Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Budgetopfølgning 2009. Budgetopfølgning historien Udsigterne og beslutninger i juni 2008. Regnskab 2007 viste pænt stort underskud Budgetopfølgningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Budgetopfølgning 2009. Budgetopfølgning historien Udsigterne og beslutninger i juni 2008. Regnskab 2007 viste pænt stort underskud Budgetopfølgningen."— Præsentationens transcript:

1 Budgetopfølgning 2009

2 Budgetopfølgning historien Udsigterne og beslutninger i juni 2008. Regnskab 2007 viste pænt stort underskud Budgetopfølgningen viste det samme. Overskridelsen af såvel serviceramme som anlægsramme var betydelig. Likviditet og beslutningsret var truet. Beslutning om ansættelses- indkøbs- og anlægsstop/ny vurdering af anlæg. Ikke igangsat anlæg indgik i budget 2009 proces. Vurderet ansættelses- og indkøbsstop. Overførselsramme pr. udvalg fastfryses.

3 Budgetopfølgningen Historien De næste skridt. Opfølgning om efteråret viste at målet nærmere sig. Anlæg blev reduceret til lavere niveau end budget. Beslutninger blev fastholdt. Al administrativ kraft blev koncentreret om overholdelse af servicerammen. Herunder revurdering af alle anskaffelser til vurdering om de havde anlægskarakter.

4 Budgetopfølgning Historien – regnskab 2008. Regnskabets time. Servicerammen for 2008 blev holdt Anlæg blev reduceret til lavere niveau end budget. Såvel kassebeholdning som likviditet blev styrket. De betydelige underskud på visse udvalgsområder, blev opvejet af tilsvarende overskud på andre udvalgsområder. Der overførtes uforbrugte anlægsmidler på netto ca. 12 mio. til 2009 (efter at rettelser var foretaget)

5 Gældende overførselsregler  Ubegrænset overførselsadgang – dog under ansvar for de respektive udvalg  Dette gælder også for anlæg  Dog skal ikke igangsatte anlæg/anlægsramme konkret besluttes overført. Risici herved:  At der ikke er balance på udvalgsniveau.  At områder/udvalg har tilvendende merforbrug og derved kontinuerligt opsparer underskud.  At andre områder der opsparer på samme tidspunkt vil bruge sin opsparing på de serviceområder de hører til.  Altså samlet merforbrug i forhold til konkret års budgetramme.

6 Hvad måles vi på?  Serviceramme: Vedtaget budget sammenholdt med konkret forbrug (internt for kommunen fastsatte overførselsadgange er uvedkommende)  Overførselsudgifter: Som en forholdsmæssig andel af landet (i de fleste tilfælde)  Anlægsramme: Vedtaget budget sammenholdt med konkret forbrug (internt fastsatte overførselsadgange er uvedkommende for vurderingen)

7 Hvad er Faxe reglerne Fuld overførselsadgang betyder at områder med overførsel af overskud får forhøjet deres bevillinger med overførselsbeløbet, og områder med underskud får reduceret deres bevilling med det overførte underskud Det er således OK at bruge mere end budgetrammen – op til den fulde bevilling, hvis ikke andet besluttes Områder med overførsel af underskud forventes både at skabe balance mellem budgetramme og forbrug, og at nedbringe underskuddet

8 Budgetopfølgning 2009  Opfølgning 31/3:mio. kr.  Merforbrug serviceudgifter43,5 mio.  Mindreforbrug overførselsudgifter 1,5 mio.  Merforbrug anlæg11,7 mio.  Kassebeholdningen forsvinder.  Udvalgene anmodes om initiativer til budgetoverholdelse.  Budgetopfølgning pr. 31. maj afventes.

9 Overførselssagen: Overførsel drift: Udvalgbeløb mio. kr.  TMU+ 16,7  UDD- 16,0  BFU- 17,6  EKU+ 6,6  ØKU+ 29,0  OMS+ 3,9  SSU- 28,0  BESK+ 2,4  I alt (OBS afrunding)- 2,9

10 Budgetopfølgning 31/5- 2009 Resultater: mio.  Afvigelser på serviceudgifter til korrigeret budget-81,1  Afvigelser overførselsudgift til korrigeret budget- 0,8  I alt-81,9  Serviceramme – merforbrug-78,5  Afvigelse på anlæg til korrigeret budget- 1,8  Anlægsramme – merforbrug- 17,8  Dog yderligere indtægter på ca.+20,0  Forventet kassebeholdning skattefinansieret omr.- 25,0  Og samlet - 22,0

11 Udvalgene specificeret Teknik og miljø ServiceudgifterMio. kr. Korrigeret budget excl overførsler64,464,4 Forbrugsskøn pr. 31. maj - 75,5 Overskridelse serviceramme (obs afrunding) - 11,0 Overførsel fra 200816,7 Korrigeret budget incl. overførsler81,1 Forbrugsskøn pr. 31. maj75,5 Konklusion: Udvalget overholder det korrigerede budget incl. overførsler, men da forbruget overstiger budgettet uden overførsler, overskrides servicerammen.

12 Udvalgene specificeret Uddannelse ServiceudgifterMio. kr. Korrigeret budget excl overførsler307,3307,3 Forbrugsskøn pr. 31. maj - 315,6 Overskridelse serviceramme - 8,3 Overførsel fra 2008 - 16,0 Korrigeret budget incl. overførsler 291,2 Forbrugsskøn pr. 31. maj 315,6 Konklusion: Udvalget overholder ikke det korrigerede budget incl. overførsler, men overførselsreglerne er gældende

13 Udvalgene specificeret Børne- og familieudvalget ServiceudgifterMio. kr. Korrigeret budget excl overførsler286,0286,0 Forbrugsskøn pr. 31. maj - 306,9 Overskridelse serviceramme - 20,9 Overførsel fra 2008 - 17,6 Korrigeret budget incl. overførsler268,4 Forbrugsskøn pr. 31. maj306,9 Konklusion: Udvalget overholder ikke det korrigerede budget incl. overførsler, men overførselsreglerne er gældende

14 Udvalgene specificeret Erhverv og kultur ServiceudgifterMio. kr. Korrigeret budget excl overførsler42,142,1 Forbrugsskøn pr. 31. maj - 44,1 Overskridelse serviceramme-2,0 Overførsel fra 2008 6,6 Korrigeret budget incl. overførsler48,7 Forbrugsskøn pr. 31. maj44,1 Konklusion: Udvalget overholder det korrigerede budget incl. overførsler, men da forbruget overstiger budgettet uden overførsler, overskrides servicerammen.

15 Udvalgene specificeret Økonomi ServiceudgifterMio. kr. Korrigeret budget excl overførsler242,2242,2 Forbrugsskøn pr. 31. maj - 260,0 Overskridelse serviceramme - 17,8 Overførsel fra 2008 29,0 Korrigeret budget incl. overførsler271,2 Forbrugsskøn pr. 31. maj260,0 Konklusion: Udvalget overholder det korrigerede budget incl. overførsler, men da forbruget overstiger budgettet uden overførsler, overskrides servicerammen.

16 Udvalgene specificeret Omsorg ServiceudgifterMio. kr. Korrigeret budget excl overførsler 89,4 89,4 Forbrugsskøn pr. 31. maj -100,9 Overskridelse serviceramme - 11,5 Overførsel fra 2008 3,9 Korrigeret budget incl. overførsler( obs afrunding) 93,4 Forbrugsskøn pr. 31. maj100,9 Konklusion: Udvalget overholder ikke det korrigerede budget incl. overførsler, men overførselsreglerne er gældende

17 Udvalgene specificeret Social og sundhed ServiceudgifterMio. kr. Korrigeret budget excl overførsler243,8243,8 Forbrugsskøn pr. 31. maj - 249,4 Overskridelse serviceramme - 5,6 Overførsel fra 2008 - 28,0 Korrigeret budget incl. overførsler215,8 Forbrugsskøn pr. 31. maj249,4 Konklusion: Udvalget overholder ikke det korrigerede budget incl. overførsler, men overførselsreglerne er gældende

18 Udvalgene specificeret Beskæftigelse ServiceudgifterMio. kr. Korrigeret budget excl overførsler 7,5 7,5 Forbrugsskøn pr. 31. maj - 8,5 Overskridelse serviceramme- 1,0 Overførsel fra 2008 2,4 Korrigeret budget incl. overførsler 9,9 Forbrugsskøn pr. 31. maj 8,5 Konklusion: Udvalget overholder det korrigerede budget incl. overførsler, men da forbruget overstiger budgettet uden overførsler, overskrides servicerammen.

19 Overførselsudgifter Afvigelser fra korrigeret budget t. kr. UDD - 39 BFU -1456 SSO 1400 BESK -1947 I alt -2042 TMU affaldshåndtering 1244 Netto afvigelse - 798

20 Anlæg Mio. kr. Udvalg Korrigeret budget Skøn Afvigelse TMU 8,3 8,3 0,0 UDD 38,337,9 0,4 BFU 19,019,0 0,0 EKU 6,3 6,6- 0,3 ØKU - 8,3 1,4- 9,6 OMS 10,3 1,6 8,7 SSO - 0,3 0,7- 1,0 I alt 73,775,5- 1,8

21 Budgetopfølgning pr. 31. maj Beslutninger: Vurderet ansættelsesstop Vurderet indkøbsstop Vurderet anlægsstop (ikke igangsatte anlægsarbejder) Udvalgene i arbejdstøjet Vurderet: Dispensation direktør Hvorfor: Forhindre økonomiske ”fodskud”

22 Budgetopfølgning pr. 31. maj Vurdering af servicerammeoverskridelsen:  Anvendelse af overført overskud32,6 mio.  Merforbrug på de borgernære udvalgsområder45,9 mio.  Samlet78,5 mio.  Forventet opjustering af kommunale servicerammer (1,3 mia. for landet)- 8,5 mio.  Netto afvigelse fra servicerammen70,0 mio. Hvad kan realiseres ved stop beslutninger:  Vurderet indkøbsstop – forventet30,0 mio.  Vurderet ansættelsesstop - forventet 8,0 mio.  I alt38,0 mio.

23 Budgetopfølgning pr. 31. maj Reduktions relative betydning. Mio. kr. Område Korrigeret budgetramme2,5% udgør TMU 64,4 1,6 UDD 307,3 7,7 BFU 286,0 7,1 EKU 42,0 1,0 ØKU 242,2 6,1 OMS 89,4 2,2 SSO 243,8 6,1 BESK 7,5 0,2 I alt1282,632,0

24 Budgetopfølgning pr. 31. maj Husk: Der reelle forbrug skal reduceres Alle områder skal bidrage Konkret udmøntning skal anvises (for alle områder og afdelinger – hvordan kan vi konkret løfte vores del) 80% af budgettet er direkte serviceudgifter og dermed serviceniveau for borgere og brugere Der skal derfor tages ansvar på alle niveauer, hvis reduktion skal kunne gennemføres


Download ppt "Budgetopfølgning 2009. Budgetopfølgning historien Udsigterne og beslutninger i juni 2008. Regnskab 2007 viste pænt stort underskud Budgetopfølgningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google