Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Center for Europæisk Politik Skriv bachelorprojekt om EU Inspirationsmøde for BA-studerende 10. november 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Center for Europæisk Politik Skriv bachelorprojekt om EU Inspirationsmøde for BA-studerende 10. november 2009."— Præsentationens transcript:

1 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Center for Europæisk Politik Skriv bachelorprojekt om EU Inspirationsmøde for BA-studerende 10. november 2009 Center for Europæisk Politik

2 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 2 Center for Europæisk Politik 14.15 Velkomst 14.20 Oplæg ved Marlene Wind og Rebecca Adler Nissen 14.40 Oplæg ved BA Christian Holm 14.50 Oplæg ved BA Jon Nielsen 15.00 Kort pause med mulighed for at forsyne sig med sodavand + kage 15.10 Spørgsmål 15.30 Slut. Program

3 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 3 Center for Europæisk Politik Skriv bachelorprojekt om EU! Oplæg ved: Rebecca Adler-Nissen, adjunkt og EURECO koordinator Marlene Wind, professor, Leder af Center for Europæisk Politik (CEP). Tjek CEP’s hjemmeside: www.cep.polsci.ku.dk

4 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 4 Center for Europæisk Politik Kan man skrive om EU indenfor alle Statskundsskabs sub-discipliner? Bachelorholdene deles op i 3 katagorier: IP – International Politik Statskundskab Forvaltning

5 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 5 Center for Europæisk Politik Hvad kunne et bachelorprojekt handle om?

6 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 6 Center for Europæisk Politik International Politik EU som udfordrer af det klassiske suverænitetsbegreb EU som et post-nationalt samfund, hvor borgere pludselig ikke længere kun får rettigheder af staten, men af et supranationalt regime (konkret: analyse af det indre marked, unionsborgerskab eller grundrettighedscharteret) EU’s sikkerheds- og udenrigspolitik Ændringer I EU og medlemslands ‘diplomacy’ – hvad betyder EU? Eller analyse af de danske forbehold.

7 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 7 Center for Europæisk Politik International Politik (men også Statskundskab og Forvaltning) Teorier om europæisk integration Hvem driver integrationen frem? Er det staterne selv, eller er det de overnationale organisationer (magtanalyse hvor man fx går nærmere på Domstolen, Europaparlamentet, Rådet, Kommission) Analyse af EU’s traktatændringer – hvorfor blev de som de blev? Eller: EU I flere hastigheder (forbehold) Analyse af bestemte landes indflydelse på bestemte politikområder EU’s udvidelse, naboskabspolitik etc. Immigration og befolkningsudvikling fx. analyseret som en økonomisk eller sikkerhedspolitisk udfordring EU som global aktør

8 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 8 Center for Europæisk Politik Statskundskab (men også International Politik) Hvad er EU for en type organisation og kan den sammenlignes med national staten? Analyse af magtbalance, EU’s institutioner og den demokratiopfattelse der ligger bag. Hvordan er vælgerne repræsenteret? (debat om demokratisk underskud/overskud). Hvad er demokrati overhovedet for en størrelse og kan/skal man sammenligne vores national-statslige demokrati med EU, der hverken er en stat eller en international organisation? Hvad betyder det for landenes EU skepsis, at de selv (MS) hviler på en bestemt demokratiopfattelse? (fx. Konstitutionelt vs. flertalsdemokrati)

9 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 9 Center for Europæisk Politik Statskundskab fortsat Politisk teorianlyse af EU – hvordan ville de klassiske demokratiteoretikere opfatte EU? Vælgervandringer på EU plan. Hvem stemmer hvordan ved EP valg og hvorfor? (kvantitative og komparative studier). Også af valgdeltagelse sammenlignet med de nationale valg. EU skepsis eller holdninger til EU over tid (evt. komparativt) Europæiske politisk partier? Har de en fremtid? Mediernes rolle i EU’s demokratiske udvikling. Fx. analyse af DK eller sammenligning af lande Konkrete politikområder i EU De nationale parlamenters indflydelse og Europapolitik

10 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 10 Center for Europæisk Politik International Forvaltning (men også International Politik og Statskundskab) Hvordan lovgiver EU og hvordan kommer et forslag til verden? Hvilke institutioner samarbejder/konkurerrer og hvordan? Interessevaretagelse – nationalt og i Bruxelles. Hvem søger indflydelse og hvordan? Komitologi (hvordan arbejder Kommissionen med eksperter og netværk og hvilken indflydelse har de). Hvordan påvirker EU’s regelværk medlemslandene? (Europæisering) Hvordan gennemfører medlemslande EU reglerne? (Implementering)

11 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 11 Center for Europæisk Politik International Forvaltning fortsat Hvordan forvalter nationale institutioner på EU’s regelpåvirkning? Fx. Centraladministrationen, kommunerne, domstolene, ombudsmanden, interessegrupper – borgere og virksomheder? Hvorfor er nogle lande bedre til at genneføre EU’s lovgivning end andre? Analyse af konkrete direktiver – hvorfor og hvordan kom fx. EU’s sundhedsdirektiv igennem systemet?

12 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 12 Center for Europæisk Politik Skriv bachelorprojekt om EU ved ba.scient.pol. Christian Holm

13 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 13 Center for Europæisk Politik Skriv bachelorprojekt om EU ved ba.scient.pol. Jon Nielsen

14 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 14 Center for Europæisk Politik Hvorfor skrive om EU Eget udgangspunkt: interessen styrer projektet Knytter mange forskelligartede problematikker sammen Fordi Unionen er Europa… Unionen er ikke ”kun” kedelige institutioner og traktater Et emne som altid er i udvikling

15 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 15 Center for Europæisk Politik Faglig kontekst Unionen indeholder i sig selv et aspekt af international politik i interne og eksterne relationer Bureaukrati og forvaltning: Europa-Kommissionen Mange gode temaer: ny måde at tænke stat og samfund på, globalisering, identitet osv. Svært ikke at få sit projekt til at passe ind…

16 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 16 Center for Europæisk Politik Mit projekt Udgangspunkt / interesse: europæisk identitet Hvad er det? Historiske og teoretiske forståelser? Hvordan konstrueres det? Case: Tyrkiet og udvidelsesprocessen ”…enlargement is not just about getting bigger but is about transformation…” (Delanty & Rumford 2005) Perspektivering: Konsekvenser af konstruktionen af europæisk identitet

17 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 17 Center for Europæisk Politik Projektets indhold Teori, historie og visioner om europæisk identitet Identitet som proces: poststrukturalisme og diskurs → tekst og diskurs analyse Empiri: offentligt tilgængelige dokumenter fra Europa- Kommissionen

18 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 18 Center for Europæisk Politik Projektets konklusion Tyrkisk medlemskab af Unionen: Sætter fokus på identitetsforskelle som årsag til konflikt Potentiale for gensidig identitetsudvikling frem for ”identitetsafvikling” Kosmopolitisk europæisk identitet?

19 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 19 Center for Europæisk Politik Procesforløb Havde formuleret emne, problemstilling og en overordnet argumentation i god tid Var fortsat i tvivl om case Fandt hurtigt empiri Motivation i skriveforløbet

20 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 20 Center for Europæisk Politik Gode råd Tænk tidligt Giver mulighed for at ændre projektet Find noget som du synes er vigtigt Empiri Hvad er tilgængeligt – hvad kan jeg få fat i? Feedback Sparring eller opgavemakker Vejledere har kun begrænset tid

21 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 21 Center for Europæisk Politik PAUSE! Så er der kage og sodavand! Vi starter igen 15.10

22 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 22 Center for Europæisk Politik SPØRGSMÅL?

23 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 23 Center for Europæisk Politik Tak for i dag! Diasshowet kan hentes på www.cep.polsci.ku.dk


Download ppt "Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Center for Europæisk Politik Skriv bachelorprojekt om EU Inspirationsmøde for BA-studerende 10. november 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google