Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Hospitalsplan/funktionsplanlægning Overvejelser om processen i Region Midtjylland, samt orientering om andre regioners oplæg til.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Hospitalsplan/funktionsplanlægning Overvejelser om processen i Region Midtjylland, samt orientering om andre regioners oplæg til."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Hospitalsplan/funktionsplanlægning Overvejelser om processen i Region Midtjylland, samt orientering om andre regioners oplæg til hospitalsplaner Mandag den 7. maj 2007 v. Afdelingschef i Sundhedsplanlægning Lars Dahl Pedersen

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Region Syddanmark – administrationens forslag  Indbyggertal på 1,2 mio.  Forslag om modeller med 4-6 hospitaler med fælles akutmodtagelse  Kun modeller, ikke forslag om hvilke hospitaler  Al henvendelse til akutmodtagelse visiteret  Visse selekterede patienter kan gå uden om akutmodtagelsen og blive behandlet akut på andre hospitaler  Modellerne skal analyseres og uddybes nærmere inden politisk vedtagelse  Overvejelser om at opretholde lokale skadestuefunktioner  Behandling af småskader  Antal nævnes ikke konkret, bl.a. afhængigt af antal fælles akutmodtagelser  Tøvende mht. til SST´s anbefaling om, at alle patienter skal visiteres på forhånd  Behandles i regionsrådet: 3. december 2007

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Region Sjælland – administrationens forslag  Indbyggertal på ca. 800.000  4-6 hospitaler med fælles akutmodtagelse  Kun modeller, ikke fastlagt hvilke hospitaler  Al henvendelse til fælles akutmodtagelser visiteret  Åbne skadestuer på 8-10 hospitaler  Behandles i regionsrådet: Pt. ikke fastsat en dato, men ikke på denne side af sommerferien

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Region Nordjylland – administrationens forslag  Indbyggertal på ca. 575.000  3 hospitaler med fælles akutmodtagelse  Aalborg Sygehus  Sygehus Vendsyssel, Hjørring  Sygehus Thy-Mors, Sygehusafsnit Thisted  3 hospitaler med fortsat modtagelse af visse akutte medicinske patienter  Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn  Aalborg Sygehus, Dronninglund  Sygehus Himmerland  Skadestuer skal dække mindre skader lokalt  Alle patienter som udgangspunkt visiteret  Behandles i regionsrådet: 15. maj 2007

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Region Nordjylland – politisk aftale på vej  Endnu ikke vedtaget, men det fremgår af pressen, at der er en aftale mellem S og V  Nyt sygehus i Himmerland til elektive behandlinger  Tiltrække patienter fra RM  Finansieret af anlægspulje på 1,5 mia. (aftale med ministeren)  Lukning af Farsø, Hobro, Terndrup og Brovst  Samling og udbygning af Aalborg Sygehus  3 akutmodtagelser: Aalborg, Hjørring, Thisted

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Region Hovedstaden – administrationens forslag  Indbyggertal på 1,6 mio.  4 hospitaler med fælles akutmodtagelse  Al henvendelse til akutmodtagelse visiteret  Nordsjællands hospital, Hillerød  Herlev Hospital  Hvidovre Hospital  Bispebjerg Hospital  Desuden Rigshospitalet (traume-modtagelse)  Nærhospitaler med skadestuefunktion  Åbne for uvisiteret henvendelse i dagtimerne på hverdage  6 hospitaler  Behandles i regionsrådet: 15. maj 2007

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Region Hovedstaden – politisk aftale  Aftale indgået mellem S, K, RV, SF, DF og EL  Hovedpunkter:  4 hospitaler med fælles akutmodtagelse  6 døgnåbne skadestuer bibeholdes  Ingen krav om visitation  Investeringer i renovering og nybygning af fysiske rammer  Planer om nyt hospital på Amager (Ørestaden) på længere sigt

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sundhedsstyrelsens rådgivning  Sundhedsstyrelsens rolle i processen:  Akutrapport med anbefalinger  Sundhedslovens § 206: ”Forud for regionsrådets behandling af forslag til sundhedsplan skal regionsrådet indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning”  Sundhedsstyrelsens har afgivet rådgivning til oplæg fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forudgående visitation anbefales ved alle akut-henvendelser  Både på akutmodtagelser  Og på skadeklinikker  Ingen ”åbne” akutfunktioner  Argumenter:  Den rette behandling kan sættes i gang med det samme  Patienter skal tilbydes den rette behandling på det rette laveste omkostningsniveau (LEON) Hovedpunkterne heri

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Befolkningsgrundlaget for en akutmodtagelse  200 – 400.000 indbyggere  Kun i særligt tyndt befolkede dele af regionerne bør dette fraviges Én fælles akutmodtagelse på hospitalerne  Alle akutte patienter modtages her  Begrundes ud fra hensyn til sundhedsfaglig kvalitet, organisation, udnyttelse af personaleresurser og sikkerhed  Muligt at sluse visse patient-grupper hurtigt videre til relevante specialafdeling

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Begrænset akutfunktion på andre hospitaler kun i en overgangsperiode  Kun visiterede akutte intern medicinske patienter  Krav om klare visitationsretningslinier  Kun efter forudgående aftale mellem visiterende læge og ansvarlige, kvalificerede modtagende læge

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Den videre færd: Tidsplan for vedtagelse af akutplan i Region Midtjylland Dato 23. maj 2007 kl. 10.00-12.00Regionsrådets temamøde – administrationens forslag til akutplan omdeles og præsenteres 23. maj 2007 kl. 12.30-14.00Administrationens forslag til akutplan præsenteres for Regions-MED- udvalget samt hospitalernes hoved-MED-udvalg på stormøde i Regionsrådssalen. 23. maj 2007 (sidst på eftermiddagen) Offentliggørelse af administrationens forslag til akutplan. Pressekonference 29. maj 2007 kl. ca. 14 (efter Forretningsudvalgsmødet) Møde i Underudvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur. Administrationens forslag til akutplan drøftes og underudvalget afgiver betænkning (mødet er flyttet fra den 25. maj til den 29. maj 2007). 12. juni 2007 kl. 10.00Administrationens forslag til akutplan behandles i Forretningsudvalget 13. juni 2007 kl. 15.00-18.00Administrationens forslag til akutplan drøftes på møde i Sundhedsbrugerrådet.

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tidsplan for vedtagelse af akutplan i Region Midtjylland Dato 20. juni 2007 kl. 14.00Administrationens forslag til akutplan behandles af Regionsrådet 20. juni til 14. september 2007Høringsfase Høringssvar offentliggøres løbende på hjemmesiden Der indlægges 3-4 offentlige møder i de sidste to uger af august Hospitalernes Hoved-MED-udvalg behandler forslaget i denne periode 25. juni – 26. juni 2007Døgn-seminar i Regions-MED-udvalget 13. august 2007 kl. 16.00 – 19.00Møde i Sundhedsbrugerrådet. Rådet afgiver høringssvar 10. september 2007Forslaget behandles på møde i Sundhedskoordinationsudvalget Endvidere fælles møde mellem Sundhedsbrugerrådet og Sundhedskoordinationsudvalget kl. 17.30 – 18.30 19. september 2007 kl. 12.00Høringssvar drøftes i Underudvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur 20. september 2007Høringssvar behandles i Regions-MED-udvalget forud for, at direktionen laver indstilling til Forretningsudvalget 9. oktober 2007 kl. 10.00Høringssvar samt forslag til akutplanen behandles i Forretningsudvalget 24. oktober 2007 kl. 14.00Høringssvar samt forslag til akutplanen behandles i Regionsrådet

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ny hospitalsplan  Akutplanen er et del-element af en samlet ny hospitalsplan  Økonomien i en akutplan kan ikke ses isoleret fra hospitalsplanen  Matrikel-brug: Afhænger af hospitalsplanen og placering af specialer  Specialeudredninger udarbejdes pt.  Regionsrådet behandler hospitalsplanen inden udgangen af 2007  Detaljeret tidsplan for rækkefølge af ændringer fremlægges ved behandling af hospitalsplanen

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Status hospitalsplan  37 specialer under udredning i specialerådene  Udredningerne og specialerådenes anbefalinger kommer ind hen over sommeren  Ny hospitalsplan vedtages i Regionsrådet inden udgangen af 2007  Regionens første samlede sundhedsplan udarbejdes i 2008


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Hospitalsplan/funktionsplanlægning Overvejelser om processen i Region Midtjylland, samt orientering om andre regioners oplæg til."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google