Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oversigt over virksomhedsstruktur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oversigt over virksomhedsstruktur"— Præsentationens transcript:

1 Oversigt over virksomhedsstruktur
SAP Best Practices

2 Virksomhedsstruktur Baseline Package
Disse data oprettes i BB 101 Resultatområde 10XX* * Hvor XX er landekode for dit land, fx DE, US, BR eller CN. CO-område 1000 Firmakode 1000 Kreditkontrolområde 1000 Personaleområde 1000 Personaleområde 1100 Indkøbsorg. 1000 Salgsorg. (indenlandsk) 1000 Salgsorg. (eksport) 1100 Pers.delomr. 1010 Pers.delomr. 1020 Pers.delomr. 1110 Pers.delomr. 1120 Indkøbsgruppe 100,101,102,103 Indkøbsgruppe 110,111,112,113 Salgskan. 10 Salgskan. 20 Salgskan. 30 Salgskan. 10 Salgskan. 20 Salgskan. 30 Fabrik (produktion) 1000 Fabrik (distributionscentrum) 1100 Div. 10 Div. 20 Div. 10 Div. 20 Div. 10 Div. 20 Div. 10 Div. 20 Div. 10 Div. 20 Div. 10 Div. 20 Forsendelsessted 1000 Forsendelsessted 100R Forsendelsessted 1100 Forsendelsessted 110R Lager Prod.omr. 1020 Lager Vareafg. 1030 Lager Vareafg. 1040 Lagre 1050 Lager Returv. 1060 Lager Vareafg. 1130 Lager Vareafg. 1140 Lager Returv. 1160 Lean-WM 110 Lean-WM 120

3 Virksomhedsstruktur – regnskab
Oversigt over FI/CO/HCM Personale-område 1000 Personale-delområde 1010 Personale-delområde 1020 Personale-område 1100 Klient Personale-delområde 1110 Resultat- område 10XX* Personale-delområde 1120 CO- område 1000 Kreditkontrolområde 1000 Firma- kode 1000 Rød: Standardværdier for variable parametre * Hvor XX er landekode for dit land, fx DE, US, BR eller CN.

4 Virksomhedsstruktur – logistik
Oversigt over SD/MM Rød: Standardværdier for variable parametre Division 10 Division 20 Firma- kode 1000 Produktions- fabrik 1000 Salgs- organisation 1000 CO- område 1000 Indkøbsgrupper 100 101 102 103 Indkøbsgrupper 110 111 112 113 Indkøbs- organisation 1000 Salgs- fabrik 1100 Klient

5 Virksomhedsstruktur – salg
SD-område Rød: Standardværdier for variable parametre Division 10 Division 20 Firma- kode 1000 Produktions- fabrik 1000 Salgs- organisation 1000 CO- område 1000 Indkøbs- organisation 1000 Salgs- fabrik 1100 Klient

6 Forklaring Symbol Beskrivelse Bemærk- ninger til anvendelsen Symbol
Række: Identificerer en brugerrolle, såsom fakturakontrolmedarbejder eller salgsansvarlig. Rækken kan også identificere en organisatorisk enhed eller gruppe som alternativ til en bestemt brugerrolle. De øvrige forløbssymboler i tabellen placeres i disse rækker. Der er lige så mange rækker, som der er brugerroller i scenariet. Brugerrolle- rækken indeholder typiske opgaver for brugerrollen. Eksterne hændelser: Indeholder hændelser, der starter eller afslutter scenariet eller påvirker hændelsesforløb i scenariet. Forløbslinie (ubrudt): Linien angiver den normale rækkefølge for trin og flowretningen i scenariet. Flowlinie (stiplet): Linien angiver forløbet for sjældent anvendte eller betingede opgaver i et scenario. Linien kan også føre til relevante bilag for procesforløbet. Forbinder to opgaver i en scenarieproces eller en hændelse uden trin Forretningsaktivitet/-hændelse: Identificerer en handling, som fører enten ind i eller ud af scenariet, eller en ekstern proces, som finder sted under scenariet Modsvarer ikke et opgavetrin i dokumentet Enhedsproces: Identificerer en opgave, der er omfattet af et trindelt scenarieforløb Modsvarer et opgavetrin i dokumentet Reference til proces: Hvis scenariet gengiver et andet scenario i sin helhed, anføres scenariets nummer og navn her. Reference til underproces: Hvis scenariet gengiver dele af et andet scenario, anføres scenariets nummer, navn og trinnumrene fra scenariet her Procesbeslutning: Identificerer en beslutning/forgrening, som angiver et valg, slutbrugeren har truffet. Linier angiver forskellige valg, som udgår fra forskellige dele af romben. Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet. Angiver, at der skal træffes et valg efter udførelsen af trinnet. Symbol Beskrivelse Bemærkninger til anvendelsen Til næste/fra forrige diagram: Fører til næste/forrige side i diagrammet Flowdiagrammet fortsætter på næste/forrige side Udskrift/dokument: Identificerer et printet dokument, rapport eller formular Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Økonomisk fakta: Angiver et journalpostdokument Budgetplanlægning: Angiver et budgetplanlægningsdokument Manuel proces: Omfatter en opgave, der udføres manuelt Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til af angive en opgave, der udføres manuelt, såsom losning af en lastbil på lageret, som påvirker procesforløbet. Eksisterende version/data: Denne blok omfatter data, der tilgår fra en ekstern proces Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men angiver derimod data, der tilgår fra en ekstern kilde. Dette trin har ingen indgående flowlinier. Systembeslutning godkendt/fejl: Denne blok omfatter en automatisk beslutning, der træffes af softwaren Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet, men anvendes derimod til at angive en automatisk systembeslutning, der træffes efter udførelsen af et trin. Diagramfor-bindelse <Funktion> Udskrift/ dokument Ekstern til SAP Økonomisk fakta Forretningsaktivitet/-hændelse Budget-planlægning Enhedsproces Manuel proces Proces-reference Eksisterende version/data Reference til under-proces System-beslutning godkend-else/fejl Procesbe-slutning

7


Download ppt "Oversigt over virksomhedsstruktur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google