Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videncenter for virksomheders globalisering v/Tine Svane Hansen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videncenter for virksomheders globalisering v/Tine Svane Hansen"— Præsentationens transcript:

1 Videncenter for virksomheders globalisering v/Tine Svane Hansen
8. april 2017 Videncenter for virksomheders globalisering v/Tine Svane Hansen

2 Resumé af TMHs strategiplan 2013 - 2014
Uddrag: Teknisk-Merkantil Højskole vil i den kommende strategiperiode have fokus på de udfordringer, som knytter sig til VIAs transformation til at være en videninstitution, der udover at levere veluddannede dimittender også skaber ny viden og bidrager med viden til innovation i virksomheder og institutioner. (…) Vi vil prioritere forsknings- og udviklingsaktiviteter og vi har fokus på at fortsætte det tætte samarbejde, vi allerede har med erhvervslivet, og vi er også klar til at påtage os en større rolle i innovations- og erhvervsfremmesystemet. (…)

3 Mission Videncentret udvikler og formidler ny, kvalificeret og brugbar viden, der kan bidrage til danske virksomheders udnyttelse af globaliseringens mange muligheder Ny viden betyder, at den udviklede viden skal supplere, berige og udfordre eksisterende viden indenfor Videncentrets fokusområder. Det kræver en stærk faglighed samt overblik og netværk inden for projekternes fagfelter Kvalificeret betyder, at projekters problemformulering og metode er velbegrundede og lever op til kriterier for videnskabelighed i praksisnær videnudvikling Brugbar betyder, at den udviklede viden er relevant og praksisnær, så den kan bruges direkte af målgrupperne

4 Målgrupper Den primære målgruppe er små og mellemstore virksomheder (EU definition) Mindre end 250 ansatte og omsætning mindre end €50 mio Samarbejde med større virksomheder: lære af deres erfaringer og skabe synlighed for Videncentret Den sekundære målgruppe er VIAs uddannelser og studerende

5 Interessenter Virksomheder Private og offentlige organisationer
Brancheforeninger Erhvervsfremmeaktører Regionale initiativer VIA ansatte og studerende Danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner

6 Globalisering Øget kommunikation og samhandel mellem nationer, samtidig med stigende kulturel og værdimæssig ensartethed på tværs af nationer En flerdimensionel, ujævn og asymmetrisk proces – ikke alle nationer påvirkes på samme måde eller har samme fordele af globalisering ”Sommerfugleeffekten”: når en sommerfugl basker med vingerne i Brasilien, så opstår der en tornado i Florida

7 Fokusområder Værdikædeoptimering Internationalt salg og markedsføring
Interkulturelt samarbejde

8 Strategiske mål 2012-2013 Etablere Videncentrets identitet
Udvikle netværk Skabe synlighed af Videncentrets resultater

9 Videncenterproces Idégenerering Innovation Relevans Uddannelser
Virksomheder (Videncenter) Research proposal 50 timer Konsistens Pålidelighed Originalitet Research 150 timer + ? x 200 timer Videncenter Afrapportering/ Produkt Gyldighed Robusthed

10 Igangværende projekter
Projektmedarbejdere Stumbling stones for born gobals Peter G. Harboe Ole Hansen-Skovmoes Global minds Claus Iversen Danish export companies’ cross-cultural experiences Hanne Larsen Helle Svendsen Sustainable business models Trine Mønsted Nielsen Christian Preuthun Pedersen Retention of international staff Torsten Ulsig Alignment Agnieszka Zulewska Mike Beyer-Pedersen Global virtual teams Tine Svane Hansen

11 Videncenter seminar: 5. Februar 2013 kl. 10 – 15 Atriumgården VBI Park
Bliv medlem af Videncentrets LinkedIn gruppe VIA UC Center of applied R & D on business globalization


Download ppt "Videncenter for virksomheders globalisering v/Tine Svane Hansen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google