Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Analyseenheden under FPC Oplæg for FSE den 7. februar 2008 Anette Dørge Jessen Lotte Faurbæk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Analyseenheden under FPC Oplæg for FSE den 7. februar 2008 Anette Dørge Jessen Lotte Faurbæk."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Analyseenheden under FPC Oplæg for FSE den 7. februar 2008 Anette Dørge Jessen Lotte Faurbæk

2 Dagsorden 1.Kort om Analyseenheden 2. Kort om planerne for systematisk evaluering og statistik 3. Den bibliometriske indikator

3 Analyseenheden

4 Baggrund for oprettelsen af Analyseenheden Regeringens strategi for mere konkurrence og bedre kvalitet i den offentlige forskning (Globaliseringsstrategien): Mere konkurrence om forskningsmidlerne Den strategiske forskning skal styrkes og prioriteres på et bedre grundlag Systematisk måling og evaluering skal sikre fokus på kvaliteten

5 Analyseenhedens organisatoriske placering Organisatorisk enhed oprettet i august 2007 Er en del af Forskningspolitisk Center – fysisk placeret på 3. sal Enheden eller rettere de funktioner som enheden varetager er en del af Globaliseringsinitiativ

6 Hvad laver Analyseenheden? - Aktuel opgaveportefølje 1.Udvikling af bibliometrisk indikator der skal indgå i VTU’s nye finansieringsmodel for fordeling af basismidler 2.Opbygge koncept for systematisk evaluering og indikatorbaseret måling af større forskningsindsatser 3.Videnscenter for evaluering og forskningskvalitet, herunder statistik 4.Udvikling af grundlag for prioritering af strategisk forskning (Forsk 2015)

7 Hvad er formålet med Analyseenheden? Bidrage til at forbedre grundlaget for prioritering af den fremtidige forskningsindsats (både gennem ex-ante analyser og ex-post) Bidrage til at udvikle kvaliteten af forskningsindsatsen og tilvejebringe viden herom hos de primære aktører (forskningsinstitutioner, RK, forskningsråd osv.) Dokumentere og synliggøre over for beslutningstagere og befolkning, hvad de offentlige forskningsbevillinger anvendes til Bidrage til at opbygge intern kompetence inden for analyse, evaluering og metodeværktøjer

8 Kort om planer for evaluering

9 Evaluering, indikatorbaseret måling og statistik (i) Forskningsområdet er allerede underlagt en betydelig evalueringsindsats, fx -enkeltpersoner (ved ansættelse) -enkeltprojekter (ifm bevillinger) -forskningsresultater (ifm publicering) -intern forskningsevaluering på institutionerne.

10 Evaluering, indikatorbaseret måling og statistik (ii) Konkrete tiltag som led i opfølgningen på globaliseringsstrategien: -Statistik på forskningsbevillinger fra rådssystemet (til analyse og monitorering af bevillinger) -Evaluering af større forskningsindsatser

11 Udvikling af koncept for statistik (i) Formål: -skabe vidensgrundlag om forskningsbevillinger bl.a. til brug for forskningsrådene -skabe et beredskab hos de bevilgende myndigheder, fx ift. forespørgsler om anvendelse af midler -accountability over for borgere og politiker -anvende som datagrundlag i evalueringer

12 Udvikling af koncept for statistik (ii) Mulige parametre: -Bevillingsstatistik: opdeling på temaer, sektorer, køn, alder, virkemidler, etc. -Output- og outcomeindikatorer: publikationer, ph.d.-produktion og patenter etc.

13 Udfordringer ift. konceptet for evalueringer (i) Hvordan sikres uafhængighed i evalueringerne? Hvordan sikres fleksibilitet i design på den ene side og et fast koncept for evalueringer på den anden side?

14 Udfordringer ift. konceptet for evalueringer (ii) Hvad forstås ved kvalitet, og hvordan måles den? Hvad skal evalueres? Hvornår skal forskningsindsatserne evalueres? Hvordan forstås systematik?

15 Proces Dialogproces ifm udvikling af koncepter 1. Konsultation (ultimo marts 2008) 2. Høring (primo juni 2008) Gennemførelse af 1. runde evalueringer (efterår 2008-efterår 2009) Revision af koncepter (ultimo 2009)

16 Den bibliometriske indikator

17 Baggrund 1.Regeringens globaliseringsinitiativ 2.En ny samlet finansieringsmodel: Basismidlerne til universiteterne er hidtil udmålt som sidste års bevilling og har ikke været gjort afhængig af fx resultatmål Regeringen foreslår en begrænset omfordeling af basismidler efter få kvalitetsindikatorer for at tilskynde til kvalitetsudvikling Fordeling af en del af universiteternes basismidler efter ny finansieringsmodel fra FL 2009 Modellen er endnu ikke færdigudviklet, og drøftes fortsat med universiteternes ledelser

18 Baggrund 3.Indikatorerne som forventes at indgå i en samlet finansieringsmodel omfatter Forskning Uddannelse Videnspredning 4.Den bibliometriske indikator er en del af forskningsindikatoren, og forventes at tages i anvendelse i FL 2010


Download ppt "Introduktion til Analyseenheden under FPC Oplæg for FSE den 7. februar 2008 Anette Dørge Jessen Lotte Faurbæk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google