Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

"Sæt fokus på musikformidlingen" / Herning 6. december 2011 / Lunde Ljungberg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: ""Sæt fokus på musikformidlingen" / Herning 6. december 2011 / Lunde Ljungberg."— Præsentationens transcript:

1 "Sæt fokus på musikformidlingen" / Herning 6. december 2011 / Lunde Ljungberg

2 10. august 2010 Indledning Mellem Roskilde Bibliotek og Roskilde Museum indgås aftale om samarbejde, der foreløbigt konkretiseres i nedenstående aftale om udvikling og drift af en kommende biblioteksfunktion på Roskilde Museum/Danmarks Rockmuseum (RM-DR).

3 Ambitionen er i fællesskab at skabe ’et 4. sted’ Biblioteket på rockmuseet skal tænkes ind som et moderne mødested – et anderledes bibliotekstilbud - for både besøgende af museet, de andre aktører på Musicon og borgere i Roskilde generelt.

4 ”It is a place of musical knowledge, rock ’n roll research & people interacting.”

5 Samarbejdet sker ud fra parolen: Mens rockmuseet bygger, indgår museet som en integreret del af musikbibliotekets indretning og formidling. Når rockmuseet står færdigt, er musikbiblioteket en integreret del af rockmuseet.

6 Den musiske by Samarbejdet er en logisk konsekvens og resultat af et samarbejde de to kulturinstitutioner i mellem, som vil bidrage til fortsat at sætte præg på Musiconområdets udvikling og på Roskilde som den musiske by den er!

7 Musicon i dag Der er i øjeblikket 30 grupper af aktører på Musicon, herunder kreative virksomheder, et danseteater, kunstnerværksteder, skate- hal, ungdomsboliger og øvelokaler. Omkring 150 mennesker har sin daglige gang i bydelen og flere, når der er arrangementer. Dertil kommer til omkring 200 unge, som er flyttet ind i ungdomsboligerne. I 2010 var der over 60 arrangementer som fx koncerter, danseforestillinger, børneteater, debatarrangementer, kunstudstillinger, skate-opvisning, gadefest mm. Bydelen vokser hele tiden og nye projekter er på vej.

8 Musicon om 15 år Rockmuseum, højskole, væksthus, innovative virksomheder, kunstnerværksteder, caféer, spillesteder og spændende boliger. Roskilde Kommune vil skabe en bydel, som skal styrke byens muligheder indenfor oplevelsesøkonomien. Bydelen Musicon skal være motor for udvikling af Roskilde til en by med endnu mere fokus på kultur, kulturerhverv, uddannelse, events og boliger. Når Musicon er færdigudviklet om 10-15 år, vil det være en bydel med et spændende og udfordrende bymiljø, ca. 650 boliger og omkring 2.000 arbejdspladser indenfor kulturerhverv.

9 Centrum Festivalområde Kreativ bydel

10 Samarbejdets omfang og indhold Etablering af samarbejdet Samarbejdet har til formål at etablere rockmuseets fagbibliotek og derigennem arbejde hen imod en etablering af fælles musikbibliotek og forskningsbibliotek. Roskilde Bibliotekerne er således allerede en del af den arkitektkonkurrence der skal være med til at tegne RM-DR. Det betyder, at rockmuseet frem til forventet åbning i 2014 vil være fysisk synlig og ikke mindst medudvikler af musikbiblioteket på Roskilde Bibliotek med henblik på at overføre musikbiblioteksfunktionen til det nybyggede museum.

11 Samarbejdets faser Samarbejdet vil ske i to faser hhv. før og efter åbningen af rockmuseet. Frem til åbningen, er det nærværende aftale, som er gældende og som definerer de grundlæggende elementer og vilkår i samarbejdet. Efter åbningen vil parterne udforme en driftsmodel for samarbejdet som vil konkretisere aftaler vedr. bygningsdrift, biblioteksdrift, samling, arkiv samt andre områder det måtte være relevante for funktionen af et musik- og forskningsbibliotek.

12 Hvordan laver vi det her rock ’n roll?

13 Forandringsprocessen… Ud af boksen

14

15 Brugernes musikbibliotek…

16 Hvad skal der bygges? Det bliver stort!

17 Rockmagneten

18 Grundlæggende samarbejde Roskilde Bibliotekerne Roskilde Bibliotekerne har som aktør på Musicon etableret et videnslaboratorium, hvor der eksperimenteres med bibliotekstilbuddene, og hvor ny biblioteksservice afprøves i 1:1. Roskilde Bibliotekerne er dermed allerede en del af livet og udviklingen af bydelen. Byggeriet for RM-DR indeholder i sit funktionsprogram et fagbibliotek, der særligt henvender sig til forskere. Biblioteket ses som en integreret del af rockmuseet og som en aktiv del af den Bydelshus-funktion som etableres i den forbindelse. Biblioteket skal således bidrage til RM-DR, til livet i Bydelshuset og til udviklingen af Musicon som helhed. Biblioteksfunktionen vil indgå arealmæssigt i rockmuseets rumprogram og arealer.

19 Mens vi bygger… Tid til at lege

20 Danmarks Rockmuseum Frem til åbningen af museet vil rockmuseet være til stede og udøve aktiviteter på musikbiblioteket i samarbejde med bibliotekets personale. Samtidig vil rockmuseet indgå i de udviklingsarbejder der fremmer musikbibliotekets og museets formidling i fællesskab. Såvel RM-DR som Roskilde Bibliotekerne vil have medarbejdere tilknyttet i udvikling og drift i både første og anden fase af samarbejdet. Partnerne vil hver især finansiere de indkøb de finder nødvendige i etableringsfasen og vil - i fald samarbejdet ophører - hver især være ejere af egne indkøb. Biblioteket på RM-DR er på en gang tro mod den musisk-kreative vision for Musicon og ikke mindst tro mod materialernes fortsatte digitalisering og bibliotekets håndtering af denne. Nærværende aftale er underskrevet i to eksemplarer, hvor et eksemplar er udleveret til RM-DR og et eksemplar er udleveret til Roskilde Bibliotekerne.

21 www.roskildebib.dk/rockbib

22

23 ”Gimle og Rockbib præsenterer…” - Samarbejdsaftale mellem Gimle og Roskilde Bibliotekerne

24 Samarbejdsaftale Roskilde By er en musisk by, hvor samarbejdspartnere og deres aktiviteter bevæger sig på tværs af byen og ud til borgerne. Gimle og Roskilde Musikbibliotek ønsker i den sammenhæng at udvide og formalisere deres netværk ved indgåelse af aftale om en fælles platform for forskellige musiske aktiviteter. I resten af 2011 og hele 2012 vil de to parter ud- og afvikle diverse events under overskriften ”Gimle og Rockbib præsenterer…”. Rockmob Flashmob event, der kickstarter samarbejdet. Rockmobs bruges herefter til løbende at markere samarbejdet. Der afholdes 3 rockmobs indenfor samarbejdsperioden. Gimleskattejagt En gang om måneden placeres to billetter til en koncert mellem materialerne på Roskilde Musikbibliotek. Skattejagten annonceres samtidig på Gimles hjemmeside og musikbibliotekets musikblog, samt facebook. Der afholdes én gimleskattejagt om måneden indenfor samarbejdsperioden.

25 Rockmob

26 Teasers Ved udvalgte koncerter på Gimle sendes bandet efter lydprøve ned på Rockbib til at spille et par numre inden aftenens koncert. Der afholdes 4 teasers indenfor samarbejdsperioden. ClubRock Rocklytteklub, musikforedrag, liveinterviews mm. hvor biblioteket og Gimle inviterer til fordybelse og debat i og om musikken. ClubRock afholdes både i Gimles café og på Rockbib. Der afholdes 4 clubrocks indenfor samarbejdsperioden. Konceptet udvikles færdig i 2011 og afvikles i 2012. Sangskriverworkshop Sangskriver workshops afholdes på Rockbib’s scene. Der afholdes 2 workshops af hver 5 sessions i samarbejdsperioden.

27 Formidling Sideløbende sker der udveksling af kompetencer i forbindelse med formidling og afvikling af arrangementer. Parterne forpligter sig samtidig til at formidle hinandens respektive hjemmesider, gimle.dk og roskildemusikbib.dk (lydspor). Samt de enkelte events og begivenheder indeholdt i samarbejdsaftalen. Som en del af formidlingen bliver der udviklet lytteposter, der gør det muligt for koncertgængere at orientere sig bedre i Gimles program. Lytteposten opdateres løbende af bibliotekets personale. Lytteposterne vil blive hængt op både på biblioteket og i Gimles café.

28 Partnerskaber Hvordan er vi kommet hertil? Frokost på Rabalderstræde? Hvordan skal vi arbejde med videre herfra? Borgmesteren er glad? Er vi glade? Hvor er vi nu? Skal vi ud på Musicon alle sammen? Hvad har vi af muligheder? Hvad vil vi? Hvad er (god) musikformidling i dag? & Hvad er det 4. sted helt konkret?

29 Rock n’ roll library Librarian People Researcher

30 TAK! Roskildemusikbib.dk Roskildebib.dk/rockbib Musicon.dk Danmarksrockmuseum.dk Gimle.dk Udafboksen.nu


Download ppt ""Sæt fokus på musikformidlingen" / Herning 6. december 2011 / Lunde Ljungberg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google