Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eliteidræt på HHX Herning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eliteidræt på HHX Herning"— Præsentationens transcript:

1 Eliteidræt på HHX Herning

2 Eliteidræt på HHX Herning:
For unge der både vil satse på idræt gennem Herning Elite ordningen OG gennemføre en gymnasial uddannelse med vægt på erhvervsrelaterede perspektiver Bygger på målene efter folkeskolens 9. klasse Udbydes i en ‘klassisk’ HHX-studieretning (Markedsøkonomi), der giver gode muligheder for videre uddannelse Introducerer en ny faglig verden gennem fagene Afsætning, International økonomi, Virksomhedsøkonomi og Erhvervsret Der gives plads til morgentræning i skemaet

3 Eliteidræt på HHX Herning:
Tilrettelagt som et normalt treårigt forløb Ca lektioner á 60 minutter Ca. 625 timers elevtid (tid til afleveringer) Ca timers arbejde med lektier 5 A-fag: 2 obligatoriske: Dansk, Engelsk 2 studieretningsfag: Afsætning, International Økonomi 1 valgfag: Matematik, Tysk eller Virksomhedsøkonomi Matematik og Tysk på mindst B-niveau Yderligere 2 valgfag på C-niveau

4 Oversigt over studieretningen
Valgfag (VF ACC): 2. år afvikles to valgfag på C-niveau 3. år afvikles tilvalg fra B- til A-niveau i enten Tysk, VØ eller matematik

5 Eksempel på skema 1. år Studietid er timer, der er lagt ind i skemaet med henblik på, at eleverne kan komme godt i gang med afleveringsopgaver sammen med læreren. Studietidstimer tirsdag og torsdag morgen er obligatoriske for de af klassens elever, der ikke er tilknyttet Herning Elite.

6 Eksempel på skema 2. år

7 Eksempel på skema 3. år

8 Fravær Skolen accepterer fravær i forbindelse med morgen- og landsholdstræning og kampe/stævner. Den kræver til gengæld 100 % tilstedeværelse på andre tidspunkter, og at fraværende elever holder sig orienterede om klassens/skolens aktiviteter ved hjælp af It’s Learning og Elevplan. Det er den enkelte elevs ansvar ikke at komme bagefter hverken med afleveringer eller andre lektier. Fraværsregistrering Al fravær i forbindelse med sport skal meddeles på forhånd via Elev-plan - nøjagtigt som andet fravær. Hvis studievejledningen skønner det nødvendigt, kan også sportselever blive bedt om at skaffe dokumentation for fravær.

9 Kontakt mellem skolen, elitesportseleverne og Herning Elite
Sportsmentorer: Elever, som er tilknyttet Herning Elite, tilbydes en elitesportsmentor, der er bindeled mellem skolegang og sport. Eleverne henvender sig til elitesportsmentoren efter behov, men gange pr. semester indkalder mentoren til et kort møde med eleven, hvor der samles op på informationer fra kontaktlærer (team), studievejleder samt eleven selv for at danne et overblik over den samlede skolegang. Studievejledning: Vejleder Tove O. Rasmussen varetager kontakten med eleverne i forbindelse med fravær mm. og søger/fordeler erstatningstimer fra TeamDK Ansvar for uddannelsen og kontakt til Herning Elite: Uddannelseschef Anne-Marie Kristensen Optagelse, timetal, valgfag, eksamen og andre formelle forhold.

10 Optagelse i Elitesportsklassen på HHX
De sædvanlige optagelseskrav skal være opfyldt Ansøgning om optagelse på HHX sendes via Optagelse.dk. Husk at vælge studieretningen ‘Markedsøkonomi’ Skriv ‘Ønsker optagelse som Elitesportselev’ i bemærkningsfeltet Sportslig godkendelse følger proceduren på Herning Elites hjemmeside Den sportslige godkendelse er ikke en forudsætning (eller en garanti) for optagelse på HHX


Download ppt "Eliteidræt på HHX Herning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google