Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Er det vigtigt, at det lige

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Er det vigtigt, at det lige"— Præsentationens transcript:

1 Er det vigtigt, at det lige
Kreative aktiviteter skaber hverdagsliv - et aktionsforskningsprojekt/fase 1 Ledende ergoterapeut Helle Andrea Pedersen & Lektor MvO Bodil Winther Hansen Psykiatrien Syd & Ph Metropol Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland ”Min kreativitet; min tid, mit fristed, mit rum! Min tid – til at tænke, min tid – til at la’ vær. At samle mine tanker eller give slip. Tid til at finde ro, tid til at gi’ los. Tid til at ha’ lov og tid til at holde igen. Mit Fristed; fri til at turde, fri til at gøre, fri til at lege og fri til at være! Mit rum; ene og alene. Uden regler, uden ja og nej, uden sort og hvidt. Intet rigtigt, intet forkert. Ene og alene bli’r valget mit!” katalog: ”Fremtidens psykiatri” 2013 Er det vigtigt, at det lige Flere ”Hvis der er noget, der lykkes rigtig godt, ikk´ også, så er det bare en sejer, ikk´ også!” citat interview maj 14 ”Er det vigtigt, at det lige er kreative aktiviteter…?” JA! Det er en kombination af rummet i den kreativ proces og tilliden til at kunne komme ind på noget svært. Jeg kan være mig selv. udsagn 3.følgegruppemøde maj14 ”At være en del af følgegruppen, gør, at jeg tænker, at jeg KAN!” citat brugermøde juni 14 Baggrund for projektet Projektets 4 faser Når det lykkes mig at få kompositionen til at lykkes på maleriet, er det nemmere at gå hjem og tage opvasken Udsagn brugermøde 2012 Dette projekt søger at afdække betydningen af kreative aktiviteter for psykisk sårbare og deres hverdagsliv. Psykiatrien har brug for nytænkning af metoder og rehabilitering (Psykiatrirapporten, 2013). Kreative aktiviteter kan være en vigtig metode i rehabilitering, idet der er dokumenteret en sundhedsfremmende effekt (Brøtmet 2006; Griffiths og Corr 2007; La Cour 2008; Stubbe Teglbjerg 2011; Lith et all 2013). At arbejde kreativt indebærer at skabe noget nyt med en værdi for en selv (Tanggaard 2010), mens det enkelte menneskes aktive medvirken defineres som en forudsætning for rehabilitering (Jensen 2007). Der har været tradition for at anvende kreative aktiviteter i behandlingen i psykiatrien (Gamborg, Madsen, Hansen 2013). Studier viser, at deltagelse i kreative aktiviteter styrker: selvværd og –tillid mestringsevne autonomi aktivitetsidentitet Der mangler især kvantitative studier af kreative aktiviteter i psykiatrisk rehabilitering (Holford 2011). Centerterapien, Psykiatrien Syd Region Sjælland har udviklet anvendelse af kreative aktiviteter med positive resultater foreneligt med ergoterapeutisk forskning i kreative aktiviteter og rehabilitering (Hansen, Morville 2013). Se citat til venstre, som udtryk for dette. Projektet foregår i Centerterapiens praksis med traditionelt kreative aktiviteter så som læderarbejde, tegning og træarbejde. Projektet har 4 faser; fase 2 går i gang primo 2015 Fase 1: Projektprotokol: udvikling af aktions-forskningsmetoden, undersøgelse af udviklings-feltet samt problemformulering. Inddragelse af et Bachelorprojekt (2014). Fase 2: Skabelse af data: såvel kvantitative spørgeskemaer som kvalitative narrative interviews (2015). Fase 3: Bearbejdning og afsluttende evaluering af aktionsforskningsprocessen (primo 2016). Fase 4: Formidling samt udarbejdelse af materiale om anvendelse af kreative aktiviteter (2016). Gennemførelsen af fase 1 2014 Faser og aktioner kører i loops i en vekslen mellem forskningsarbejdet, brugermøder, følge-gruppemøder samt litteratursøgning. Figur 1 er en model af én aktion, der har været en gennemprøv-ning af projektets aktionsforskningsmetode: Figur 1 De foreløbige resultater viser at kreative aktiviteter har effekt på hverdagen på flere måder: Kreative aktiviteter, i en anerkendende kontekst, giver en personlig udvikling og igangsætter læring, der kan overføres til hverdagen Formål & aktionsforskningsmetoden Projektets formål understøttes af aktionsforsknings-metoden, der søger at igangsætte udviklingsforløb og ny viden, mens den kan være givende overfor alle parter i projektet (Hummelvoll, Andvig, Lyberg 2010): Ny viden om kreative aktiviteters anvendelighed. Kompetenceudvikling af ergoterapeuter og relaterede sundhedsprofessionelle. Udvikling af deltagernes forståelse af kreative aktiviteters betydning og egen rehabilitering. Aktionsforskning hviler på et demokratisk forhold mellem aktørernes oplevelser, de professionelles erfaringer og den videnskabelige viden (Hummelvoll, Andvig, Lyberg 2010; Duus 2012; Hummelvoll 2012). Projektet inddrager brugere/patienter/medarbejderes lokale viden og erfaringer på Brugermøder og i en følgegruppe, mens styre- og referencegruppe søger at gøre projektet globalt (inspiration Hummelvoll 2012). Forberedelse af det videre arbejde i fase 2 Beskrivelse af endelig forskningsspørgsmål Møder med styregruppen og referencegruppen Udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse Ansøge om yderligere fondsmidler Opstart af fase 2 ved brugermøde og 4. følgegruppemøde og skabelse af data. Projektet opstartede primo 2014 som et aktions-forskningsprojekt i et samarbejde mellem Region Sjælland og PH Metropol og er støttet af Ergotera-peutforeningens Praksispulje og FoU Metropol. Brugermøde: præsentation og diskussion. Dec.13 1.følgegr.møde: formål, etik &idéer. Marts 14 2.følgegr.møde: definitioner, etik, metoder: feltarbejde, interviews.April14 3.følgegr.møde: oplæg og diskussion af data. Maj 14 Brugermøde: bacheloropgaven, evaluering af processen. Juni 14 Helle A. Pedersen Ledende ergoterapeut Psykiatrien Syd Centerterapien Klinik for ergoterapi og fysioterapi Færgegaardsvej 15 4760 Vordingborg Denmark Bodil Winther Hansen Lektor MvO PH Metropol Ergoterapiuddannelsen Sigurdsvej 22 2600 Kbh.N Denmark


Download ppt "Er det vigtigt, at det lige"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google