Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Objektorienteret Middleware Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, undervisnings- og eksamensform.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Objektorienteret Middleware Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, undervisnings- og eksamensform."— Præsentationens transcript:

1 Objektorienteret Middleware Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, undervisnings- og eksamensform

2 Indhold i denne præsentation Motivation for faget: hvorfor OOMI Hvad kan I i forvejen? Præsentation af: hvad I skal lære (pensum) hvordan (litteratur, øvelser, projektarbejde) hvornår og hvilken fordeling (mellem øvelser og teori) hvad I skal kunne til eksamen

3 Kontakt info Lektor Stefan WagnerStefan Wagner Email: sw@e.iha.dksw@e.iha.dk Kontor: 407c Tlf. 8730 2423

4 Hvorfor faget OOMI? Pervasive Computing Processorer i alting – kommunikation mellem alting? Egne Protokoller (DDIST, TIDRTS) Testede ideer (CORBA, WS/SOAP, RMI, DCOM,.NET Remoting, WCF, ICE) Anvendelsesområder Mobile Kommunikationsprodukter (PDA, mobiltelefon) Proces- og overvågningsudstyr Administrative systemer

5 Historie bag TIOOMI Oprindelig Teknisk IT TIONK1: CORBA, Java RMI, Web services, DCOM Resultat: 5 point føltes som 10 point Løsning: del faget op i to ITONK1 til diplomstud., fokus på Web services og RMI TIOOMI til Teknisk IT med fokus på CORBA og sekundært.NET Remoting (nu ICE) Resultat: Mere tilfredse studerende Desværre et vist teoretisk overlap mellem ITONK1 og TIOOMI og dDist

6 Fagets omfang Objektorienteret middleware (TI-OOMI) Efterår 2. og 3. semester, 5 ECTS point OOMI udbydes kun på Teknisk IT uddannelsen, og kan IKKE følges af IKT, ITONK1 kan vælges her i stedet Altså overbygningsfag Jeg forventer altså at I arbejder selvstændigt Stort pensum – men dog kun en flig af hvad kurset kunne (burde) rumme

7 Læringsmål Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne: Definere, beskrive og sammenligne forskellige typer af objektorienterede middleware frameworks til apparater og computere, med primær fokus på CORBA og sekundært ICE (og ikke.NET Remoting) teknologierne, herunder fordele og ulemper forbundet med de forskellige teknologier Definere og beskrive principper omkring transparens og heterogenitet i relation til middlewareteknologier Definere og beskrive gængse teorier, metoder og retningslinjer indenfor det objektorienterede middleware paradigme og anvende disse til at designe effektive distribuerede systemer Designe og konstruere et distribueret system der gør brug af CORBA og ICE (og ikke.NET Remoting) teknologierne med tilhørende værktøjssupport

8 Hvad skal I lære – konkret Indhold: Transparens og heterogenitet i distribuerede systemer Distribueret objektmodel, livscyklus og arkitektur Distribuerede applikationer OMGs Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Microsofts.NET Remoting (kun introducerende) Suns Java Remote Method Invocation (RMI) (kun introducerende) Internet Communication Engine (ICE) Microsofts Windows Communication Foundation (WCF) (kun intro) Microsofts DCOM arkitektur (kun introducerende) Webservices, XML, SOAP, WSDL (kun introducerende)

9 Hvordan OOMI belaster jer med 5 ECTS : Forberedelse hjemme: læsning og øvelser Teori forelæsninger i plenum (ca. 2x2 timer om ugen) Jeg gennemgår ikke nødvendigvis det litteratur I allerede har læst – men det ER pensum Så regn ikke med kun at se slides igennem ;-) Selvstændige øvelser i LAB på IHA eller derhjemme (4- 8 timer), herunder også projektarbejde Læsning 3-4 timer pr. uge

10 Øvelser og opgaver Tre typer opgaver Korte ikke obligatoriske selvstændige øvelser F.eks. ”HelloWorld” til C++ CORBA Materiale udleveres af undertegnede Ikke obligatoriske Laves i teams og storgrupper! Ved spørgsmål til de obligatoriske opgaver I selv burde kunne have besvaret ved at løse de mindre vil I blive henvist hertil Ugentlige afleveringer Er primært delleveringer til de obligatoriske opgaver, men det kan også være obligatorisk forberedelse til gruppearbejde m.v. Den obligatoriske opgave Gennemgås nærmere under ”eksamen - opgaver” Se Campusnet under ”Opgaver”.

11 Pensum - tidligere grundbog Engineering Distributed Objects By Wolfgang Emmerich Hardcover, 390 sider ISBN: 0471986577 Published: april 2000 Emmerich bogen giver en solid teoretisk ballast om principperne i moderne Middleware, eksemplificeret ved teknologierne CORBA, COM og RMI, og illustreret ved udstrakt brug af UML. Bogen mangler dog praktiske eksempler, og vil derfor fungerer som fagets grundbog og blive suppleret med artikler og uddrag fra andre bøger med praktiske eksempler. BRUGES IKKE LÆNGERE ! - bogen dækker for bredt - men dækker ikke web services eller -.NET Remoting - og ikke Java RMI ret godt - er dog kursorisk set et godt køb

12 Primært Pensum Pure CORBA By Fintan Bolton Hardcover, 944 sider ISBN: 0672318121 Published: July 2001 Pure CORBA bogen er IKKE obligatorisk for faget, men giver en rigtig grundig introduktion til CORBA. Hvis du vil være sikker på at kunne dit CORBA pensum indenfor både Java & C++ mapningerne, så er det en god ide at investere i denne. Alternativt kan man anvende andre CORBA bøger. Der findes mange rene C++ bøger på markedet, men du kan supplere med eksempler fra www.javasoft.com, og evt. www.orbacus.com.www.orbacus.com Det er jeres ansvar at finde passende alternativ materiale

13 Pensum – supplerende Supplerende Pensum: bruger vi links og diverse mindre kompendier i stedet (herunder uddrag fra Emmerich) (se Campusnet) specielt i forbindelse med øvelserne vil der blive brugt bl.a. MSDN og Sun ressourcer intet materiale er færdigt produceret! Jeg retter mit materiale til fra gang til gang da dette er et område med store ændringer Derfor vil det løbende blive lagt online forhåbentlig rettidigt, ellers må I tilgive mig Det er altid muligt at finde supplerende materiale på nettet Links kan findes på kursets hjemmeside MEN CORBA bliver ikke passende dækket af dette materiale Derfor skal der købes ekstra litteratur (eller lånes …)

14 Hvornår og hvor? Onsdage 8:00 – 12:00. Ofte kun 3 timers undervisning. Resten gruppearbejde og vejledning Vi starter som regel med teori og herefter kan I lave øvelser eller projektarbejde i LAB, grupperum eller derhjemme -Der kan være problemer med at få lov til at installere den software vi gerne vil bruge, specielt problemer med firewall og proxy er velkendte. I finder nok en løsning. -Campusnet – anvendes massivt til meddelelser, kalender, diskussioner, lektionsplan, fildeling, slides -Gennemgang af Campusnet

15 Eksamen - opgaver Vi skal lave en obligatorisk opgave involverende OO Middleware. Der arbejdes i grupper af 3 studerende Distribueret Patientmonitoringssystem Teknologier: primært CORBA på forskellige platforme Så det samme i ICE Sammenligning: hastighed, ease-of-use, features Tynd rapport til peer godkendelse – men medbring rapport og alt kode til eksamen!

16 Eksamen - mundtlig Individuel mundtlig eksamen efter 7-trins-skalaen Spørgsmål offentliggøres én uge inden eksamen Forbered hvert spørgsmål og inddrag eksempler fra jeres rapporter Erfaringer fra projektet BØR inddrages under jeres eksamenspræsentation Max. 2-3 slides på papir, primært i form af figurer – lav en disposition

17 Jeres Erfaringer? Hvad kender I til OO-middleware Hvad kender I til CORBA? Hvad kender I til ICE?

18 Til næste uge (se Campusnet) Aflevering 1) til næste uge: Undervisning i TIOOMI er baseret på storgrupper på 6-7 deltagere, der gensidigt hjælper hinanden med de forskellige platforme og tekologier. Der vil være fælles forlæsninger -og ellers forventes I at arbejde sammen i teams på 2 eller 3, der kan arbejde selvstændigt. Under ''Konference'' findes punktet ''Grupper''. Her kan du/I oprette jeres gruppe og anfører: alle navne + studienumre på deltagerne (mobilnummre på gruppens kontaktperson). Her står også gruppens faste mødedag og tid. Jeg regner med at I bruger 3-4 timer i storgrupperne, og 5-6 timer i jeres teams om ugen - samt personlig tid til at læse. Jeg vil dele jer op efter jeres programmerings kompetencer: 1.C/C++ hackers 2.Java workers 3.C# wizards 4.True all starts (dem der kan det hele) Og det er så primært de teknologier I vil have ansvaret for at sætte jer ind i - og hjælpe de øvrige teams i jeres gruppe. Det er ofte de små praktiske ting der tager længst tid - og det er indenfor storgrupperne at I kan lære hinanden noget. Alle der ikke på forhånd har en gruppe kan også skrive sig på i form af ''søger gruppe''. Bemærk alle afleveringer er obligatoriske. Hvis ikke dette bliver gennemført til tiden kan du ikke blive indstillet til eksamen. Men opgaverne afleveres i regi af storgrupperne, så det er op til den enkelte gruppe at holde intern justits.


Download ppt "Objektorienteret Middleware Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, undervisnings- og eksamensform."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google