Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Varemarked åben økonomi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Varemarked åben økonomi"— Præsentationens transcript:

1 Varemarked åben økonomi
Øvelse 15 Varemarked åben økonomi

2 Opgave 19.8 Betragt en åben økonomi hvor den reale valutakurs er fast og lig 1. Forbrug, investeringer og offentligt konsum er givet ved C = 10+(4/5)(Y-T), I = 10, G = 10, T = 10 mens import og eksport er givet ved IM = 3Y, X = (3/(10))Y^{⋆} hvor Y^{⋆} er udenlandsk output. Løs for ligevægtsoutput i den indenlandske økonomi, givet Y^{⋆}. Hvad er den indenlandske multiplikator? Hvad er multiplikatoren i en lukket økonomi? Hvorfor er multiplikatoren forskellig for en åben i forhold til en lukket økonomi? Antag at den udenlandske økonomi har samme ligninger som den indenlandske. Løs disse to ligninger til at finde hvert lands ligevægtsoutput. Hvad er multiplikatoren for hvert land? Hvorfor er multiplikatoren forskellig fra svaret i a) for den åbne økonomi? Antag at den indenlandske regeringen har en målsætning om et output på 125, og lad G^{⋆} være uændret, hvad kræves der af G for at opnå denne målsætning? Find nettoeksporten og budgetunderskuddet i hvert land. Antag begge regeringer har en målsætning om output på 125, hvis begge lande ændre deres G hvad er den krævede ændring for at opnå målet? Find nettoeksporten og budgetunderskuddet i hvert land. Hvorfor er finanspolitisk koordination, som i d), vanskelig at opnå i praksis?

3 Opgave 20.4 Fleksibel valutakurs (flydende valutakurs) og udenlandsk makroøkonomisk politik Betragt en åben økonomi med flydende valutakurs. Lad UIP betegne den udækkede renteparitet betingelse. I et IS-LM-UIP diagram, vis effekten af en stigning i Y^{⋆} på Y. Forklar i ord. I et IS-LM-UIP diagram, vis effekten af en stigning i i^{⋆} på Y. Forklar i ord. Givet diskussionen om effekten af finanspolitik i dette kapitel, hvilken effekt vil en ekspansiv finanspolitik i udlandet have på Y^{⋆} og i^{⋆}? Givet diskussionen om effekten af pengepolitik i dette kapitel, hvilken effekt vil en ekspansiv pengepolitik i udlandet have på Y^{⋆} og i^{⋆}? Givet dit svar i a)-c) hvordan påvirker en udenlandske ekspansiv finanspolitik det indenlandske output? Hvad med en ekspansiv pengepolitik? (hint: en af effekterne har en tvetydig effekt på output)

4 Opgave 20.5 Fast valutakurs og udenlandsk makroøkonomisk politik
En gruppe af lande fastfryser deres valutakurs til et førerland. Derved er valutakursen ikke fast i forhold til de ydre lande og førerlandet kan føre en pengepolitik. Lad indlandet være et følgerland og udlandet være førerlandet. I et IS-LM-UIP diagram, vis effekten af en stigning i Y^{⋆} på Y. Forklar i ord. I et IS-LM-UIP diagram, vis effekten af en stigning i i^{⋆} på Y. Forklar i ord. Ved at bruge a) og b) og 4(c) hvordan påvirker en udenlandsk pengepolitisk ekspansion indlandet? Hvordan påvirker en udenlandsk finanspolitisk ekspansion indlandet? Hvordan afviger dit svar fra 4(d)?

5 Opgave 20.6 Valutakursen som en automatisk stabilisator
Betragt en økonomi hvor erhvervstilliden falder. Lad UIP være den udækkede rente paritetsbetingelse Antag økonomien har flydende valutakurs. I et IS-LM-UIP diagram vis effekterne på kort sigt af faldet i erhvervstilliden. Hvordan påvirkes output isoleret set af ændringen i valutakursen? Vil effekten på valutakursen dæmpe eller forstærke effekten af et fald i erhvervstilliden? Antag økonomien har flydende valutakurs. I et IS-LM-UIP diagram vis effekterne på kort sigt af faldet i erhvervstilliden. Hvad må der ske med pengeudbuddet for at fastholde valutakursen? Sammenlign med effekten på output i forhold til a) Forklar hvordan valutakursen virker som en automatisk stabilisator i en økonomi med flydende valutakurs.


Download ppt "Varemarked åben økonomi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google