Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 11. november 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 11. november 2014"— Præsentationens transcript:

1 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 11. november 2014
 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef: Hans Christian Petersen Skoleleder: Alice Markussen Aftenens program Orientering om Åløkkeskolen v. Alice Orientering om Forårs-SFO og SFO generelt v. Søren Indholdet i børnehaveklassen v. Nicoline Orientering om arbejdet i indskolingen v. Lene ”Åbent hus” og rundvisning i børnehaveklassen samt spørgsmål. lice

2 Velkommen til Åløkkeskolen
 · 280 børn på 0. – 6. klassetrin samt to modtagelsesklasser ·  40 Ansatte · Fællesledelse med Vestre Skole, hvor eleverne fortsætter deres skolegang efter 6. klassetrin · Fælles for begge skoler er Cooperative Learning, interaktive tavler, pædagogisk samarbejde og fællesaktiviteter på klassetrinnene på på tværs af skolerne fra 0. – 6. klassetrin

3 · Åløkkeskolen er vores skole
Værdigrundlag · Åløkkeskolen er vores skole · Vi lærer og udvikler os i inspirerende rammer · Vi skaber fællesskaber og rummer mangfoldighed · Vi tager ansvar og har indflydelse · Vi arbejder på livet - løs

4 Formål for folkeskolen
Folkeskolen skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige som muligt Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bland andet gennem respekt for professionel viden og praksis

5 Mål At skabe en fleksibel skole, der fremmer lysten til at lære
At bibringe alle sociale færdigheder og kompetencer, så vi lærer at opbygge og vedligeholde små og store fællesskaber

6 Sådan har vi det sammen Vi har to ordensregler: · I skal vise hensyn til hinanden og gerne hjælpe hinanden, når der er brug for det · I skal være med til at passe på skolen og alt, hvad der er i den

7 Struktur Vi har organiseret os i årgangsteam og storteam.
Lærerne underviser hvert år i enten team 0123 eller i Team 456, men kan "brede sig" over flere årgangsteam. Medarbejderne i SFO er primært engageret i et klasseteam. Lærere og pædagoger arbejder i selvstyrende teams

8 Skolen under ny folkeskolelov
Alle elever i 0. – 3. klasser møder 8.00 og går i SFO kl Der er fælles frikvarter for alle på Åløkkeskolen kl – og kl – 12.00 Årgangsteamene laver selv skemaet der kan forekomme ændringer i løbet af året

9 Skolen under ny folkeskolelov
Tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger på årgangen. I Den Sammenhængende Skoledag er der udvidet læringstid. Det betyder et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger, ligesom der er fokus på at skabe helheder og sammenhænge mellem skole, hjem og fritid. Nuværende skoleår er et prøveår Vi har mulighed for at justere

10 Skolen under ny folkeskolelov
Mål for læring og undervisning: Vi vil skabe rammer i den sammenhængende skoledag som understøtter undervisningsdifferentiering, fordybelse, tværfaglighed og inklusion Mål for sundhed og trivsel: Vi vil i den sammenhængende skoledag skabe mulighed for at sætte fokus på børnenes mentale og fysiske sundhed Vi vil styrke barnets sociale kompetencer ved at arbejde helhedsorienteret om det enkelte barn og grupper af børn Mål for fællesskaber: Vi vil styrke samarbejdet mellem nærmiljø, forældre, elever og personale for at styrke store og små fællesskaber  Mål for læring og undervisning, fællesskaber: Vi vil styrke de kreative fag ved at indgå i samarbejde med eksterne aktører Mål for læring og undervisning, sundhed og trivsel, fællesskaber: Vi vil have en glad hverdag

11 Skolen under ny folkeskolelov
Skoledag fra kl. 8 – 14 Udvidet lærer/pædagogsamarbejde Fokus på bevægelse Understøttende undervisning Engelsk fra 1. kl. Inkluderende læringsmiljøer

12 Undervisning med samarbejdsstrukturer
Cooperative Learning på Åløkkeskolen Undervisning med samarbejdsstrukturer 4 grundprincipper: Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse Kaldet SPIL-principper Stillesignalet: Cooperativ Learning har det hele: høj faglighed, aktiv deltagelse af samtlige elever, undervisningsdifferentiering, styrkelse af sociale og personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø for både elever og lærere. Det er nemt at anvende – og det virker!

13 12 gode råd til nye forældre
Tal pænt Tal altid pænt om skolen, lærerne, kommeraterne og deres familier i børnenes påhør. Lav aftaler Aftal at forældre taler sammen, hvis der er problemer mellem børnene. Lav et regelsæt om, hvordan konflikter i klassen håndteres. Vær social Få etableret et klasseråd allerede fra 0. klasse. Klasserådet koordinerer arrangementer, ture og fælles oplevelser. Fødselsdage Lav fra starten aftaler om principper for fødselsdage i klassen. Holder man for alle? For drengene / pigerne? Hvor mange penge må gaven koste? Sæt tid af Ved afhentning af børn hos kammerater, sæt da tid af til en gang forældrekaffe. Kom på skolen Bak op om skolens arrangementer. Kom altid til forældremøder, klassearrangementer, skolearrangementer. Jo bedre forældresamarbejdet fungerer, jo bedre fungerer klassen.

14 12 gode råd til nye forældre
Lær jeres børn at møde til tiden Kom altid i god tid om morgenen. Det giver børnene en god start på dagen. Giv de voksne besked Giv de voksne i klassen besked om stort og småt der er vigtigt for at jeres barn får en god skoledag. Hjælp hinanden Vær behjælpelig ved klassens og skolens arrangementer og tilbyd at tage andre børn / familier med. Bed heller om hjælp, end at blive væk. Vær åben Hjælp dit barn til at leg med forskellig i klassen, selvom man har bedstevenner, Det er godt for sammenholdet i klassen. Skab gode traditioner Skab gode traditioner i klassen. Lav et par arrangementer årligt med elever, forældre og lærere. Hold fast i traditionerne igennem hele skoleforløbet. Vær nysgerrig Vær interesseret i, hvad dit barn laver i skolen og i SFO. Giv og få gode ideer til fritidsaktiviteter af hinanden. Jeres børn kan godt lide at have nogen at følges med.

15 Hvad sker i fremtiden. Elektronisk indskrivning d. 10. – 23. november
Alle børn starter i Forårs-SFO 1. marts 2015 Første skoledag for alle nye 0. klasses børn Onsdag d. 12. august kl – 11.00 SFO-leder, børnehaveklasseleder, lærer i indskoling fortæller om alt andet

16 Forårs SFO Formål at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til
at støtte en sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre at skabe et særlig tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen

17 Politisk fastsatte rammer
Forårs SFO Politisk fastsatte rammer Obligatorisk Forårs SFO pr. 1. Marts 2015 Alle børn skal have en fast base på skolen Taksten svarer til en daginstitutionstakst Indskrivning november Rammerne for Forårs SFO besluttet i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013 1. marts obligatorisk Forår på folkeskolerne i Odense Kommune Alle børn skal have en fast base på skolen Taksen svarerende til en daginstitutionstakst Indskrivning primo november Odense Kommune om forårs SFO

18 Forårs SFO på Åløkkeskolen
Mål at børnene får en tryg skolestart at børnene får en glidende overgang fra børnehus til skole at børnene får nye sociale og personlige kompetencer at børnene er nysgerrige og udvikler skoleparathed at forældre er trygge ved deres børns skolestart Forældresamarbejde Vigtigt med et trygt, tillidsfuldt og gensidigt samarbejde Personale En gruppe på 5-6 voksne. Gamle og nye… Afhænger af indskrivning og dermed økonomi Lokaler Forårs SFO som en integreret del af indskoling og SFO Morgen SFO – samlingssted ved lukketid – Forårs SFO


Download ppt "Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 11. november 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google