Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks Statistiks internationale rolle Statistisk Forening 10. maj 2006 Rigsstatistiker Jan Plovsing.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks Statistiks internationale rolle Statistisk Forening 10. maj 2006 Rigsstatistiker Jan Plovsing."— Præsentationens transcript:

1 Danmarks Statistiks internationale rolle Statistisk Forening 10. maj 2006 Rigsstatistiker Jan Plovsing

2 2 De 12 rigeste lande i verden (OECD - lande) BNP pr. indbygger i 2004 Købekraftkorrigeret 1.Luxembourg 2.Norge 3.USA 4.Irland 5.Schweitz 6.Holland 7.Island 8.Østrig 9.Australien 10.DANMARK 11.Canada 12.Belgien BNI pr. indbygger i 2004 Købekraftkorrigeret 1.Luxembourg 2.Norge 3.USA 4.Schweitz 5.Holland 6.DANMARK 7.Østrig 8.Belgien 9.Island 10.Australien 11.UK 12.Sverige Forudsætninger: SNA93, ENS95, PPP

3 3 Vigtige formål med internationalt samarbejde 1.Sammenlignelig statistik EU - lovgivning FN (Statistisk Kommission, IMF, ILO) 2.Erfaringsudveksling og kompetenceudvikling Øge kvalitet og effektivitet Norden, OECD m.fl. International rådgivning 3.Søge indflydelse for danske synspunkter Sammenlignelig statistik er godt Omkostningsbevidst (prioritering) Virksomhedernes svarbyrde Registeranvendelse

4 4

5 5 Forudsætninger for international indflydelse 1.Anerkendt spidskompetence (medarbejdere og systemer) Statistikbanken, elektronisk formidling Mikrodata til forskere og analytikere Anvendelse af administrative registre Nationalregnskab i bred forstand og anden statistik Ledelse (strategi, mål, kontrakter) 2.Kræver ressourcer Stor del af medarbejderne medvirker International kompetenceudvikling Internationalt sekretariat fra 1995 (4 årsværk) International rådgivning som enhed fra 1995 (3,5 ansatte i kontoret)

6 6 EU-samarbejdets betydning for DST Nice-traktaten (især artikel 284 og 285) Udmøntes i PR-retsakter og Komm.retsakter (forordninger) Pt. 173 retsakter vedr. DST-statistik Omfatter 99 pct. af erhvervslivets indberetningsbyrde Omfatter knap 3/4 af finanslovens medarbejdere → dvs. størstedelen af statistikproduktionen EU finansierer ca. 3% af DST’s budget → ca. 10 mio. kr. på årsbasis → bevillingerne er faldende i realværdi Beslutning i EU og finansiering i DK !

7 7 Procedurer ved EU-lovgivning LuxembourgBruxelles Arbejdsgrupper, task forces Sektorudvalg (direktører) Partnership Group (”forretningsudvalg”) Skriftlig ”exchange of views” SPC (generaldirektører)Rådsarbejdsgrupper Parlamentet og Rådet KommissionsforordningParlaments- og Rådsforordning

8 8 Danmarks formelle vægt i EU Har 7 ud af 321 stemmer i SPC og Rådet → en stemmevægt på ca. 2 pct. Normalt kræves kvalificeret flertal til forordninger → dvs. normalt 90 stemmer for at hindre vedtagelse Danmark er ikke med i Euro’en og har som bekendt andre forbehold

9 9 Hvordan opnås indflydelse alligevel? Forudsætninger: Spidskompetence og ressourcer Vær med i udspil Grundig forberedelse → saglige argumenter → samme linje i alle udvalg → hvor står andre lande? Søg alliancer Timing af skriftlige og mundtlige indlæg Afvej positive og negative standpunkter og tilkendegivelser Tal kun på vigtige punkter og send klare budskaber

10 10 Eksempler på indflydelse 1.Klare fingeraftryk på SNA93 (FN) og internationale manualer for forbrugerpriser (ILO), producentpriser (IMF) og miljøregnskaber (FN) 2.”Lead” vedrørende prioritering af statistikproduktionen i EU → begrænsede ressourcer 3.Blandt de førende vedr. virksomhedernes indberetningsbyrde → Intrastat grænseværdier → One-flow i Intrastat → Ordreindgang for anlæg stoppet 4.EU enekompetence vedr. statistik skudt ned (udførelsen) 5.Rigsstatistikeren valgt som første formand for Partnership Group i.f.m. reorganisering af statistiksystemet i EU

11 11 International Rådgivning i 2005 IDV. Finansieres af EU og Udenrigsministeriet EU statistiktilpasning samt ulandsstøtte 15 besøgte lande og over 100 missioner Afrika samt Central- og Østeuropa 45 udsendte eksperter (medarbejdere) → 13 kontorchefer, afdelingsdirektører → 15 special- og chefkonsulenter → 17 fuldmægtige 3 langtidsrådgivere herudover (Mozambique og Kroatien) Kompetenceudvikling men også tidsmæssige prioriteringsproblemer

12 12

13 13 *Dvs. minus udgifter/indtægter vedr. rejser, hotel, dagpenge mv. International Rådgivning – Nettoomsætning*

14 14 Konklusion Officiel statistik er og har længe været globaliseret.


Download ppt "Danmarks Statistiks internationale rolle Statistisk Forening 10. maj 2006 Rigsstatistiker Jan Plovsing."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google