Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundvandsrensning på en MTBE-forurenet lokalitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundvandsrensning på en MTBE-forurenet lokalitet"— Præsentationens transcript:

1 Grundvandsrensning på en MTBE-forurenet lokalitet
Grundvandsrensning på en MTBE-forurenet lokalitet - Valget af den rigtige strategi Niels Døssing Overheu1, Lars Chr. Larsen1, Kresten L.B. Andersen1, Ernst V.H. Lassen2 1Orbicon A/S 2Oliebranchens Miljøpulje

2 Hvad er det nye? Bioslurping og airsparging er afprøvede teknikker – så hvad er nyt? Erfaringsopsamling på et afværgeforløb, der startede skidt, men tegner til at ende godt Vi blev tvunget til at gøre noget, man ikke må Dokumenteret fjernelse af MTBE i kilde og fane 8. april 2017

3 Disposition Overblik og konceptuel model Afværgestrategi i kildeområde
Afværgestrategi i forureningsfanen Foreløbige resultater Diskussion Konklusion 8. april 2017

4 Overblik og konceptuel model
A A’ Sek. magasin Opløst BTEX, MTBE 1-100 mg/l Primært magasin Fri fase BTEX, MTBE Forureningsfane Kildeområde 8. april 2017

5 Afværgestrategi i kildeområde
Udfordringer Mobil forurening af fri fase og høje vandkoncentrationer Indledende estimat: 6-7 ton benzin Dybereliggende forurening i højtydende magasin Ringe beskyttet primært magasin Muligheder God tilstrømning af fri fase Gode muligheder for opiltning og ventilation 8. april 2017

6 Design af afværgeanlæg
Anlæg med dobbelt formål Fase 1: Bioslurping Fase 2: Airsparging/ vakuum- ventilation (AS/SVE) ca. 5 m 5-6 m 8. april 2017

7 Effekt af bioslurping 1½ måned: Mindre end 100 l fjernet!
Formentlig tilbageholdelse pga. siltlinser 8. april 2017

8 Videre til næste fase AS/SVE på trods af fortsat mobil fri fase
Forsigtighed og nøje kontrol Bevare mulighed for bioslurp 8. april 2017

9 Styring af luftinjektion
Efter 4 måneder: Ingen mobil fri fase Luftinjektion i hele området På intet tidspunkt væsentlig mobilisering 8. april 2017

10 Foreløbige resultater af AS/SVE i kildeområde
af BTEX og MTBE 8. april 2017

11 Afværgestrategi i fanen
Høje konc.  aktiv indsats Udvidet AS/SVE? Pump-and-treat/ hydraulisk kontrol? Generelle niveauer Totalkulbrinter: µg/l  500 µg/l MTBE: µg/l  200 µg/l Test-pumpeboring Prøvepumpning Kraftigt reducerede konc. Ny monitering

12 Afværgestrategi i fanen
Hurtige og store koncentrationsændringer Præferentiel strømning Begrænset udbytte af særskilt aktiv indsats Aktiv opiltning i kildeområdet stimulerer nedbrydningen i fanen Moniteringsprogram til dokumentation af naturlig nedbrydning i fanen 8. april 2017

13 Udvikling i vandkoncentrationer - MTBE
Feb [µg/l] Mar [µg/l] Sep [µg/l] 8. april 2017

14 Udvikling i vandkoncentrationer - ilt
Feb [mg/l] 8. april 2017

15 Dokumentation af processer i fanen
Vurdering og kvantificering af nedbrydning i fane BTEX-, MTBE- og boringskontrolprøver langs transekt Ved ophør af aktiv afværge udvides moniteringsprogrammet Monitering indtil: Stopkriterer er opnået Nedbrydning og stagnation er dokumenteret 8. april 2017

16 Diskussion Fra teori og pilotforsøg til praksis
Fleksibilitet i anlæg har været en fordel Finkornede lag har betydning for effektiviteten af de afprøvede teknikker Præferentiel strømning Godt eller skidt? Økonomi I alt ca. kr. 3,3 mio. kr./ton TS 8. april 2017

17 Konklusion AS/SVE effektiv til rensning af MTBE-holdig benzin:
Direkte overfor fri fase/opløst produkt i kildeområde Indirekte ved stimuleret biologisk nedbrydning Aerob nedbrydning af MTBE er dokumenteret 8. april 2017

18 Tak til Spørgsmål? Dennis Jørgensen og Niels Ploug, Krüger
Thomas Brøker Henrik Aktor, AKTOR innovation Spørgsmål? Yderligere oplysninger: Niels Døssing Overheu – 8. april 2017


Download ppt "Grundvandsrensning på en MTBE-forurenet lokalitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google