Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KKO er helt sikkert … … lige en ordning for dig!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KKO er helt sikkert … … lige en ordning for dig!"— Præsentationens transcript:

1 KKO er helt sikkert … … lige en ordning for dig!
Selvstændig, uafhængig og frivillig brancheordning En ”ordning” – ikke en ”forening” Vedtægtsbestemt virke Ledes af et KKO-udvalg og et forretningsudvalg Administreres af et sekretariat Kun for autoriserede , anerkendte, sagkyndige kølefirmaer Ca. 35 kølefirmaer er medlemmer af ordningen Alle har bestået en prøve efter KKO-kurset Hovedformålet Tilstræbe kun at installere køleanlæg, der fungerer med god driftssikkerhed og lavest mulig miljøbelastning i hele levetiden gennem opfyldelse af fastsatte kvalitetskrav. Kvalitetskoncept Efter DS/EN ISO 9001 Udgangspunkt og ”professionelt” grundlag for design, beregning og dimensionering af nye køleinstallationer med hensyn til økonomi, energi og miljø Beregningsprogrammer Garantikoncept _KKO´s handouts Danske Køledage 2009 ver1.ppt

2 KKO´s kvalitetskoncept …
… og beregningsprogrammer Elementer 1. Grundlag for beregning og dimensionering (kravspec.) 2. Beregning og dimensionering 3. Tekniske specifikationer/teknisk dokumentation 4. Installation 5. Funktionsprøve - idriftsættelse, drifts-, vedligeholdelses- og brugervejledning, opstarts-servicerapport 6. Udbedring af fejl og mangler 7. Tilbud om service og vedligeholdelse 8. Ydelsescheck/ydelsesprøvning 9. Anlægsudgifter/driftsudgifter/miljøbelastninger Håndbog for anlægsdesign, -beregning og dimensionering KKO-anlæg Anlægsdesign Kølemiddel Dimensionering af anlæg og komponenter Beregningsprogram Kuldebehov for køle- og frostrum, væskekøler, køle- og frostmøbler, samt luftkonditionering Valg af fordamper (luftkøler), fordamper (væskekøler), kompressor, luftkølet aggregat og vandkølet aggregat, luftkølet kondensator og væskekølet kondensator Dimensionering af væskerør, sugerør, trykrør og brineledning Gruppering af kølesteder Indirekte kapacitetesbestemmelse _KKO´s handouts Danske Køledage 2009 ver1.ppt

3 KKO´s hjemmeside … … og ordningens muligheder Indhold Forside
Om ordningen Firmaer KKO-kursus Links Downloads Medlemsside KKO´s interessenter Autoriserede (anerkendte) kølefirmaer Grossister Konsulenter og rådgivere Købere og slutbrugere Nogle af fordelene Assistance fra sekretariatet Køleteknisk uddannelse og efteruddannelse Adgang til KKO´s krav og specifikationer Let sikring af fornuftig ”minimumskvalitet” med krav ”iht. KKO” Opstilling af ensartede relevante krav og specifikationer Adgang til PC-baserede beregningsværktøjer til dimensionering og dokumentation af valgte komponenter og rør Dialog med kvalitetsbevidste kølefirmaer Et garantikoncept Minimering af samlede omkostninger i anlæggets levetid Firmaprofilering - grønne, etiske, ansvarlige anlæg _KKO´s handouts Danske Køledage 2009 ver1.ppt


Download ppt "KKO er helt sikkert … … lige en ordning for dig!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google