Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde med frivillige fra Kræftens Bekæmpelse og

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde med frivillige fra Kræftens Bekæmpelse og"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde med frivillige fra Kræftens Bekæmpelse og
Hæmatologisk afdeling X OUH Tid og nærvær Udviklingssygeplejerske Ditte Naundrup Therkildsen Odense Universitetshospital Hæmatologisk afdeling X

2 Frivillige i afdeling X - Tid og nærvær
Samarbejde med KB siden 2001 – i starten løst og delvis uformelt samarbejde Nu formaliseret med samarbejdsaftale Et tilbud til patienter og pårørende De frivilliges hovedopgaven: almene menneskelige omsorgsopgaver til patienter indlagt i afdeling X og evt. pårørende Der er fokus på patientens liv og livshistorie

3 Frivillige i afdeling X - Tid og nærvær
2 frivillige mandag til torsdag kl. ca – 21 + kaffebord om eftermiddagen x 1 ugentligt, fællesspisning, pynter til jul mv. De frivillige styrer selv en vagtplan (Doodle) Har opslagtavle i afsnittene, hvor de formidler tilbud til patienterne og hvor patienterne kan fremsætte ønsker. Postbakke til formidling mellem ansatte og frivillige Tæt kontakt til afdelingens kontaktperson

4 Hvem er de frivillige? Et bredt udsnit af den danske befolkning M/K
Ganske almindelige borgere, som har valgt at bruge fritid på at være frivillig Studerende som gerne vil yde en indsats for kræftpatienter og hvor funktionen samtidig er studierelevant Pensionister/førtidspensionister som har overskud og interesse i relationel og praktisk bistand Aldersspredning fra år

5 Hvordan bliver man frivillig på afdeling X?
KB annoncerer i eksempelvis eget blad/hjemmeside - annoncen udarbejdet i samarbejde med afd X Kontaktperson fra X deltager i rekrutteringssamtalerne Eksempler på krav til ansøgerne: - relationelle kompetencer, udadvendt, motiv for ansøgningen - skal godkendes efter de 2 uddannelsesdage udbudt af KB - skal kunne præstere fremmøde efter fastlagt vagtplan - forpligter sig til 2 uddannelsesdage samt koordinationsmøde i KB hv. 5. uge Kursusdagene i KB: KBs værdigrundlag, kommunikation, arbejdet med sorg/krise, tavshedspligt og afklaring i forhold til egen situation Oplæring omkring hygiejne ved nøgleperson i afdelingen 2 ”føl-vagter”

6 Eksempler på de frivilliges opgaver og funktion
- lave kaffe - gå ture med patienterne på gangen og evt. udenfor efter aftale med plejepersonalet - motionscykle eller deltage i lette gymnastikøvelser/træningsøvelser med patienten - spille live-musik - arrangere film-, sang- og musikaften og lign. i opholdsstuen - handle i kiosk for patienterne - samvær/samtale med patient og evt. pårørende - medvirke ved servering af mad – motiverer patienterne til at spise - arrangere fællesspisning og kaffearrangement i opholdsstuen – skabe fælles hygge som kan stimulere appetit og skabe rammer for samtaler (borddækning, lys, servietter, fade og skåle som maden serveres i, vin til maden)

7 Afdelingens kontaktperson til KB og de frivillige
Udviklingssygeplejersken er kontaktperson til KB og de frivillige Deltager i udvælgelsessamtalerne med ansøgerne Brobygger mellem KB, de frivillige, ledelsen og de ansatte i afdelingen Bistår ved diverse praktiske forhold – eks. opslagtavlen for de frivillige, Støtter, engagerer og motiverer de frivillige (ledelse af frivillige) Konfliktløser, opsporer evt. potentielle problemer Udvikler funktionen og tilbuddene til patienterne sammen med de frivillige Har en værdi- og kulturskabende funktion i forhold til at integrere de frivillige i organisationen Deltager i koordinationsmøder og supervision for de frivillige

8 Hvad siger patienter om ordningen ?
”Jeg ærgrede mig over, at jeg skulle hjem tirsdag, når der var fællesspisning onsdag” ”Ser frem til hyggeligt samvær med de andre patienter og de frivillige” ”Dejlig med nogen som kommer ude fra ”den virkelige verden” og som kan snakke om andet end sygdom og diverse tal” ”Maden smager bare bedre, når man kan sidde sammen med andre og tale om alt muligt” ”Maden smager bedre og jeg spiser godt nok noget mere, når de frivillige arrangerer fællesspisning” ”Tak for en super hyggelig aften – i aften kan jeg sove uden sovepiller”

9 Hvad siger de frivillige om funktionen
Det er en udfordring at ”tilbyde” sig overfor et menneske man ikke kender” ”Det handler sjældent om sygdom, men mere om et møde mellem to mennesker, der er nysgerrige på hinanden” ”Man kommer til at kende patienterne og følger dem, også når de er døende og dør – det kan være hårdt” ”Enormt berigende at bruge sin fritid på at gøre noget for andre” ”Sætter eget liv i perspektiv” ”Oplever nærmest en magisk stemning ved fællesspisningen” ”De pårørende henvender sig ofte - er interesseret i vores rolle og funktion. Tilkendegiver ofte stor beundring for vores indsats”

10 Samarbejdsaftale mellem KB og afdeling X
Beskriver formål og opgaver for de frivillige Juridiske forhold (tavshedspligt, forsikringsforhold) Oplæring og introduktion Påklædning, navneskilte, samarbejde med personalet, hygiejneforhold Formidling om ordningen Fast årligt møde mellem afdelingsledelsen og KB

11 Udfordringer i samarbejdet
At de frivillige kan og skal sige fra – bl.a. at den frivillige ikke ”bliver hængende” , skaber afhængighed eller ikke kan ”slippe” patienten og dennes historie – ven på facebook? Bliver afdelingen afhængig af hjælpen? De frivillige er ikke arbejdskraft – fortløbende dialog om grænsefladerne De ansatte ”misundelige” på de frivilliges tid til omsorg Hverve de rette personer til opgaven som frivillig

12 Udfordringer i samarbejdet
Ledelsen og medarbejderne skal medvirke til at de frivillige oplever sig som en del af afdelingen Acceptere at de frivillige ikke kan og ikke skal agere professionelt men, at de dog skal agerer inden for organisationens rammer, regelsæt og normer Tilstrækkelig højt til loftet, så de frivillige kan bruge deres ressourcer

13 Spørgsmål? Læs mere om frivillige på www.frivillighed.dk
”Frivillighedens logik og dens politik” af Anders La Cour


Download ppt "Samarbejde med frivillige fra Kræftens Bekæmpelse og"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google