Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teknik- og implementeringsgruppen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teknik- og implementeringsgruppen"— Præsentationens transcript:

1 Teknik- og implementeringsgruppen
Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 17 14. januar 2015 Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

2 Agenda Referat fra sidste møde Leveranceplan for Engrosmodellen
Status datamigrering og datakonsistens BRS-002 leveranceophør og afbrydelser – plan for videre arbejde Håndtering af elafgifter Gennemgang af øvrige BRS ændringer Eventuelt Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

3 Leveranceplan 14-01-2015 Jørn Kjær Dok. nr: 14/15488-26
Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

4 Sizing og Engrosmodel konsekvenser
DataHub Sizing sidste leverance idriftsættes Muliggør gennemførsel af aftalt indfasning af timeaflæste tidsserier for skabelonmålepunkter Sizing opprioriteres i forhold til Engrosmodel leverancer Stor Software ændring i DataHub (måling / afregning) Stor testindsats i samme område som Engrosmodel februar leverance Pilot E2E test februar leverance flyttes fra til Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

5 Engrosmodel++ leverancer
Leverance principper – Pilot E2E test Scope besluttet Modent til design -> PD7F Ikke modent til design -> PD7G Scope ikke besluttet -> PD7G ebIX skema ændringer -> PD7F Medfører udvikling hos -> PD7F IT-leverandører Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

6 PD7F+ scope - 17-04-2015 Stamdata Måling/afregning Dato: 14/1-2015
Kap Funktionalitet Kilde lev. Scope ja/nej/? Modenhed 1 - 3 Stam-data Måling/afregn. Bemærkning 1.0.5 update 1.1 Tax charges handled by grid operators Lovforslag PD7F+ ja 3 x 1.7.1 Disconnect Remotely Markeds aktører 1.7.2 MP address wash instructions 1.7.3 MP connection type 1.7.4 MP capacity 1.11 Minor adjustments of existing functionality Markeds aktører og ENDK 1 TI and ENDK has to decide 1.12 Send load shares to grid operator Aktører 1.13 BRS-047/048 - ebIX change RSM10 RSM Guide 1.14 BRS-002 adjustment disagreement between actors (PD7F+ needed) BRS-002 adjustment ebIX changes 1.16 Extra service request in BRS ebIX changes Måling/afregning Kap Funktionalitet Kilde lev. Scope ja/nej/? Modenhed 1 - 3 Stam-data Måling/afregn. Bemærkning 1.0.5 update 1.1 Tax charges handled by grid operators Lovforslag PD7F+ ja 3 x 1.12 Send load shares to grid operator Aktører Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

7 PD7G scope – 1-06-2015 Stamdata Måling/afregning Dok. nr: 14/15488-26
Kap Funktionalitet Kilde lev. Scope ja/nej/? Modenhed 1 - 3 Stam-data Måling/afregn. Bemærkning 1.0.5 update 1.2 Securing PSO ENDK PD7G ? 1 x Still not mature to decide scope 1.3 Settlement of electrical heating Lovforslag 3 Agreement between ENDK and Net 1.4 Payment terms are obsolete ja 1.5.2 Consistency check between BBR and DataHub SKM og lovforslag Clarification with Tax authorities (PD7G or later) 1.5.3 Reports for SKAT 1.6 VAT number (prevention rule) 1.10 Flex settlement changes Flexafregningsgruppen 1.11 Minor adjustments of existing functionality Markeds aktører og ENDK 2 1.13 BRS-047/048 BRS guide Solution not decided yet 1.15 BRS-Guide gaps Aktører / CGI / ENDK 1.16 Extra service request in BRS-039 Måling/afregning Kap Funktionalitet Kilde lev. Scope ja/nej/? Modenhed 1 - 3 Stam-data Måling/afregn. Bemærkning 1.0.5 update 1.2 Securing PSO ENDK PD7G ? 1 x Still not mature to decide scope 1.3 Settlement of electrical heating Lovforslag 3 Agreement between ENDK and Net 1.5.3 Reports for SKAT SKM og lovforslag ja Clarification with Tax authorities (PD7G or later) 1.10 Flex settlement changes Flexafregningsgruppen 1.11 Minor adjustments of existing functionality Markeds aktører og ENDK 2 ISChange i PD7G - if any 1.13 BRS-047/048 BRS guide Solution not decided yet Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

8 Migrering TI Møde 14.01.2015 Status Dok. nr: 14/15488-26
Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

9 Status 4/5 har påbegyndt test
Deadline for produktionsmigrering kan kun fastholdes, hvis der findes en tilfredsstillende løsning på udestående issues. Der arbejdes på fuld kraft for at finde løsninger. Vejledning til oprettelse af priser via GUI distribueres senest fredag, den Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

10 High Priority Issues Formulering ikke altid korrekt beskrivende i retur Logfiler indeholder redundante målepunkter Links (pris opsætning) returnerer forkert antal fejl i logfil Ikke alle Links importeres Output-fil for kontakter bliver genereret, men er ikke tilgængelig via FTP Deltaload for nye målepunkter fejler Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

11 Afbrydelse ved leveranceophør
BRS-002 Afbrydelse ved leveranceophør Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

12 Tilbagemelding fra branchen
Vores vurdering og indstilling til jer er: Alle foretrækker løsningen, vi har benævnt som den ønskede model. (Ingen ændring i nuværende BRS-002) Der ser ud til at være en enighed om og forståelse af, at det bør være Elhandleren som sender kunden brevet om tidspunktet/tidsintervallet for afbrydelse. De to alternative løsningsforslag er alene relevante i det omfang Energitilsynet ikke godkender at kunden alene orienteres om datoen for hvornår afbrydelsen tidligst sker. Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

13 De to alternativer - I Hvis Energitilsynet kræver en tidsangivelse der ikke er mere præcis end et interval på 4 hverdage (gerne mere), så er det vor vurdering at alternativ 2 må foretrækkes. Elhandleren kan sende kunden et brev i overensstemmelse med hvad elhandleren bestiller via datahubben og netselskabet vil langt overvejende kunne nå at efterkomme den bestilte afbrydelse. (Ingen ændring i nuværende BRS) Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

14 De to alternativer - II Hvis Energitilsynet kræver en tidsangivelse på 3 hverdage eller mindre, så er vor vurdering at alternativ 1 må foretrækkes. Hvis alternativ 2 valgtes i denne situation ville netselskaber alt for ofte komme til at sende et brev til kunden med ny dato. Netselskaberne ville ikke kunne efterkomme at afbryde på det bestilte tidspunkt. Altså hvis Energitilsynets krav er så stramme og vi lander i en løsning langt fra den ønskede, så behøves en ekstra kommunikation i datahubben. (Model ala DONG Energy) Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

15 Hvad gør vi? En afklaring fra Energitilsynet er næppe nært forestående
Dette betyder reelt, at vi må fastholde den nuværende BRS-002 i relation til baseline. Skal afbrydelsesanmodningen sendes straks til netvirksomheden? Vender Energitilsynet tilbage med et negativt svar på branchens anmodning, må TI-gruppen vurdere, om det er realistisk, at ændre modellen inden engrosmodellens start Umiddelbart forekommer dette ikke sandsynligt – så en midlertidiog løsning må i så fald bygges op enten omkring webforms eller direkte kontakt mellem elleverandør og netvirksomhed. Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

16 Håndtering i Engrosmodellen
Elvarme og elafgifter Håndtering i Engrosmodellen Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

17 Elvarme – forudsætninger for afregning
Den almindelige elafgift (de første 4000kWh) ved elvarme er ”skabelonopgjort” uanset afregningsmetode og uden hensyn til afregningsgruppe. Skabelonen er jævnt fordelt. DataHub kan ikke håndtere afgiftsknæk da DataHub skaber afregningsgrundlag og ikke færdige fakturalinier. SKAT betragter den almindelige elafgift og den reducerede elafgift som to forskellige afgifter. Elleverandørerne skal have et korrekt detailgrundlag til brug for kundens faktura. Elleverandøren opkræver kunden, netvirksomheden opkræver elleverandøren. Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

18 Elvarme - opsætning DataHub v1 Engrosmodellen E17 forbrugsmålepunkt
Kun netvirksomheden kender til elvarmen Korrektion af afgift foregår i netvirksomhedens afregningssystem Engrosmodellen E17 – forbrugsmålepunkt Skal indeholde al markedsel Der tilknyttes den reducerede elafgift D14 – child målepunkt Anvendes kun til afgiftsberigtigelse Der tilknyttes den almindelige elafgift Der tilknyttes negativ afgift svarende til den reducerede elafgift Estimeret årsforbrug angives, dog maksimalt 4000kWh Der indsendes tidsserier som er jævnt fordelt på dage for ”skabelonforbruget” (4000kWh). Korrigeres eventuelt ved forbrugsopgørelser Engrosafregningen regner afgiftsgrundlaget korrekt Netvirksomhed og elleverandør har korrekt grundlag Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

19 Elvarme - afregning Overordnet MP Child MP Estimeret årsforbrug
Tilknytninger Pris E17 16700 REA - Reduceret elafgift 0,419 D14 4000 EA – Elafgift 0,847 NREA - Negativ reduceret elafgift -0,419 Jan Feb Mar Apr Maj Total kWh 500 700 400 300 200 E17 kWh E17 REA 209,50 293,30 167,60 125,70 83,80 D14 – alternativ 1 D14 kWh 333 D14 EA 282,05 254,10 169,40 D14 NREA -139,53 -125,70 -83,80 Samlet afgift alt 1 352,02 435,82 310,12 D14 – alternativ 2 Samlet afgift alt 2 270,22 226,32 Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/

20 BRS version 3.6.0 Baseline Dato: 14/1-2015 Dok. nr: 14/


Download ppt "Teknik- og implementeringsgruppen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google