Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DEN UNGE SOCIALT DYSFUNKTIONELLE PATIENT. LÆGEDAGE 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DEN UNGE SOCIALT DYSFUNKTIONELLE PATIENT. LÆGEDAGE 2014"— Præsentationens transcript:

1 DEN UNGE SOCIALT DYSFUNKTIONELLE PATIENT. LÆGEDAGE 2014
Samarbejdet med kommunerne. Børn- og unge området Beskæftigelse og sundhed Handicap Koordinationsmøder ift unge med særligt støttebehov. 17 ½ års møder for at sikre den gode overgang fra ung til voksen

2 Den unge socialt dysfunktionelle patient
Peter Henvendelse til UU for et tværfagligt samarbejdsmøde mhp at få lavet en flerfaglig indsats. UU på alle skoler og ungdomsuddannelser UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Familiebehandling Foranstaltning i familiehuset Rusmiddelcenter forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug 98 forskellige procedurer

3 Den unge socialt dysfunktionelle patient
Hvordan undgår vi at tavspligten spænder ben for samarbejdet? Samtykkeerklæring fra forældre til at veksle oplysning med kommunen. Alternativt lav en underretning sammen med den unge/forældrene PPR har en åben rådgivning til forældre. Skolerne har et tværfagligt forebyggende samarbejde med sundhedspleje, skolesocialrådgiver og psykolog. PPR i samarbejde med psykiatrien – overleveringsmøder og netværksmøder.

4 Den unge socialt dysfunktionelle patient
Sundhedsplejen Kender alle børn og unge i kommunen PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) Sociale myndigheder (skolesocialrådgiver – socialrådgiver) SSP (tværfagligt samarbejde ml. S Skole , S Sociale myndigheder og P Politi.) Formålet er at forebygge kriminalitet, misbrug, og mistrivsel for alle børn og unge. UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) – kender alle børn og unge i kommunen

5 Den unge socialt dysfunktionelle patient
5 gode råd: Hvem peger den unge selv på er relevant at drøfte problemstillingen med. Motiver den unge/forældrene til at kontakte skolen(dagtilbud – uddannelse) – det er herfra en koordineret indsats starter. Få en samtykkeerklæring hvis I har brug for at viderebringe oplysninger. Statusanmodninger – skal sikre at en sag er tilstrækkeligt belyst, men er der blevet færre anmodninger? Brug praksis(læge)konsulenterne – sammen kan vi hele tiden kvalificere samarbejdet.

6 Den unge socialt dysfunktionelle patient
Underretning til kommunen En underretning betegnes som en henvendelse, der indeholder en bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling. Hvem er fagperson Du er fagperson, hvis du f.eks. er: lærer pædagog/pædagogmedhjælper dagplejer leder af børneinstitutioner  sundhedsplejerske  jordemoder sygeplejerske/læge skolepsykolog ansat i PPR ansat i den kommunale tandpleje  SSP-medarbejder ved politiet Udover fagpersoner har offentlige ansatte og personer, der udøver et offentligt erhverv, også en skærpet pligt til at underrette myndighederne, hvis de får kendskab til bekymrende forhold.


Download ppt "DEN UNGE SOCIALT DYSFUNKTIONELLE PATIENT. LÆGEDAGE 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google