Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Vi vedkender sig den pligt, der følger med enhver ret."

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Vi vedkender sig den pligt, der følger med enhver ret.""— Præsentationens transcript:

1 ”Vi vedkender sig den pligt, der følger med enhver ret."

2 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Distriktsrådsmøde - Midtvest - onsdag den 8. okt. 2014 Mit navn er Kristen Grysbæk - og har været Y’s Men i godt 30 år - RLM 2012 til 2015 er klubmedlem i Ringkøbing Y’s Men’s Club - klubben 36 år gammel Ringkøbing Y’s Men’s Club har 32 medlemmer - for mænd og kvinder Mit emne er: Nyt fra Regionen Hvordan skaber vi en attraktiv klub for nye medlemmer, herunder RD’s ønske om udvidelser af klubber og medlemmer Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

3 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Nyt fra Regionen Forsikringer i Y’s Men’s bevægelsen behandles, klub og region. Dobbeltdækninger? Information herom vil blive lagt på hjemmesiden Opgradering af Regionens hjemmeside til ny version - Oprydning - Er det nødvendig med intranet? Drøftes i ledelsen - Kurser omkring hjemmesider til klubberne – webmaster - afventer til efter opgraderingen - behovet? Kørselsgodtgørelse til Tjenesteledere ved klubbesøg - arbejdsgruppe nedsat (0,- kr., 50% til hver!, ,- kr.) Tilladelse til at markedsføre rejse til Area-konference – Norge Roll Back Malaria fortsætter i 3 år – hvordan i DK drøftes Y’s Men’s Nåle til alle ”Tjenester” i Y’s Men! Det undersøges Hvis kun lysten råder, svæver vi hi og did. Der skal udholdenhed til Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

4 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Nyt fra Region Danmark - fortsat Kommende valg til Internationalt poster. IP + ungdomsrepræsentant International President Elect 2015/16 Anto K. Antony, West India Region, India Area A.T. George, Mid West India Region, India Area Joan Wilson, Central Canada Region, Area Canada & Caribbean International Treasurer 2015/18 Erik Breum, Denmark Region, Europe Area - genopstiller Philips Cherian, South India Region, India Area ICM, ICM Young 2015/17 (29 til 38 årig) Villy Moelgaard (ICM) Knud Hougaard Klausen (ICM) Liliia Fakhartinova (ICM Young) Cristina-Maria Dehelean-Radacina (ICM Young) Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

5 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Nyt fra Region Danmark -fortsat Det Internationale regnskab er ved at være i balance, da alle regioner fremover (fra juli 2017) skal betale fuld kontingent. Gongongen udgår og bliver trykt som ”Set og sket” på regionens hjemmeside. Udkommer når der er nyt. Skattefradragsprojektet. - Sundhedscenter i Houpou i det nordvestlige Cameroun Vigtigt at nå mindst 100 donorer á kr. 200,-. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

6 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Nyt fra Regionen - fortsat Plan 2015 En arbejdsgruppe er nedsat til at arbejde med hvilke temaer der skal arbejders videre med frem til evt. mål for 3 niveauer, klub – distrikt – region, - og valg af centrale temaer - visioner 3 af disse temaer kunne bearbejdes i workshops på Regionskonferencen! - “Y’s Men’s bevægelsen som en tjeneste-organisation” - “Netværk til vores samarbejdspartner” “den gensidige loyalitet i Y’s Men’s bevægelsen mellem klub, distrikt og region, forpligtigheden i vores bevægelse”. Inspirationsmøde i Sektion Midt for vicepræsidenter og DG’e - den 5. marts Billund Centeret Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

7 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Åbenhed Klub – Distrikt – Sektion - Region Danmark information mv. tilgår klubberne via elektronisk post informations mængden! – og til hvem sendes? åbenhed i klubben! Klubmedlemmer må ikke tabes! Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

8 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Temaet/emnet Hvordan skaber vi en attraktiv klub for nye medlemmer? og RD’s ønske om: 2 medlemmer flere i hver klub pr. år én ny klub pr. distrikt ikke blot RD’s ønske! Ekstension/extension? Jeg tror, at der er behov for dialog om Y’s Men og behov for handling! Vi hører ordet nævnet mange gange og måske endda flere gange efter i rap! – som om ordet er det væsentlige! – og hvis vi kun siger ekstension kommer vi jo ikke videre!! Det er ikke blot RD’s ønske, en alle Y’s Men’s ønske Der er behov for dialog om Y’s Men og behov for handling - det er det jeg gerne vil sige lidt om. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

9 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Det er Medlemsudvidelse det drejer sig om! Siden Y’s Men kom til DK i er tilvæksten flere end 2 klubber i DK pr. år - er tilvæksten ca. 60 medlemmer pr. år. At få nye medlemmer skal man gøre sig fortjent til! - det er som med kærligheden, den kan ikke gennemtvinges, men har man den bliver der mere af den, jo mere kærligheden bruges! Der skal plantes – vandes – plejes Mange flere skal have muligheden for de mange oplevelser som er i medlemsskabet som Y’s Men giver. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

10 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Fokus må være på Y’s Men og klublivet - som ”sidegevinst” nye medlemmer En klub skulle chartrer to nye medlemmer. - Jeg spurgte, hvad gør i for at få nye medlemmer? - Ja, men vi gør sådan set ingenting! Indsatsen til Chartringen af Lundenæs Y’s Men’s Club - det gav nye medlemmer til de to øvrige klubber. Der blev vækket en interesse! Kig først indad, trim jeres klub til inspiration - forny - for os selv - og til kommende medlemmer. Det er også ideen i week4you. Kirkelige børne- og ungdomsarbejde, laver events så klubben ses. Tænker egentlig ikke på det som ekstension, men som en fordring som Y’s men, lyst og udholdenhed Her arbejdes der med opstart af en klub. – tænkte måske ikke så meget på ekstension til egen klub Lad ikke formen tage magten Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

11 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Den lille prins “Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet – - men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav.” Den lille Prins af Antoine de Saint- Exupéry Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

12 Vække interesse til at være Y’s Men!
Til mennesker, som ønsker at være med i et åbent og forpligtende kristent fællesskab. Hvor det dobbelte sigte med vores virke og mål i Y´s Men´s klubberne er: - at støtte og at tjene. - kammeratskabet og fællesskabet, som er højt prioriteret så alle skal kunne føle sig godt tilpas, opleve ejerskab Vores motto bider måske os i haserne med kravet er en konstant udfordring om, at vi vægte pligten mere end rettigheder. Vores motto: At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret. Motto. At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

13 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
At vække en interesse til Y’s Men er mere end dialog det er også en org. Intet kan svæve frit, der må og skal være en organisation. Er det et skisma at klubberne er grundlaget og er selvbestemmende og samtidig at være en del at et hele? Er klubberne så selvbestemmende, ja, men forpligtet - der skal vel altid være en ramme for at have det sjovt og at være aktiv. Elles ved man ikke rigtig hvordan! Klubberne er grundlaget i Y’s Men’s bevægelsen! - og en del af et hele! Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

14 ”Vi vedkender sig den pligt, der følger med enhver ret."

15 ”Vi vedkender sig den pligt, der følger med enhver ret."

16 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Dialoger om Y’s Men er en forudsætning! Det er gennem dialogen vi bliver klogere på hvilken: Identitet - bevidsthed om Y’s Men’s særpræg - hvilke værdier er fremherskende - vores mission/formål - fælles ånd Profil – kendetegn ved Y’s Men/klubben - klare holdninger eller lav profil! - fremtræden Image – det billede som dem udenfor har af os - udstråler vi Y’s Men’s værdierne? - svarer vores udstråling til vores identitet? Når forudsætningerne er ok, er det jo uanede hvilke handlinger, der er mulige Væsentligt og vigtigt, at vi kender historien og at vi kender os selv. – hvis ikke spalter vi os selv Det er vigtigt at vide, hvem man er, og hvad man står på. Vi skal kende os selv – vores identitet – som mennesker og som organisationer. Glemmer vi historien om Y’s Men, mister vi også vores de særlige traditioner og kendetegner, indhold og budskab, identitet og livsglæden. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

17 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Sproget skaber vores virkelighed! Når vi taler om vores problemer og fejltagelser, taler vi om den adfærd, vi ønsker at forlade! - det der ikke virker Når vi taler om vores succeser, taler vi om den adfærd og de kompetencer, vi ønsker mere af! - det, der virker Tal pænt og tal ordentligt. - samtidig - at kunne modtage og give kritik Der er talt meget om vores høje gennemsnitsalder! - skru lidt op for mere tale om Y’s Men, fællesskabet, fundamentet og udfordringer – friheden og fremtiden findes heri - med fokus på sproget kan vi skabe vi succesfulde mønstre Vi skal naturligvis også være opmærksomme på vores fejltagelser, ellers kan vi ikke rette. - og der skal tales om de vanskelige ting evt. konflikter? Der findes desværre historier som fortæller om dårlig kommunikation i Y’s Men’s medlemmer imellem klub - distrikt og Region Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

18 Ledelse er temmelig væsentlig
For kammeratskabet og fælles gode oplevelser. For realiserbare mål for klubbens virke i klubåret. - at disse mål er kendt og drøftet åbent, ærligt og til bunds - et ejerskab blandt klubbens medlemmer Har ambitioner om det overraskende og det udfordrende. At medlemmerne oplever tryghed og føler sig værdsat trods forskellighed og modsætning. Uddelegere opgaver og ansvar! Give og modtage kritik, positiv og negativ At give ordet til alle også den som ikke siger meget Sæt god tid af i klubben til en åben dialog om klubben mål og visioner. Tal også om de svære ting. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

19 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
Rotation i Y’s Men’s bevægelsen! er der for megen genbrug? Præsident – DG – Tjenesteledere - Regionsledelse en klap på skulderen - til et medlem som mangler dette klap til styrkelse af selvtilliden og herved for evt. at tage en tjenestefunktion for Y’s Men. Jeg har til gode, at høre fra en person, som har haft tjeneste-poster, at: ”det skulle jeg dog aldrig have givet mig i lag med”. Derimod har jeg hørt mange udsagn om, hvor god en oplevelse det har været. Ja, endda en tak fra personer, at denne mulighed tilfaldt mig. Vi skal forsøge at lægge en rotations-kultur i vores Y’s Men’s fællesskab – at ord og handling følges. 2 år til sekr. og skatmester i klubber, 3 til 5 år for tjenesteledere og måske lidt flere år til ”sekretariatet” i Regionsledelsen. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

20 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
at få flere medlemmer: skal man gøre sig fortjent til og der skal handling til Tilbuddet skal være bedre end det de er i! Fokus på et spændende klubliv - programmer - hvilke fyrtårne skal vi pejle efter og hvordan vil livet være ombord, mens skibet sejler mod sine mål og nye visioner? Er drømmen klar og tydelig? - får den os til at handle på en måde, så der er sandsynlighed for, at drømmen kan blive opfyldt. Har vi travlt med det rigtig? - er det livsglæden i opgaverne og i fællesskabet? - taler vi der om Y’s Men og værdierne heri? Er det lysten der styrer? - og hvis lysten så udebliver? Forpligtet til handling! - er det travlheden der ”lyser” udadtil fra vores klubber? det befordre ikke mange nye medlemmer! Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

21 Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.
til medlemsudvidelse og flere klubber! Det fordrer handling Opgaven løses af: Det enkelte medlem Klubben Distriktet Regionen Der er fokus på at tillægge distriktet et større ansvar med tilgang af medlemmer, det er rigtig godt. Hvis kun lysten råder, svæver vi hid og did. Der skal handling og udholdenhed til. Distriktsekstension er en god fornyelse og fokus på ekstension. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

22 Tak for opmærksomheden
Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.


Download ppt "”Vi vedkender sig den pligt, der følger med enhver ret.""

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google