Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage."— Præsentationens transcript:

1 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 21-03-2015 Informationsdag for den tværgående udviklingspulje - præsentation tema 2 Side 1 TUP 2012 – tema 2 ”Styrkelse af AMU-udbydernes arbejde med IKV i AMU” v. Benedikte Maul Andersen

2 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Hvem kan søge tema 2? AMU-udbydere kan søge primært i regi af et VEU-center og / eller inden for et brancheområde eventuelt i samarbejde med et / flere efteruddannelsesudvalg Projekterne skal tage udgangspunkt i eksisterende vejledninger på området: Håndbogen om individuel kompetencevurdering i AMU (2008) Praktiske vejledninger på området udarbejdet af efteruddannelsesudvalgene Ny vejledning til institutionernes arbejde med IKV i AMU (2012) 21-03-2015 Informationsdag for den tværgående udviklingspulje - præsentation tema 2 Side 2

3 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" RKV-rapportens identificerede barrierer: Der er en utilstrækkelig kvalitet og manglende koordinering af tilbuddet på tværs af uddannelsesinstitutioner – mellem uddannelsesområder og relevante aktører Behov for at kvaliteten i AMU-udbydernes IKV - indsats sikres gennem ensartethed Mere fokus på en tværgående og institutionsuafhængig indsats i vejlednings- og rådgivningsfasen, så der fokuseres bredere på hele paletten af uddannelsestilbud

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 21-03-2015 Informationsdag for den tværgående udviklingspulje - præsentation tema 2 Side 4 Baggrund IKV i AMU fungerer i praksis forskelligt fra institution til institution Behov for en styrket kvalitetssikring og professionalisering af området Behov for et styrket samarbejde imellem institutionerne og en bedre koordinering af indsatsen på tværs af institutioner, områder og aktører IKV er et særligt indsatsområde i VEU-centrenes resultatkontrakter 2012-2014

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Formålet med kvalitetssikring En kontinuerlig styrkelse af indsatsen og et system for kvalitetssikring betyder, at der er fælles standarder og procedurer, metoder og redskaber således, at: lærere og konsulenter m.fl. har den faglige og pædagogiske viden om IKV i AMU således, at de gældende regler og rammer for IKV i AMU efterleves der bruges troværdige gennemskuelige og ensartede metoder der løbende gennemføres deltagerevalueringer der laves dokumentation for afgørelserne der gives oplysning om klagemuligheder IKV i AMU er legitimt

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Formålet med en bedre organisering af indsatsen At øge kvaliteten og udbredelsen samt anvendelsen af IKV i AMU At gøre det lettere for borgere og virksomheder at få en tværgående institutionsuafhængig information, vejledning og rådgivning om IKV i AMU og derved sikre, at der fokuseres bredere på hele paletten af uddannelsestilbud At styrke samarbejdet og koordineringen mellem uddannelsesinstitutioner og de øvrige aktører på området, så der skabes en bedre sammenhæng mellem den job- og beskæftigelsesorienterede og den uddannelsesorienterede indsats

7 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 21-03-2015 Informationsdag for den tværgående udviklingspulje - præsentation tema 2 Side 7 Formål med tema 2 At AMU-udbyderne primært i samarbejde med det relevante VEU-center / et brancheområde / et eller flere efteruddannelsesudvalg udvikler og afprøver: standarder og retningslinjer samt faglige og pædagogiske metoder og redskaber i forhold til at tilrettelægge og gennemføre arbejdet med IKV i AMU herunder både i forhold til enkelte AMU-mål og i forhold til flere AMU-mål på én gang opkvalificeringsforløb for relevante aktører i forhold til de lokale behov nye tiltag og modeller for samarbejdsaftaler vedrørende organiseringen og koordineringen af udbuddet gennem VEU-centret og i forhold til én indgang til IKV

8 Aktiviteter OutputKort sigt Ml.lang sigtLang sigt Metoder, redskaber og vejl. ift. at gennemføre IKV op imod enkeltmål Udvikling og afprøvning af metoder, værktøjer, standarder og procedurer ift. lokal gennemførelse af IKV Institutioner har etableret samarbejdsformer og strukturer i forhold til øget koordinering af IKV En bredere tilgang til IKV/RKV Øget kvalitet og ensartethed i IKV- udbuddet Effekter Flere løftes fra ufaglært til faglært og fra faglært til et videregøende niveau Administrative standarder og procedurer for IKV- arbejdet i VEU-centret Info om IKV på institutionernes hjemmesider Udvikling af metoder og redskaber ift. gn.førelse af IKV op imod enkeltmål Udvikling af vejl. ift. gn.førelse af IKV op imod enkeltmål Udarbejdelse af modeller for samarb.aftaler, samarb.modeller og én indgang ift. rådgivning om IKV Udvikling af vejl. ift. lokal gennemførelse af IKV Udvikling af info om IKV til hjemmesider Udvikling og afprøvning af opkvalificeringsforløb for specifikke aktører ift. lokale behov Kursisten henvises til det rigtige sted, når han/hun skal have lavet en IKV Lokale samarb.aftaler vedr. organisering og koordinering af IKV- arbejdet i VEU-centret Lærere og andet personale som arbejder med IKV-relaterede opgaver er pædagogisk og fagligt opkvalificerede Institutionerne har større viden om IKV Alle relevante medarbejdere kender IKV og ved, hvem der har ansvar for IKV lokalt og kender egne opgaver ift. IKV Relevante aktører på institutionerne anvender i praksis de udviklede procedurer, standarder, metoder og værktøjer til gn.førelse af IKV Mere målrettet IKV giver mere målrettet uddannelse Kursister og virksomheder oplever i højere grad, at der er én indgang til IKV IKV i AMU bidrager i højere grad til at styrke den enkeltes job- og beskæftigelsesmulig- heder IKV bidrager til opfyldelse af regeringens 95% målsætning Større udbud af IKV og større aktivitet Tema 2, TUP 2012 Opkvalificeringsforløb for relevante aktører Metoder og værktøjer for IKV-arbejdet i VEU- centret Vejl. ift. lokal gennemførelse af IKV


Download ppt "Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google