Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Den nye Biocidforordning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Den nye Biocidforordning."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Den nye Biocidforordning - for importører og producenter Toksikolog Esra Alici Pedersen, cand.pharm

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 2 Gennemgang af Biocidforordningen del I Sundhedskrav ift. aktivstoffer Gennemgang af Biocidforordningen del II Vurderingsrammer for biocidmidler ift. sundhed og sundhedskrav for midler

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 3 Sundhedskrav for aktivstoffer Dossier for aktivstof, der opfylder kravene i Bilag II (datakrav for aktivstoffer). Dossier for mindst ét repræsentativt middel, som indeholder aktivstoffet og opfylder kravene i Bilag III (datakrav for midler). Aktivstoffet må ikke opfylde udelukkelseskriterier, Artikel 5(1), medmindre der er bevis for at artikel 5(2) gælder. Tilstrækkelig data til at bestemme om aktivstoffet er kandidat til substitution, Artikel 10(1) BIP– Biocidal Implementation Project (under udarbejdelse)

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 4 Bilag II Dossier for aktivstof, der opfylder kravene i Bilag II. Afsnit 1 (Kemiske stoffer) Punkt 8. Toksikologisk profil for mennesker og dyr, herunder metabolisme Afsnit 2 (Mikroorganismer) Punkt 7. Virkninger på menneskers og dyrs sundhed Brug af hvirveldyr (Vertebrate) Datadeling imellem ansøgere er obligatorisk for at undgå duplikat testning på hvirveldyr (Art. 62-64) Agenturet, ECHA skal senest 60 dage efter at have fået meddelelse give den potentielle ansøger tilladelse til at henvise til de resultater af forsøg eller undersøgelser på hvirveldyr, der er anmodet om!

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 5 Dossier for mindst ét repræsentativt middel, som indeholder aktivstoffet og opfylder kravene i Bilag III (datakrav for midler). Se nærmere under oplæg om sundhedskrav for midler. Bilag III

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 6 Udelukkelseskriterier Aktivstoffer skal normalt ikke godkendes, hvis de er Kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B Mutagene i kategori 1A eller 1B Reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B Identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber Senest 13. december 2013 vedtages specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber. Aktivstoffer som er kræftfremkaldende og reproduktionstoksiske i kategori 2 anses for at have hormonforstyrrende egenskaber. Aktivstoffer som er reproduktionstoksiske i kategori 2 og som har toksiske virkninger på de endokrine organer anses for at have hormonforstyrrende egenskaber.

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 7 Aktivstoffer som er kandidater til substitution (artikel 10) - sundhed Opfylder udelukkelseskriterier, men som alligevel godkendes bl.a. fordi følgerne ved ikke at godkende aktivstoffet vil forårsage uforholdsmæssige negative samfundsmæssige konsekvenser for samfundet ift. risikoen for mennesker og miljø mm. Er luftvejsallergen. Den acceptable daglige indtagelse, den akutte referencedosis eller den acceptable eksponering af brugere, alt efter omstændighederne, er betydelig lavere end for hovedparten af aktivstoffer, der er godkendt for samme produkttype og anvendelse.


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Den nye Biocidforordning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google