Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nordisk Friluftsliv – 60 ECTS for krop og sjæl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nordisk Friluftsliv – 60 ECTS for krop og sjæl."— Præsentationens transcript:

1 Nordisk Friluftsliv – 60 ECTS for krop og sjæl

2 Et nordisk samarbejde 7 nordiske universiteter og høgskoler udbyder i
samarbejde 3 moduler a 15ECTS i nordisk friluftsliv. Du kan følge alle 3 moduler eller blot 1 eller 2! Du skriver dit bachelorprojekt på SDU.

3 Mål for studiet At den studerende:
Erhverver sig praktisk-pædagogiske kompetencer indenfor udvalgte grene af nordens friluftsliv. Får indgående kendskab til historiske, politiske, forvaltningsmæssige, sociologiske og pædagogiske forhold som har betydning for friluftsliv i Norden. Får kendskab til kulturanalytiske perspektiver på friluftsliv og kompetencer til at kunne diskutere friluftslivstraditioner og udviklingstrends i de enkelte nordiske lande i et komparativt perspektiv. Udvikler kompetencer indenfor risikovurdering og risikohåndtering i relation til ansvar for egen og gruppers sikkerhed.

4 Studieoversigt: Modul 1: Danmark-Island – sep/okt
Kyst, Kulturlandskab og fjeld Modul 2: Sverige – dec/jan Skov og is Modul 3: Norge – feb/mar Vinterfjeld og vinterskov Modul 4: SDU Bachelorprojekt

5 Modul 1: Danmark-Island – sep/okt -Praksis elementer
Havkajak og Smakkejolle Havkajak og Smakkejolle Vandreture og Varme kilder Friluftsliv til Hest Cykeltur og Adventurerace

6 Modul 1: Danmark-Island – sep/okt
Teknik og sikkerhed med havkajak eller sejljolle (smakkejolle) Formidling og pædagogik med havkajakken eller sejljollen som redskab Friluftslivets historiske udvikling i Danmark Friluftspolitik, naturforvaltning og friluftsorganisationer i Danmark Danskernes friluftsliv – deltagermønstre i hverdagsfriluftslivet Nye trends i dansk friluftsliv bl.a. Adventureracing Friluftsliv på cykel – en rejse gennem landskabet Island: Fjellvandring Badning i varme kilder Miljøspørgsmål og forvaltningspolitik Natursyn i et historisk perspektiv Friluftsliv og resocialisering af utilpassede unge Anvendelsen af den islandske hest: Fra uundværlig arbejdskraft til turistattraktion. Friluftsliv på hesteryg.

7 Modul 2: Sverige – dec/jan -Praksis elementer
Langtursskøjter Friluftsliv i skoven

8 Modul 2: Sverige – dec/jan
Friluftsliv på is med materialekundskab og sikkerhedsaspekter Bynært friluftsliv, teori og praktik Friluftsliv i skoven i et svensk perspektiv Udendørspædagogik Natursyn, miljø og sundhed Kulturelle, historiske, forvaltningsmæssige, politiske samt pædagogiske perspektiver på svensk friluftsliv

9 Modul 3: Norge – feb/mar -Praksis elementer
Vinterskov Vinterfjeld

10 Modul 3: Norge – feb/mar Turplanlægning for længere vinterture. Sikkerhed, ansvar, tur etter evne Orientering og sikre vejvalg Snekendskab, sneskred, kammeratredning, transport av skadet Skifærdigheder Ly og lejr i vinterskov og på vinterfjeld: Bygg og bo i snø Klær og utstyr Hygiejne og førstehjælp Natur og kulturlære, Vejlederlære: Turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter, didaktikk og ledelse knyttet til vinterfriluftsliv Friluftsliv i Norge: Kulturelle, politiske, forvaltningsmesseige og pedagogiske forelesingstema

11 Økonomi Ekstraudgifter i forbindelse med modul 1-3 bl.a. transport, overnatning og leje af specieludstyr. Udgifter til fortæring regnes ikke som ekstraudgifter. Estimerede ekstraudgifter for studieåret 07/08: Modul 1: Danmark – Island kr Incl. transport under afviklingen af modulet (herunder fly tur/retur til Island) Modul 2: Sverige kr Inklusiv transport under afviklingen af modulet Modul 3: Norge kr I alt kr Den studerende skal selv medbringer nødvendigt personligt udstyr, herunder kompas, beklædning, fodtøj, sovepose, rygsæk og fjeldskiudstyr. Den studerende har mulighed for at ansøge Nordplus om midler til dækning af udgifter i forbindelse med studiet i Nordisk Friluftsliv. Ansøgningsfristen er 15marts.

12 Optagelseskrav Det generelle adgangskrav til studiet er 2 års grunduddannelse på universitetsniveau i idræt, friluftsliv eller andre studieretninger. Yderligere adgangskrav til de enkelte moduler er: Modul 1: Den studerende skal være i god fysisk form og kunne svømme minimum 500 meter. Modul 2: Den studerende skal være i god fysisk form og kunne svømme. Desuden kræves erfaring med friluftsliv i skov og havmiljø. Modul 3: Studenterne skal være i god fysisk form og have grundlæggende skifærdigheder(langrend/fjeldskiløb).

13 Optagelsesprocedure Ansøgningsprocedure:
Den studerende skal gæsteindskrive sig ved hver modulansvarlig uddannelsesinstitution. Optagelse foregår via ansøgningskema og motiveret ansøgning. Links til relevante ansøgningsskemaer og procedure for optagelse fås ved henvendelse til Nordisk Friluftslivs fælles studiekoordinator Jens Øyås på: Modul nr. 1 /Danmark-Island. Modulansvarlig institution: Syddansk Universitet, Odense Ansøgningsfrist: 15april Modul nr. 2 /Sverige. Modulansvarlig institution: Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Modul nr. 3 /Norge. Modulansvarlig institution: Høgskolen i Telemark, Bø.

14 Grib chancen!!


Download ppt "Nordisk Friluftsliv – 60 ECTS for krop og sjæl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google