Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ved Lauta Innovation i historiefaget Kirsten Oldenburg Lauta og Michael Thing Innovationskonference UVM efterår 2014 ved Lauta.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ved Lauta Innovation i historiefaget Kirsten Oldenburg Lauta og Michael Thing Innovationskonference UVM efterår 2014 ved Lauta."— Præsentationens transcript:

1 ved Lauta Innovation i historiefaget Kirsten Oldenburg Lauta og Michael Thing Innovationskonference UVM efterår 2014 ved Lauta

2 Fem kompetencer og en definition:

3 ved Lauta Navigation Problemforståelse og evnen til at se, hvilken viden der skal indsamles, for at løse en opgave. Eleven kan arbejde konstruktivt med komplekse opgaver. Vurdering af historiske kilder og fagligt stof, finde relevante ressourcer, samarbejdspartner, materialer. ved Lauta

4 ved Lauta Handling elevernes mulighed for at handle på givende problemstillinger, handleparathed og risikovillighed – eleven kan sætte sig selv og andre i spil. Besøg på plejehjem til interviews om velfærdsstaten, interviews af aktører, fx ifm. menneskerettigheder. ved Lauta

5 ved Lauta Samarbejde Med eksterne samarbejdspartnere og i gruppesammenhæng som en medlevende person, der tager ansvar. Eleven er rummelig overfor samarbejdspartnere. Fx museer, skoler, faglige institutioner ved Lauta

6 ved Lauta Kreativitet: Evnen til at få ideer, se og skabe muligheder samt evnen og lysten til problemløsning. Eleven er åben overfor mangfoldige/alternative ideer. Udvikle ideer til fx byvandring/vidensmesse/ uv materialer eller arbejde med løsninger på historiske problemstillinger ved Lauta

7 ved Lauta Formidling Af faglige problemstillinger og løsninger. Kommunikationsanalyse – eleven kan træffe informerede kommunikationsmæssige valg. Fokus på målgruppe. Vidensmesse, byvandring, udstillinger, mm. KL ved Lauta

8 ved Lauta Definition: Disse kompetencer tilsammen udgør kernen i innovationsbegrebet, når vi taler om innovation i gymnasial kontekst. Dertil hører begrebet om merværdi, altså at eleverne lærer at omsætte akademiske viden til et ”produkt”, der er til gavn/skaber værdi for andre end dem selv. Innovationsdidaktikken skaber dermed en undervisning og et undervisningsmiljø, som styrker elevernes innovative kompetencer i relation til deres faglighed og deres evne til at sætte i værk. ved Lauta

9 Eksempel 1: Folkedrabet i Rwanda et forløb om imperialisme, afkolonisering og globalisering
Arbejdsgiver: Adra – hjælpeorganisation Problemstilling: Unge interesserer sig ikke for Afrika – hvordan kan man skabe forståelse for problemstillingen og udviklingen i Rwanda? Produktkrav: Vidensmesse om Rwanda – skal spredes til 5 andre gymnasier 4 fag: Historie, engelsk, matematik og samfundsfag

10 ved Lauta ved Lauta

11 ved Lauta Eksempel 2: Da-hi forløb: En byvandring i København, der fokuserer på danskernes identitet Faglige mål: I forløbet skal eleverne tilegne sig viden om centrale begivenheder i den danske historie og demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Historiske perioder skal knyttes an på den danske identitet og kobles med centrale tekster fra dansk litteratur. Produkt: Eleverne udvikle en formidlingspost et sted i byen, hvor de skal formidle deres viden om dansk identitet dannet gennem historien og litteraturen. Kompetencemål: Samarbejde Kreativitet Formidling Tidsforbruget: Faglige moduler 4 pr. fag projekt 5 idégenerering 2 gennemførelse 1 ved Lauta

12 Produktkrav: udvikling af en formidlingspost om en given historisk periode – vi samarbejder med 8.v fra Skolen ved Sundet a) vikingetiden / middelalderen b) Oplysningstiden c) det danske demokrati d) Industrialisering e) Globalisering Inddragelse af et stykke dansk litteratur Inddragelse af en bygning / et sted i byen krav om elevaktivering af modtagergruppen

13 Fag: historie og religion
Eksempel 3: Samarbejde: med Glyptotekets skoletjeneste Problemstilling: Hvordan tiltrækker vi unge til vores ægyptiske udstilling? Produktkrav: ideer til nye udstillingsformater, der udvikles og afprøves prototyper Fag: historie og religion

14 Eksempel 4: Menneskerettigheder
Formidling af menneskerettigheds-problematikken til unge mennesker ved hjælp af avisartikler.

15 Organisering Produkt: En elektronisk avisartikel hvor eleverne formidler deres undersøgelse af et konkret eksempel på overtrædelse af menneskerettigheder til skolens andre elever. Grupperne opsøger institutioner og/eller aktører, der i kraft af deres arbejde/viden/livssituation kan bidrage med nye synsvinkler til emnet. Gruppernes artikler samles i en elektronisk avis af en redaktionsgruppe.  Tydelige deadlines og præsentation af prototyper. Artikel krav: En beskrivelse af konflikten, aktører og deres interesser. Undersøgelse af hvilke konvektioner der er overtrådt, diskussion og vurdering. Artiklen skal være udformet således at den er i stand til at fange og fastholde en ung modtagergruppe. I evalueringen af artiklen er der fokus på formidling, præsentation af interessekonflikter, indsigt i menneskerettighedsregler samt brug af de taksonomiske niveauer, gruppens arbejdsproces, handlingskompetence, formidling og samarbejde.  Produkterne bedømmes i samarbejde med Instituttet for menneskerettigheder.

16 Eksempel 5: Samarbejde: Arken Kunstmuseum Problemstilling: Har kunst betydning for historiefaget? Kan kunst bidrage til elevernes historiske bevidsthed? Eller kan historie bidrage til en bedre kunstforståelse? Produktkrav: Ideer til Arken til inddragelse af historisk og engelsk faglige emner i forbindelse med udstillingen om Warhol og Basquiat.

17 USA fra ’erne I historie arbejder eleverne bl.a. med The Great Society, fattigdom, BNP, krisestyring, Reaganomics, kunst og kultur i 80’erne. samarbejde med engelsk – som fokuserer mest på Andy Warhol og dertilhørende emner.

18 Lærerrollen og den innovative process
ved Lauta Lærerrollen og den innovative process Rammesætning Viden opbygges Idegenerering - produkt Nyt behov for viden - planlægning produktet gennemføres proces- designer Fag-lærer facilitator Vejle-der / coach Dom-mer ved Lauta

19 Vores erfaringer Do Don’t Lav ikke en for åben problemstilling
ved Lauta Vores erfaringer Do Don’t Samle timerne og samlæs nogle af dem med andre fag – emnets indhold kan fordeles på flere fag. Høj styring Skab rammer med deadlines, prototype-fremvisninger og milepæle Præsenter og opøv kompetencer inden projektet går i gang. Opstil både fagfaglige/tværfaglig mål OG kompetencemål. Evaluer eleverne på BEGGE Lad eksterne evaluere produktet Tør at fejle!!! Lav ikke en for åben problemstilling Giv ikke for meget tid i de forskellige faser Forvent ikke, at du har kontrol – men forvent, eleverne når målet Giv ikke udtryk for din egen frustration eller usikkerhed ved Lauta


Download ppt "Ved Lauta Innovation i historiefaget Kirsten Oldenburg Lauta og Michael Thing Innovationskonference UVM efterår 2014 ved Lauta."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google