Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fund af pesticider i danske vandløb 44 pesticider påvist i vandløb 18 pesticider påvist i ét vandløb inden for samme døgn Højeste koncentrationer ofte.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fund af pesticider i danske vandløb 44 pesticider påvist i vandløb 18 pesticider påvist i ét vandløb inden for samme døgn Højeste koncentrationer ofte."— Præsentationens transcript:

1

2

3 Fund af pesticider i danske vandløb 44 pesticider påvist i vandløb 18 pesticider påvist i ét vandløb inden for samme døgn Højeste koncentrationer ofte ved kraftig nedbør, hvor kortvarige pesticidpulse forekommer Bichel-udvalget (1999): Effekterne af disse pesticider i overfladevandet er endnu kun ufuldstændigt klarlagte

4 Påviste effekter af pesticider i vandløb Fleste pesticider –Fundne koncentrationer ikke akut dødbringende Udenlandske studier af visse insekticider, især pyrethroider –Pulskontaminering af vandløb ved alm. landbrugsdrift medfører ændringer på populations- og økosystemniveau Drift er et centralt fænomen ved kortvarige pesticidpulse –Vandløbsinvertebrater ændrer adfærd, føres med strømmen og evt. forsvinder fra den belastede strækning

5 Pesticider og adfærdsændringer Pesticidpåvirkning Sansning Optagelse Adfærds- ændring Nedsat duelighed Effekter på population/økosystem Molekylære, fysiologiske, strukturelle effekter Modificeret fra Baatrup & Bayley, 1997

6 Behov: Nye økotoksikologiske tests Akvatisk økotoksikologi –Akut toksicitet for fisk og Daphnia: LC 50 og EC 50 –Akut væksthæmning af alger: EC 50 Problemer –Få, ikke-repræsentative arter –kontinuert eksponering, kort-tids-studier (24-96 timer) –Dødelighed er et ”uinteressant endpoint” Behov for miljørelevante, subletale endpoints –Økologisk relevante eksponeringer –Billige, reproducerbare metoder

7 Vores forskning Hidtil: Metodeudvikling –Bevægelsesadfærd i laboratoriet –Driftadfærd i strømrender Nærværende projekt –Formål:Kobling af subletale effektstudier i laboratoriet med studier under mere miljørealistiske forhold i strømrender –Hypotese:Omkostningseffektive laboratorie- forsøg kan ekstrapoleres til effekter på samfundsniveau i naturlige vandløb

8 lambda-cyhalothrin tau-fluvalinat cypermethrin alpha- cypermethrin Pyrethroidernes betydning i dansk landbrug Bekæmpelsesmiddelstatistik 2003 andre insekticider esfenvalerat (forbudt) Arealanvendelse (insekticider) Salg (kg) (insekticider)

9 Bevægelsesadfærd i laboratoriet: Videosporing

10

11 Esfenvalerat Afstand (cm/5 min) Tid (min)

12 Bevægelsesadfærd i laboratoriet: Videosporing Esfenvalerat Afstand (cm/5 min) Tid (min)

13 Bevægelsesadfærd i laboratoriet: Videosporing Esfenvalerat Afstand (cm/5 min) Tid (min)

14 Bevægelsesadfærd i laboratoriet: Videosporing Esfenvalerat Afstand (cm/5 min) Tid (min)

15 Pyrethroider i laboratoriet – Gammarus pulex Afstand (cm/5 min) Tid (min)

16 Pyrethroider i laboratoriet – Gammarus pulex Afstand (cm/5 min) Tid (min)

17 Pyrethroider i laboratoriet – Gammarus pulex Afstand (cm/5 min) Tid (min)

18 Pyrethroider i laboratoriet – Gammarus pulex Pyrethroiderne virker ens Modelpyrethroid:Lambda-cyhalothrin Afstand (cm/5 min) Tid (min)

19 Driftadfærd i strømrender Forsøgstyper Effekt af kortvarig pyrethroideksponering på drift Restituering efter pyrethroidpuls Effekter på samfundsstruktur og -funktion

20 Pyrethroider i strømrenderne

21 Forventede resultater Ekstrapolering fra laboratoriet til naturlige vandløb –Effektkoncentrationer fra videosporingsstudierne i laboratoriet og driftstudierne i strømrenderne sammenholdes Relativ følsomhed af dyrearter –Mindst 5 forskellige arter vil blive studeret Relative ændringer i samfundsstruktur og -funktion –Rovdyr-byttedyrs-forhold –Omsætning af organisk materiale

22 Fremtiden: Hvilken yderligere viden mangler? Rekolonisering af pulsbelastede vandløb –Inden for samme vandløb/mellem vandløb –Mobilitet og spredningsevne –Restitueringsevne Andre økologisk relevante parametre –Levestedets egnethed: Kontamineret sediment og føde –Rovdyr-byttedyrs-interaktioner –Konkurrenceforhold


Download ppt "Fund af pesticider i danske vandløb 44 pesticider påvist i vandløb 18 pesticider påvist i ét vandløb inden for samme døgn Højeste koncentrationer ofte."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google