Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

YOT i Århus og indførelsen af Genoprettende Ret som metode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "YOT i Århus og indførelsen af Genoprettende Ret som metode"— Præsentationens transcript:

1 YOT i Århus og indførelsen af Genoprettende Ret som metode
Oplæg til Konference om Genoprettende Ret v Rene Juhler og Heidi Alstrup fra Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

2 Århus V i tal Gellerup, Bispehaven, Holmstrup 14000 indbyggere
Ca. 45 % børn og unge u. 18 år Danmarks suverænt fattigste område målt på alle socioøkonomiske facetter 78 nationaliteter repræsenteret Dækker samtidig Lokalpolitiets distrikt

3 Ungeindsatsen i Århus Vest
Inddragelse af de unge og af frivillige - Unge for unge - Kontaktstedet - Jobagent YOT Tværfagligt team YOT Team Myndighed Specialteam Ungerådgivning Foranstaltning Ungeteam Mægling Social træning Kontrolleret frihed - Beredskab Hjælpere fra civilsamfundet Kontaktpersons ordning Arbejdspraktik ordning

4

5 YOT i Århus pr Multiagency bestående af forskellige myndigheder på området Efter inspiration fra England Helhedsorienteret sagsbehandling Styrken ligger i kvaliteten, fleksibiliteten og hastigheden i opgaveløsningen Ny måde at tænke kriminalpræventiv sagsbehandling

6 YOT Teamets målgruppe Alder: årige (specialteamet håndtere de unge u. den kriminelle lavalder) Ofte unge af anden etnisk oprindelse Geografi: Gellerup, Bispehaven, Holmstrup, Herredsvang (på sigt bydækkende) Sigtelser: 1.gangs sigtelser skal være af personfarlig karakter ellers 2.gangs sigtelser Risikovurdering (Feldings tjekliste)

7 Dynamisk Proces PPR Undervisningstilbud + Psyk. undersøgelser
Forældre og netværk Genoprettende Ret Konfliktmægling + Samfundstjeneste Samtaleforlæb En ung sigtes. Risikovurdering + samtykke udarbejdes Geografisk Dækning Bispehaven Gellerup Herredsvang Holmstrup Viby UU Vejledningen Uddannelses- parathedsafklaring Opfølgning inden for 5 dage, hvis den unge fraviger planen Opfølgning YOT Sagsbehandler Aftaler Handleplan Kontraktforløb Max 7 dage Max 3 dage Den unges rådgiver deltager i mødet Resultatdokumentation Evaluering / Effektmål Gadeplans Teams Aktivitet Kontaktperson Obs opgaver Resultat dokumentation Misbrugsbehandling Ungeteam Arbejdspraktik Familieindsats FU- Samarbejdet Politi/Anklagemyndighed Dynamisk Proces

8 Genoprettende ret En fuldtidsstilling pr.1.9.2010 (2år)
Fragivet en rådgiver stilling Ny tilgang til målgruppen Fokus væk fra straf til lærerige konsekvenser Udviklingsorienteret

9 Arbejdsopgaver Konfliktmægling Samfundstjeneste Samtaleforløb Øvrige
Konfliktrådet Bisidder Kriminalforsorgen Arbejdspligt Kontakt til arbejdsgiver Erkendelse Motivation Adfærdskorrektion Følge processen Konfliktmægler: Skoler Klubber Lokalområdet Forhindre sigtelser

10 Erfaringer med målgruppen
Ventetid på domsafsigelse Magtesløse og vrede unge Unge uden håb eller drømme Unge der føler sig stigmatiserede og uden chance for en fornuftig fremtid Ny kriminalitet

11 Principper fra Genoprettende Ret
Inkludering Undgå parallel samfund Ny chance Fastholdelse i processen Kompensere for årsager til kriminalitet

12 INKLUDERING I arbejdet med at inkludere de unge, kræver det at vi møder dem ligeværdigt, og at vi tør bruge os selv i relationen. Eks. (Hassan) ung i konflikt med lærer Uvant at bruge sig selv i konflikten Eks.(Omar) brobygning ud til arbejdsplads Tillidsmand der indleder en tæt relation til den unge Udfordring: At gøre de unge attraktive for normalsamfundet, og gøre normalsamfundet attraktivt for de unge.

13 ANSVARLIGGØRE GERNINGSMAND
Det er vigtigt at møde gerningsmanden anerkendende og respektfuldt, for at få ham til at forholde sig medfølende til ofret. Eks.(Omar) Ung der har begået gaderøveri mod jævnaldrende, som opfodres til at møde ofret. Fokus fra sag til ofret Støtte den unge i at tale om og bære det skamfulde Udfordring: At balancere imellem at anerkende den unge, og samtidig tilskynde den unge til at møde ofret, for at rette op på deres kriminelle gerning.

14 FORBEREDELSE TIL MØDE MED OFRET
Det er nødvendigt at støtte den unge i processen med at skulle møde ofret m.fl.. Eks.(Omar) Ung der er bange for reaktion fra ofrets mor Ofrets mor var sur Aftale om evt. pause under mødet Forberedelsen af den unge er nødvendig for at sikre en positiv effekt for både ofret og gerningsmanden. Udfordring: Balancere mellem at støtte, opstille scenarier og ansvarliggøre

15 HVAD KRÆVER DET AF OS PROFESSIONELLE?
For at kunne møde de unge, kræver det af os professionelle, at vi formår at se behovene bag de unges adfærd og reaktioner. Eks. (Mahmoud) ung der udviser aggressiv adfærd i skolen pga. af angst og sekundær traumatisering. Skolen oplever dårligt samarbejde med forældrene Forklaring af Mahmouds adfærd Forståelse af mors situation Anerkendelse Udfordringen for os professionelle ligger bl.a. i kunne holde os vågen i relationen, hvilket kræver vi formår at kigge indad. Eks. Undgå optrapning af konflikt med ung Øvelser med henblik på større selvbevidsthed

16 GENERELLE UDFORDRINGER OG VISIONER
Inkluderende menneskesyn/ensartet tilgang Ungehus Ungdomsdomstol Medier og Politik

17 Kontaktoplysninger YOT Århus Genoprettende Ret
Århus Kommune Familiekontor Vest Gudrunsvej 78, 1 sal 8220 Brabrand v. Driftsleder Heidi Alstrup Tlf v. René Juhler Tlf


Download ppt "YOT i Århus og indførelsen af Genoprettende Ret som metode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google