Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Kommunalreformen, alle regioner og kommuner skal være medlem af et trafikselskab  Gl. Århus Amt og Gl. Ringkjøbing Amt havde ikke noget trafikselskab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Kommunalreformen, alle regioner og kommuner skal være medlem af et trafikselskab  Gl. Århus Amt og Gl. Ringkjøbing Amt havde ikke noget trafikselskab."— Præsentationens transcript:

1  Kommunalreformen, alle regioner og kommuner skal være medlem af et trafikselskab  Gl. Århus Amt og Gl. Ringkjøbing Amt havde ikke noget trafikselskab Midttrafik

2 Trafikselskabers finansiering § 3. Trafikselskabet finansieres gennem indtægter fra salg af kort og billetter m.v. samt et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner. Stk. 2. For så vidt angår trafikselskaber vest for Storebælt, beslutter trafikselskabet fordelingen af tilskuddet mellem de deltagende parter. Tilskudsfordelingen skal godkendes af de berørte regionsråd og repræsentantskabet. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, og en region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. Lov om trafikselskaber

3 Rutenet

4 Mobilitet på landet – nyt og mere bæredygtigt en del af

5

6  Lidt om den nye politisk struktur  Nedsættelse af temagrupper  Alle politiske partier enige om, at bæredygtig transport er et indsatsområde  Bred deltagelse fra hele byrådet i arbejdet med temagruppen Ny politisk organisering

7  Flere busser er ikke vejen frem!  Alternativer:  Flextur  Hedensted Borgerbil  Samkørsel  Teletaxi  osv Alternativer til bus

8 Rejsekort = Gratis kørsel på alle rabatruter Åbne lukkede skolebusruter Rejsekort på lokal ruter

9 Gratis kørsel  Ønsket ikke at køre gratis, men for dyrt at installere Rejsekort  Lov gjort det muligt at sidestille alle skolebusruter i Hedensted Kommune

10 Kommunalt udbud 2014 5 lukkede skolebusruter  Ingen busalder  Ingen variable omkostninger  560 kr. per time  330 kr. svømmekørsel

11 Kommunalt udbud???  Imod  Usikkerhed om pris  Ikke på Rejseplan  For  Mulighed for lavere pris  Fleksible køreplaner

12

13 Profilbeskrivelse af borgerne i undersøgelsen Bil i husstanden Rådighed over bil til daglig  95% har en eller flere biler  5% har ikke bil  86% har rådighed over bil til daglig  14% har ikke rådighed over bil Børn i husstanden  38% har barn/børn i husstanden  62% har ikke børn i husstanden Alder  69% er 18 – 59 år  31% er 60 år + Køn  50% mand  50% kvinde Erhverv  67% arbejder/studerer  33% er uden for arbejdsmarkedet

14 Borgernes transportbehov Vil det være praktisk muligt for dig at benytte offentlig transport i større udstrækning?

15 Støttet Flextur - 4 kr. per km - minimum 30 kr. per tur

16 Venneaftale Vejle

17 Kendskab og brug af Flextur Kender du Flextur?

18 34% er positive 1% Helt sikkert benytte 8% Sikkert benytte 25% Måske benytte Kendskab og brug af Flextur I hvilken grad tror du, at du vil benytte Flextur til at dække nogle af dine transport behov? Svarene på skalaen omregnes til et markedspotentiale ved at gange ”Helt sikkert benytte” med 0.9, ”Sikkert benytte” med 0.75 og ”Måske benytte” med 0,5. 34% er positive overfor Flextur. Markedspotentialet er beregnet til ca. 19%

19 Hedensted Borgerbil Dele kommunens biler med borgerne aften og weekend Samarbejde med LetsGo

20

21 Kendskab og brug af Hedensted Borgerbil Kender du Hedensted Borgerbil - det samme som LetsGo delebiler?

22 12% er positive 3% Helt sikkert benytte 3% Sikkert benytte 6% Måske benytte Kendskab og brug af Hedensted Borgerbil I hvilken grad tror du, at du vil benytte Hedensted Borgerbil til at dække nogle af dine transport behov? Svarene på skalaen omregnes til et markedspotentiale ved at gange ”Helt sikkert benytte” med 0.9, ”Sikkert benytte” med 0.75 og ”Måske benytte” med 0,5. 12% er positive overfor Hedensted Borgerbil. Markedspotentialet er beregnet til ca. 8%

23 ”Systematiseret blaffer-ordning”

24

25 34% er positive 6% Ja, helt sikkert 13% Ja, sikkert 15% Måske Interesse og behov for en samkørselsordning Vil du som billist tilmelde dig denne ordning og tage andre borgere med mod …. ? Svarene på skalaen omregnes til et markedspotentiale ved at gange ”Ja, helt sikkert” med 0.9, ”Ja, sikkert” med 0.75 og ”Måske” med 0,5. 34% er positive overfor en samkørsels- ordning som bilist. Markedspotentialet er beregnet til ca. 23%

26 39% er positive 6% Ja, helt sikkert 17% Ja, sikkert 16% Måske Interesse og behov for en samkørselsordning Vil du benytte dig af ordningen og køre med som passager? Svarene på skalaen omregnes til et markedspotentiale ved at gange ”Ja, helt sikkert” med 0.9, ”Ja, sikkert” med 0.75 og ”Måske” med 0,5. 39% er positive overfor en samkørsels- ordning som passager. Markedspotentialet er beregnet til ca. 26%

27 Interesse og behov for en samkørselsordning Hvor gamle skal dine børn være før de selv må benytte Samkørsels-ordningen? Betingelse: Har barn/børn i husstanden. n=77.


Download ppt " Kommunalreformen, alle regioner og kommuner skal være medlem af et trafikselskab  Gl. Århus Amt og Gl. Ringkjøbing Amt havde ikke noget trafikselskab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google