present Value Annuitetsværdien (gennemsnit pr. termin) Den interne rente (forrentningen af den til enhver tid investerede kapital) Tilbagebetalingstiden (hvornår er pengene hjemme igen?) Vurdering af investeringer


Download ppt "Strategisk investering & finansiering 2011 1 Introduktion til investeringsteori Kapitel 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google