Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Logistikstamdatadesign Produktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Logistikstamdatadesign Produktion"— Præsentationens transcript:

1 Logistikstamdatadesign Produktion
SAP Best Practices Baseline V1.604

2 Produkthierarki logistik
Disse data oprettes i BB 104 00001 Topniveau Niveau 1 Niveau 2 00001B0001 Produkter A (Produktion/handel) 00001B0002 Produkter B (Serviceydelser) Niveau 3 00001B Produkter A.01 (MTO) 00001B Produkter A.02 (MTS) 00001B Dele A.03 00001B Produkter B0,01 00001B Produkter B.02 Alle materialestamdatarecords er tildelt til produkthierarkiniveau 3 CO-PA SOP-grænseflade Produkthierarki niveau 3 Produktgruppe niveau 2

3 Produktgruppe Produktion/handel
Disse data oprettes i BB 143 Fabrik 1000 Niveau 1 00001B001 Produkter A Niveau 2 00001B Produkter A.01 (MTO) 00001B Produkter A.02 (MTS) 00001B Dele A.03 Fabrik 1000 Materiale*: F226 F100-M1 F1000-P1 Materiale*: F126 F29 Materiale*: H11 S23 S25 * Ikke alle anvendte materialer er tildelt til prøveproduktgrupper CO-PA SOP-grænseflade Produkthierarki niveau 3 Produktgruppe niveau 2

4 Klassificering Klasse og kendetegn for batches
Disse data oprettes i BB 117 Klasse – 023 YB_EXP_DATE_001 Batchprodukter med udløbsdato Klasse – 023 YB_EXP_DATE_002 Batchsøgeklase med udløbsdato Char. LOBM_VFDAT Udløbsdato, holdbarhed Char. LOBM_RLZ Restlevetid for batch Char. LOBM_LFDAT Batchdetermin., leveringsdato Char. LOBM_VFDAT Udløbsdato, holdbarhed Anvendes i alle processer, der anvender batchmate-rialer Klasse – 023 YB_BATCH Batch FIFO 1 Char. YB_BATCH_NUMBER Batchnummer Char. YB_SUPPLIER_BATCH_NUMBER Leverandørbatchnummer

5 Klassificering Klasse og kendetegn for IO-frigivelse
Disse data oprettes i BB 104 Anskaffel-sesproces-ser ved hjælp af IO-frigivelses-strategi Klasse 032 R 2 _ CL REL CEKKO IO-frigivelse på topniveau Char PURCH ORD TYPE Ordreart ( Indkøb ) VALUE Samlet nettoordreværdi Værdier FO-ramme NB standardindkøbsordre UB Omlagringsbestilling Beløb og lokal Valuta Indkøbsgruppe GRP

6 Handelsvarer Produktstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 152 H12 Handelsvare, bestillingspunkt, reg. handel (HAWA-VB) H11 Handelsvare, reg. handel (HAWA-PD) Anvendt i alle MM/SD-scenarier til prod. (genbrugt fra handel).* H12 Handelsvare, bestillingspunkt, tredjepart (HAWA-VB) H11 Handelsvare, tredjepart (HAWA-PD) Anvendt i tredjepart med/uden leverings-advis Stamdata-udvidelse i BB (126 – lag 2 Anvendt i alle MM/SD-scenarier for prod. (genbrugt fra handel) viser (serienumre) H20 Handelsvare, bestillingspunkt, serienr. (HAWA-VB) SN Stamdata-udvidelse i BB (117 – lag 2 Anvendt i alle MM/SD-scenarier for prod. (genbrugt fra handel) (batch prod.funkt.) H20 Handelsvare, bestillingspunkt, batch-FIFO (HAWA-VB) B H21 Handelsvare, bestillingspunkt, batchudløbsdato (HAWA-VB) B H14 Handelsvare, indkøbt (HAWA-PD) Anvendt i salg indkøbt position SN Serienumre B Batchstyring * Undtagen scenarier: Tredjepartsbeh. og salg af indkøbt position

7 Returemballage Produktstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 152 L001 Tomme (LEIH-ND) Behandling af returembal-lage

8 Ordreproduktion med variantkonfiguration Produktstruktur
Disse data oprettes i BB 143 & 147 F1000-M1 – metal med normal krympefolie F1000-P1 – plast med normal krympefolie F1000-G1 – gylden med normal krympefolie F1000-G2 – gylden med særlig emballage F100 Færdigvare MTO VC Konfigurerbar (KMAT-PD) Ordreproduk-tion med variantkon-figuration CF K-position kategori klassekomponent 1 Klassekomponent 2 S25 Halvfabrikat, serieproduktion (HALB-20-PD) R20 Råstof (ROH-PD) R28 Råstof, emballagefolie (ROH-PD) R27 Råstof, emballagekarton (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduktion Primo (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_1 (S2201, S2202, S2203) VC-afhængigheder: YB_PACKAGING_1 = NORMAL VC-afhængigheder: YB_PACKAGING_2 = SPECIAL Stamdata-udvidelse i BB 149 lag 2 Serie- produktion Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_1 (S2201, S2202, S2203) S2201 Halvfabrikata fiktiv montagegruppe, plast (HALB-50-PD) S2301 Halvfabrikata fiktiv montagegruppe, plast (HALB-50-PD) R1401 Råstof, plast (ROH-PD) R1301 SC S2302 Halvfabrikata fiktiv montagegruppe, metal R1402 R1302 S2303 Halvfabrikata fiktiv montagegruppe, gylden R1403 Råstof, gylden R1303 R1601 Råstof, plast (ROH-PD) R1701 Råstof, plast (ROH-PD) R1801 Råstof, plast (ROH-PD) S2202 Halvfabrikata fiktiv montagegruppe, metal (HALB-50-PD) Stamdata-udvidelse i BB 138 lag 2 MM-lønforar-bejdning R1602 Råstof, metal (ROH-PD) R1702 Råstof, metal (ROH-PD) R1802 Råstof, metal (ROH-PD) S2203 Halvfabrikata fiktiv montagegruppe, gylden (HALB-50-PD) R1603 Råstof, gylden (ROH-PD) R1703 Råstof, gylden (ROH-PD) R1803 Råstof, gylden (ROH-PD) CF Konfigurerbar SC Lønforarbejdning

9 Ordreproduktion – variantkonfiguration Styklisteallokering
Disse data oprettes i BB 147 Variantrelationer til maksimal materialestykliste F1000 Færdigvare MTO VC Konfigurerbar (KMAT-PD) F1000-M1 Færdigvare Materialevariant, metal,foliebelagt (FERT-PD) F1000-P1 Færdigvare Materialevariant, plast,foliebelagt (FERT-PD) F1000-G1 Færdigvare Materialevariant, gylden,foliebelagt (FERT-PD) F1000-G2 Færdigvare Materialevariant, gylden,pakket i kasse (FERT-PD) CF K-position kategori klassekomponent 1 Klassekomponent 2 Type materiale metallisk - komponent 1 Type materiale plast - komponent 1 Type materiale gylden - komponent 1 Type materiale gylden - komponent 1 Type materiale metallisk - komponent 2 Type materiale plast - komponent 2 Type materiale gylden - komponent 2 Type materiale gylden - komponent 2 S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råstof (ROH-PD) R20 Råstof (ROH-PD) R20 Råstof (ROH-PD) R20 Råstof (ROH-PD) R20 Råstof (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduktion Primo (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduktion Primo (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduktion Primo (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduktion Primo (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduktion Primo (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Råstof, emballagefolie (ROH-PD) R27 Råstof, emballagekarton (ROH-PD) Krympefolieemballage Krympefolieemballage Krympefolieemballage Emballagekarton CF Konfigurerbar

10 Klassificering Klasse og kendetegn for variantkonfiguration
Disse data oprettes i BB 147 Klasse -200 YB_CL_TYPE_COMP_1 Klasse Komponent 1 Klasse -200 YB_CL_TYPE_COMP_2 Klasse Komponent 1 Klasse -200 YB_CL_TYPE_PROD_1 Klasse Færdigvare 1 Ordrepro-duktion med variantkon-figuration Char. YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialeart Char. YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialeart Char. YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialeart Char. YB_PACKAGING_1 Emballageart Værdier Beskrivelse Værdier Beskrivelse Værdier Beskrivelse Værdier Beskrivelser PLAST Plast PLAST Plast PLAST Plastpen NORMAL Krympe - folieemballage METAL Metallisk METAL Metallisk METAL Metalpen SPECIAL Specialemballage GYLDEN Gylden GYLDEN Gylden GYLDEN Gylden pen

11 Lagerproduktion - procesindustri Produktstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 143 Fremstillingsanvisning ikke inkluderet i proces Udl.dato F29 Færdigvare MTS PI (FERT-PD) B Lagerpro-duktion – procesindu-stri Grund- recept F29 Alle SD-processer til produktion* 10 - endelig operation R15 Råstof (ROH-PD) FIFO S24 Halvfabrikata Batch-FIFO, væske (HALB-PD) B Grund- recept S24 R09 Råstof Batch FIFO (ROH-PD) B FIFO Alle andre råstoffer, der anvendes i MM/anskaf-felsespro-cesser 10 - operation 1 20 - operation 2 R19 Råstof Batch FIFO, lean QM (ROH-PD) B FIFO LQ Bulk- materiale R30 Råstof, batch FIFO, bestillingspunkt (ROH - VB) B FIFO LQ Lean QM B Batchstyring * Undtagen scenarier: Tredjepartsbeh. og salg af indkøbt position, retur- emballagebehandling

12 Lagerproduktion - stykproduktion Produktstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 143 Lagerproduktion - stykproduktion Produktstruktur Lagerpro-duktion – stykproduk-tion Arbejdsplan FERT 10 Montage 20 Endelig accept 30 Maling (ekst. behandling) 40 Emballering 50 VT m. serienr. montagegruppe Alle SD-processer for prod. ** FIFO B F126 Færdigvare, MTS-DI, batch-FIFO, serienr. (FERT-PD) EP PP-lønforarb. (ekstern bearbejdning) Stamdataudvidelse i BB'er i lag 2 Serieproduk-tion SN RL* RW Udførelse af efterbehand-ling *Kan anvendes, men er ikke specifikt forklaret i processen FIFO S21 Halvfabrikat, serieproduktion Primo (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halvfabrikata fiktiv montagegruppe (HALB-50-PD) R122 Råstof Batch-FIFO, import (ROH-PD) B R128 Råstof konsignation (ROH-PD) CP R120 Råstof konsignation (ROH-PD) QM S23 Halvfabrikata lønforarbejdning primo (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S25 Halvfabrikata, ekst. anskaffelse (HALB-20-PD) S124 Halvfabrikata undermontagegruppe (HALB-PD) R20 Råstof (ROH - PD) R27 råmateriale emballagekarton (ROH-PD) IM R16 Råstof (ROH-PD) R13 Råstof (ROH-PD) R124 Råstof, forbrug, fast lagerlokation (ROH-VB) Arbejdsplan undermontagegruppe 10 Mekan. Behandling CNC FB R17 Råstof (ROH-PD) R14 Råstof (ROH-PD) SN Serienumre IM Import FB Fast lagerlokation Stamdataudvidelse i BB 127 lag 2 Stamdataudvidelse i BB 139 lag 2 Stamdataudvidelse i BB 138 lag 2 QM Kvalitetsstyring R18 Råstof (ROH-PD) RW Efterbehandling SC Lønforarbejdning Anskaffelse og forbrug af konsigna-tionsbehold-ning Kvalitetssty-ring for anskaffelse med leverandør-bedømmelse MM-lønforar-bejdning Alle andre råstoffer, halvfabrikata, der anvendes i MM/anskaf-felses-processer EP Ekstern bearbejdning B Batchstyring CP Konsignationsbehandling RL Revisionsstatus * Undtagen scenarier: Tredjepartsbeh. og salg af indkøbt position

13 Serieproduktion Produktstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 143 S21 Halvfabrikat, serieproduktion (HALB-PD) Stamdata-udvidelse i BB 149 lag 2 Serieproduk-tion Arbejdsplan, serieproduktion 10 Montage-serie Råstof, der anvendes i MM/anskaf-felsespro-cesser for prod. R12 Råstof, serieproduktion (ROH-PD)

14 Ordreproduktion – uden variantkonfiguration Produktstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 143 Ordrepro-duktion – stykpro-duktion Arbejdsplan FERT 10 Montage 20 Endelig accept 30 Maling (ekst. behandling) 40 Emballering 50 VT m. serienr. montagegruppe FIFO B F226 Færdigvare, MTS-DI, batch-FIFO, serienr. (FERT-PD) EP* Stamdata-udvidelse i BB'er i lag 2 SD-processer i lag 1/2 ** Seriepro-duktion SN RL* RW* *Kan anvendes, men er ikke specifikt forklaret i processen FIFO S21 Halvfabrikat, serieproduktion Primo (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halvfabrikata fiktiv montagegruppe (HALB-50-PD) R122 Råstof Batch-FIFO, import (ROH-PD) B R128 Råstof konsignation (ROH-PD) CP R120 Råstof konsignation (ROH-PD) QM S23 Halvfabrikata lønforarbejdning primo (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S25 Halvfabrikata, ekst. anskaffelse (HALB-20-PD) S224 Halvfabrikata undermontagegruppe (HALB-PD) R20 Råstof (ROH - PD) R27 råmateriale emballagekarton (ROH-PD) IM R16 Råstof (ROH-PD) R13 Råstof (ROH-PD) R124 Råstof, forbrug, fast lagerlokation (ROH-VB) FB Arbejdsplan undermontagegruppe 10 mekan. behandling, CNC R17 Råstof (ROH-PD) R14 Råstof (ROH-PD) SN Serienumre IM Import Stamdata-udvidelse i BB 127 lag 2 Stamdata-udvidelse i BB 139 lag 2 FB Fast lagerlokation Stamdata-udvidelse i BB 138 lag 2 QM Kvalitetsstyring R18 Råstof (ROH-PD) RW Efterbehandling SC Lønforarbejdning Anskaffelse og forbrug af konsigna-tionsbe-holdning Kvalitets-styring for anskaffelse med leverandør-bedømmelse MM-lønforarbejd-ning Alle andre råstoffer, halvfabrikata, der anvendes i MM/anskaf-felsesprocesser for prd. EP Ekstern bearbejdning B Batchstyring CP Konsignationsbehandling RL Revisionsstatus * Undtagen scenarier: Tredjepartsbeh. og salg af indkøbt position; Salg fra lager, behandling af returemballage

15 Lagerproduktion – intern produktudvikling Produktstruktur
Disse stamdata oprettes i BB 143 Arbejdsplan FERT 10 Montage 20 Endelig accept 30 Maling (ekst. behandling) 40 Emballering 50 VT m. serienr. montagegruppe FIFO B* F326 Færdigvare, PLM, batch-FIFO, serienr. (FERT-PD) EP* Stykliste, oprettelse af arbejds-plan i BB 210 PLM - intern produktudv. Serieproduktion SN* RW* RL *Kan anvendes, men er ikke specifikt forklaret i processen FIFO S21 Halvfabrikat, serieproduktion Primo (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halvfabrikata fiktiv montagegruppe (HALB-50-PD) R122 Råstof Batch-FIFO, import (ROH-PD) B R128 Råstof konsignation (ROH-PD) CP R120 Råstof Kvalitetsstyret (ROH-PD) QM S23 Halvfabrikata lønforarbejdning primo (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S325A Halvfabrikata, ekst. anskaffelse (HALB-20-PD) S124 Halvfabrikata undermontagegruppe (HALB-PD) R20 Råstof (ROH - PD) R27 råmateriale emballagekarton (ROH-PD) IM R16 Råstof (ROH-PD) R13 Råstof (ROH-PD) R124 Råstof, forbrug, fast lagerlokation (ROH-VB) FB Arbejdsplan undermontagegruppe 10 mekan. behandling CNC R17 Råstof (ROH-PD) R14 Råstof (ROH-PD) SN Serienumre S325B Halvfabrikata, ekst. anskaffelse (HALB-20-PD) IM Import Stamdata-udvidelse i BB 127 lag 2 Stamdata-udvidelse i BB 139 lag 2 FB Fast lagerlokation Stamdata-udvidelse i BB 138 lag 2 Udskiftning i ECM-delproces QM Kvalitetsstyring R18 Råstof (ROH-PD) RW Efterbehandling SC Lønforarbejdning Anskaffelse og forbrug af konsigna-tionsbe-holdning Kvalitets-styring for anskaffelse med leveran-dørbedøm-melse MM-lønforarbejdning Alle andre råstoffer, halvfabrikata, der anvendes i MM/anskaffel-sesprocesser EP Ekstern bearbejdning B Batchstyring CP Konsignationsbehandling RL Revisionsstatus

16 SAP Best Practices Arbejdspladshierarki
Disse stamdata oprettes i BB 143 TOT_PLNT Fabrik - topniveau 0001 PVRSN_MF Proces/REM-produktion - topniveau 0001 (kap. 001/002) DISCR_MF Stykproduktion - topniveau 0001 (kap. 001/002) MANU_SERV Produktionsservice - topniveau 0001 (kap. 001) BLANDING Blanding af væsker 0008 (kap. 001/002) PACK01 Emballagelinie 0001 (kap. 001) PLANT_MC Vedligeholdelse af fabrik 0005 Aftapning Aftapning af væsker 0008 (kap.: 001/002) PACK02 Arbejdsplads for manuel emballering 0001 (kap.: 002)    Serviceydelse 0003 Service 1 0003 Emballering Emballering af væsker 0008 (kap.: 001/002) MONTAGEGRUPPE Kapacitet maskine 0001 (kap. 001) Service 2 0003 Vikling Vikling REM 0007 (kap. 001) TESTNING kapacitet maskine 0001 (kap. 001) Ikke realiseret i BL V Mulig udvidelse til produktions- relaterede servicestyringsscenarier TEKNIK Behandling CNC 0001 (kap. 001) ARBEJDE Arbejde maskine/person 0001 (kap.: 001/002)

17 Forklaring Symbol Beskrivelse Bemærk- ninger til anvendelsen Symbol
Række: Identificerer en brugerrolle, såsom fakturakontrolmedarbejder eller salgsansvarlig. Rækken kan også identificere en organisatorisk enhed eller gruppe som alternativ til en bestemt brugerrolle. De øvrige forløbssymboler i tabellen placeres i disse rækker. Der er lige så mange rækker, som der er brugerroller i scenariet. Brugerrolle- rækken indeholder typiske opgaver for brugerrollen. Eksterne hændelser: Indeholder hændelser, der starter eller afslutter scenariet eller påvirker hændelsesforløb i scenariet. Forløbslinie (ubrudt): Linien angiver den normale rækkefølge for trin og flowretningen i scenariet. Flowlinie (stiplet): Linien angiver forløbet for sjældent anvendte eller betingede opgaver i et scenario. Linien kan også føre til relevante bilag for procesforløbet. Forbinder to opgaver i en scenarieproces eller en hændelse uden trin Forretningsaktivitet/-hændelse: Identificerer en handling, som fører enten ind i eller ud af scenariet, eller en ekstern proces, som finder sted under scenariet Modsvarer ikke et opgavetrin i dokumentet Enhedsproces: Identificerer en opgave, der er omfattet af et trindelt scenarieforløb Modsvarer et opgavetrin i dokumentet Reference til proces: Hvis scenariet gengiver et andet scenario i sin helhed, anføres scenariets nummer og navn her. Reference til underproces: Hvis scenariet gengiver dele af et andet scenario, anføres scenariets nummer, navn og trinnumrene fra scenariet her Procesbeslutning: Identificerer en beslutning/forgrening, som angiver et valg, slutbrugeren har truffet. Linier angiver forskellige valg, som udgår fra forskellige dele af romben. Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet. Angiver, at der skal træffes et valg efter udførelsen af trinnet. Symbol Beskrivelse Bemærkninger til anvendelsen Til næste/fra forrige diagram: Fører til næste/forrige side i diagrammet Flowdiagrammet fortsætter på næste/forrige side Udskrift/dokument: Identificerer et printet dokument, rapport eller formular Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Økonomisk fakta: Angiver et journalpostdokument Budgetplanlægning: Angiver et budgetplanlægningsdokument Manuel proces: Omfatter en opgave, der udføres manuelt Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til af angive en opgave, der udføres manuelt, såsom losning af en lastbil på lageret, som påvirker procesforløbet. Eksisterende version/data: Denne blok omfatter data, der tilgår fra en ekstern proces Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men angiver derimod data, der tilgår fra en ekstern kilde. Dette trin har ingen indgående flowlinier. Systembeslutning godkendt/fejl: Denne blok omfatter en automatisk beslutning, der træffes af softwaren Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet, men anvendes derimod til at angive en automatisk systembeslutning, der træffes efter udførelsen af et trin. Diagramfor-bindelse <Funktion> Udskrift/ dokument Ekstern til SAP Økonomisk fakta Forretningsaktivitet/-hændelse Budget-planlægning Enhedsproces Manuel proces Proces-reference Eksisterende version/data Reference til under-proces System-beslutning godkend-else/fejl Procesbe-slutning

18 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Download ppt "Logistikstamdatadesign Produktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google