Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Del 2 Jord-ERFA-Midt PFOS, PFOA og øvrige PFC’er • Nyt fra USA • Behandlingsmuligheder • Myndighedsroller • Det videre arbejde Viborg, 11. december.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Del 2 Jord-ERFA-Midt PFOS, PFOA og øvrige PFC’er • Nyt fra USA • Behandlingsmuligheder • Myndighedsroller • Det videre arbejde Viborg, 11. december."— Præsentationens transcript:

1 Del 2 Jord-ERFA-Midt PFOS, PFOA og øvrige PFC’er • Nyt fra USA • Behandlingsmuligheder • Myndighedsroller • Det videre arbejde Viborg, 11. december 2014

2 Nyt fra USA (Stigende fokus omkring PFC’er)
9th International. Conf. on Chlorinated and Recalcitrant Comp., 2014 Ny separat session på konferencen (stigende interesse) Prioriteret som nyt område, der kræver fokus Antallet af ”citations” er kraftigt voksende fra US Airforce har undersøgt mange lokaliteter i (fokus) US Navy er på vej til at undersøge deres lokaliteter (fokus) Fortsat behov for udvikling af målemetoder Fortsat behov for udvikling og særligt afprøvning af oprensningstekniker/behandlingsmuligheder (se følgende slides) Fortsat behov for bedre forståelse af ”fate and transport” mekanismer for PCF’er 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

3 Behandlingsmuligheder
All I want for christmas is you PFC treatment Christmas list, 2014 Pump & Treat Hydraulic fixation Air sparging / SVE Bioremediation Chemical reduction Chemical oxidation Thermal treatment Fungi treatment Electro chemical treatm. 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

4 Behandlingsmuligheder (PFC’er)
PFOS Pump og Treat, inkl. vandbehandling og rensning på GAC GAC udfordring med kapacitet på aktiv kul (hyppig regenering) CASE 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

5 Pump & Treat (Gardermoen, Oslo)
Situationen: Flyhangar skumfyldes, uheld i 2011 1.500 l skum (2011, afgravning) Forureningskilde ~ 50 kg PFOS/PFOA* Grundvandspåvirkning med PFOS/PFOA Forhold: Grundvand ca. 5 m u.t. Højpermeabel geologi (stenmagasin) Truer vandindvindingen til Oslo & recipienter Etablere P&T-anlæg, som kan håndtere: PFOS/PFOA ~ ng/l 10-12 m3/time Klient: Oslo Lufthavn 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

6 Pump & Treat (Gardermoen, Oslo)
Igangsætning af P&T, inkl. GAC i januar 2014 Oppumpning fra 2 boringer Behandling on-site Reinjektion via 5-7 boringer 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PCF’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

7 Pump & Treat (Gardermoen, Oslo)
Anlæg, bestående af 3 containere: Sandfilter (1-2) Kulfilter (1-2) Kulfilter (3-4) Udledningskrav: 300 ng/l PFOS/PFOA* 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

8 Pump & Treat (Gardermoen, Oslo)
Kulfilter og manifold til injektionsboringer (container 3) Kulfilter (container2) 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

9 Pump & Treat (Gardermoen, Oslo)
Indløbskoncentration til anlæg (PFOS, ng/l) Månedlige kontrolanalyser (uge-middel-prøver) 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

10 Pump & Treat (Gardermoen, Oslo)
Udløbskoncentration (PFOS, ng/l) fra kulfilter 1 Udløbskoncentration (PFOS) fra kulfilter 2 eller 3: Altid < 300 ng/l Kulfilter 4 endnu ikke idriftsat Månedlige kontrolanalyser (uge-middel-prøver) 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

11 Pump & Treat (Gardermoen, Oslo)
Driftsstatus (efterår 2014, efter ¾ års drift) Sandfilter 1 og 2, ikke i drift pga. lavt indhold af Fe & Mn Begyndende gennemslag på kulfilter 1 Kulfilter 3, netop idriftsat (efter ¾ års drift ~ m3) Kulfilter 4, fortsat ude af drift pga. lav koncentration Økonomi Etablering: 3-4 mio. NOK* // Drift pr. år: > 1 mio. NOK*/år Effekt Vellykket fiksering! (begrænset massefjernelse) Samlet massefjernelse (2014): Anslået ½ kg PFOS/PFOA Overveje alternative afværgestrategier m/ fokus på kilden (→ reducere driftstid) 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

12 Behandlingsmuligheder (PFC’er)
PFOS Pump og Treat, inkl. vandbehandling og rensning på GAC GAC udfordring med kapacitet på aktiv kul (hyppig regenering) Hydrauliske løsninger til at kontrollere forureningsfaner Hydraulisk kontrol (alene) Air sparging / Soil Vapor Extraction Ikke anvendelig pga. lav flygtighed Biologisk nedbrydning Ikke identificeret mikroorganismer, der kan nedbryde PFC’er Kemisk reduktion (ISCR) Ikke nedbrydeligt med f.eks. ZVI Pump og Treat, inkl. vandbehandling og rensning på GAC GAC udfordring med kapacitet på aktiv kul (hyppig regenering) Hydrauliske løsninger til at kontrollere forureningsfaner Hydraulisk kontrol (alene) Air sparging / Soil Vapor Extraction Ikke anvendelig pga. lav flygtighed Biologisk nedbrydning Ikke identificeret mikroorganismer, der kan nedbryde PFC’er Pump og Treat, inkl. vandbehandling og rensning på GAC GAC udfordring med kapacitet på aktiv kul (hyppig regenering) Hydrauliske løsninger til at kontrollere forureningsfaner Hydraulisk kontrol (alene) Air sparging / Soil Vapor Extraction Ikke anvendelig pga. lav flygtighed Pump og Treat, inkl. vandbehandling og rensning på GAC GAC udfordring med kapacitet på aktiv kul (hyppig regenering) Hydrauliske løsninger til at kontrollere forureningsfaner Hydraulisk kontrol (alene) 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

13 Behandlingsmuligheder (PFC’er)
PFOS Kemisk oxidation (ISCO) Kemisk oxidation - Traditionel ISCO ikke effektiv Arcadis, Patent på SCISORTM (fler-trins kemisk oxidation) ISCO3, Perozone-oxidation med nanobobler Ex. 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

14 Kemisk Oxidation (ISCO3, Perozone-oxidation )
Funktionsprincip: Gas- & væskeinjektion (O3/O2) (O3/H2O2) Ozon og brintperoxid Dannelse af mikrobobler Oxidationspotentiale = 3,0 V Bubble formation Kilde: ISCO3, NL Sparge points 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

15 Kemisk Oxidation (ISCO3, Perozone-oxidation )
Oxidationspotentiale & Forureningstyper Kilde: ISCO3, NL 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

16 Behandlingsmuligheder (PFC’er)
PFOS Kemisk oxidation (ISCO) Kemisk oxidation - Traditionel ISCO ikke effektiv ISCO3, Perozone- oxidation med nanobobler Arcadis, Patent på SCISORTM (fler-trins kemisk oxidation) Termiske teknikker Anvendelig, men kræver høj temperatur og hydr. kontrol (bedst i umættet zone) Nedbrydning med svampe På forskningsniveau, svampe identificeret til delvis nedbrydn. Elektrokemisk behandling Anvendelig, men usikkerhed omkr. dannelse af perchlorate Kemisk oxidation (ISCO) Kemisk oxidation - Traditionel ISCO ikke effektiv ISCO3, Perozone-oxidation med nanobobler Arcadis, Patent på SCISORTM (fler-trins kemisk oxidation) Termiske teknikker Anvendelig, men kræver høj temperatur og hydr. kontrol (bedst i umættet zone) Nedbrydning med svampe På forskningsniveau, svampe identificeret til delvis nedbrydn. Kemisk oxidation (ISCO) Kemisk oxidation - Traditionel ISCO ikke effektiv ISCO3, Perozone-oxidation med nanobobler Arcadis, Patent på SCISORTM (fler-trins kemisk oxidation) Termiske teknikker Anvendelig, men kræver høj temperatur og hydr. kontrol (bedst i umættet zone) 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

17 Behandlingsmuligheder (PFC’er)
PFOS Fælles for alle de anvendelige teknikker ISCO3, Perozone-oxidation med nanobobler Arcadis, Patent på SCISORTM (fler-trins kemisk oxidation) Termisk behandling Elektrokemisk behandling Kræver forudgående pilotforsøg! (teknikkerne er endnu ikke afprøvet). Kilde: ISCO3, NL 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

18 Myndighedsroller (Hvornår støder vi på PFC’er?)
§8-sager (forudsætter kortlægning af forurening & grænseværdier) §19-sager/jorddisp. §40/41-sager • Har myndigheden viden om håndtering af PFC’er efter 1992 og er der mistanke om spild/lækage? • Beredskabslagre, er de udskiftet?, dok. til brandmyndighed §33-monitering (monitering iht. miljøgodk. kan omfatte PFC’er) Frivillige undersøgelser (brandøvelsespladser mv.) Afværgeforanstaltninger, herunder udledningstilladelser 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

19 Det videre arbejde Hvilke stoffer bør vi fokusere på? (konsensus)
Tvivlsomt om fokus på PFOS/PFOA er tilstrækkeligt Er der behov for erfaringsopsamling, kortlægningspraksis mv.? En mulig opgave for Videncenter for Jordforurening Er der behov for nationale grænseværdier? En mulig opgave for Miljøstyrelsen Skal PFC’er inddrages i forbindelse med de “almindelige” moniteringer, der udføres af regionerne? Skal der foretages indsamling af dok. for eksist. beredskabslagre? En mulig opgave for kommunerne 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)

20 Tak for opmærksomheden
PFOS Spørgsmål er velkomne: Nu eller senere Jacqueline: / Jesper: / 11/12/14 PFOS, PFOA og øvrige PFC’er (Jord-ERFA-Midt, Viborg)


Download ppt "Del 2 Jord-ERFA-Midt PFOS, PFOA og øvrige PFC’er • Nyt fra USA • Behandlingsmuligheder • Myndighedsroller • Det videre arbejde Viborg, 11. december."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google