Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2015 Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2015 Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2015 Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015

2 Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig og kvalitetsbevidst befolkning på godt 5 mio. Norge er nok et af de lettest tilgængelige eksportmarkeder for danske eksportører Vi forstår hinanden uden større problemer Der er adskillige flyafgange dagligt til og fra København, Aarhus, Aalborg og Billund - og daglig færgefart til og fra København, Frederikshavn og Hirtshals Norge er ikke medlem af EU, men deltager i EØS-samarbejdet i det indre marked og er omfattet af EU-lovgivningen på dette område. Følger således i stort omfang EUs regler og regulativer - dog ikke for landbrugs- og fødevarer Danskere og danske produkter og tjenesteydelser er meget vellidte i Norge

3 økonomi og købekraft Faldende oliepriser har givet økonomiske dønninger, men når priserne bedrer sig – indenfor 1-2 år - forventes økonomien igen at komme op i et højere gear. Den økonomiske vækst for 2014 endte på 2,6 %, og i år forventes væksten af falde til 1,8% eller lavere for igen at stige til 2,3% i 2016 Den svage vækst skyldes bl.a. faldende investeringer i olie- og gasindustrien, der allerede har resulteret i fyring af over 6.000 mand, som dog hovedsageligt er overgået til ansættelse i fastlandsindustrierne. Som følge af bl.a. historisk lav rente er den norske krone faldet i værdi og ligger nu ca. 5 % lavere end for et år siden, hvilket styrker konkurrenceevnen for eksportvirksomhederne. Også norsk turisme lukrerer på dette. Med en lavere NOK-kurs bliver importerede varer dyrere og efter flere år med en inflation på kun 1% endte inflationen derfor på 2,1% for 2014 – med en forventning om en stigning til 2,8% i år.

4 økonomi og købekraft I 2013 og 2014 blev lønfremgangen på omkring 3,5%, men i år forventes et lidt lavere niveau. Købekraftsfremgangen, der har været markant i flere år - med høj lønfremgang og lav inflation - ”udhules” i takt med den stigende inflation. Ifølge Valutafonden var Norges BNP pr. capita USD 99.294 i 2014 – altså 60% højere end Danmarks. Statsbudgettet for 2015 år, der er på NOK 1.161 mia., har bl.a. fokus på infrastruktur, politi og sikkerhed, uddannelse, sundhed og ældreforsorg. Statens Pensionsfond, populært kaldet Oliefonden, er på ca. NOK 6.500 mia. - altså omkring NOK 1,3 mio. pr. nordmand. 4% afkast fra fonden kan benyttes til at støtte statsbudgettet, men i 2015 anvendes kun 3%

5 Politisk stabilitet Erna Solberg fra Højre har været statsminister siden den 16. oktober 2013 i en mindretalsregering bestående af Højre og Fremskridtspartiet – støttet gennem et samarbejde med Venstre og Kristeligt Folkeparti. Der hersker meget stor stabilitet på den politiske scene i Norge - så uanset hvilken fløj, der har magten, er der ikke de store forskelle i den førte politik i forhold til erhvervsklimaet.

6 Udfordringer og flaskehalse Norges geografi betyder, at forretningsbesøg og distribution af varer er både tids- og omkostningskrævende. Mange virksomheder koncentrerer sig derfor indledningsvis om de største byer: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, hvilket er fornuftigt, men på sigt skal man dog ikke overse markedspotentialet i andre dele af landet. Lønindkomsterne er høje i Norge, og med et noget lavere skattetræk i indkomsten end i Danmark resulterer det i en høj realløn og købekraft, men Norge er også et land med et højt omkostningsniveau. Knap 4% arbejdsløshed er med til at presse lønningerne i vejret og der er fortsat behov for adskillige ”ekstra hænder” indenfor eksempelvis sundheds- og IT-sektoren - og på sigt vil også olie- og gassektoren igen efterspørge ingeniører og specialuddannet mandskab.

7 Dansk Eksport til Norge Norge er Danmarks 5. største eksportmarked – overgået af Tyskland, Sverige, UK og USA Den samlede danske eksport til Norge udgjorde DKK 74,3 mia. i 2014 Knap DKK 14.500 pr. nordmand Heraf udgjorde: - vareeksporten 42,1 mia. – og - eksporten af tjenesteydelser DKK 32,2 mia.

8 Sektorer af speciel interesse for Danske eksportører Ambassaden ser især muligheder for dansk eksport til Norge indenfor: Maskin- og underleverandørsektoren Olie- og gassektoren Bygge- og anlægssektoren Sundhedssektoren IT og Telekom Miljøsektoren og Detailsektoren

9 Maskin- og underleverandørsektoren Trends Fortsat efterspørgsel efter udstyr til olie- & gas- sektoren, herunder også til den maritime industri. Danske leverandører er fortsat i høj kurs: Tilpasningsdygtige, fleksible og kort leveringstid Muligheder Cluster i Kristiansand med fokus på offshore-aktiviteter - Aker og National Oil Well Cluster i Kongsberg – Kongsberg og FMC Technologies og Clusteret Subsea Valley i Drammen -begge med fokus på subsea-løsninger Cluster i Ålesund, hvor der bl.a. bygges forsyningsskibe Offsprings omkring de store virksomheder

10 Olie- og gassektoren Trends Store fund og nye udvindingsmetoder  betragtelig aktivitet i mange år fremover Arktis og Barentshavet er ”on hold” indtil olieprisen bedrer sig. Ophugning af forældede installationer er en stor forretningsmulighed Muligheder Årlige investeringer fortsat på knap NOK 200 mia. 1500 norske underleverandører på forskellige niveauer. Det er vigtigt at finde sit niveau som leverandør Deltag på eller besøg Subsea Valley i Oslo i april 2015, ”lille” ONS i Stavanger i august eller OTD i Stavanger i oktober 2015.

11 Byggeri og anlæg Trends Fortsat høj aktivitet – især i storbyerne. Ca. 27.000 nye boligenheder pr. år. Øget fokus på renovering Tilflytning til byerne og befolkningstilvækst  øget byggeri: Børnehaver, skoler, hospitaler og boliger Dertil også øget fokus på infrastrukturudvikling (veje, jernbaner og tunneller) Muligheder Generelt stort potentiale for håndværksvirksomheder, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter Materialeleverandører har også gode muligheder Energirigtige løsninger efterspørges både i offentlig og privat byggeri Deltag på eller besøg Bygg Reis Deg i Oslo i oktober 2015. Bliv medlem af faggruppe på LinkedIn, der har 250 medlemmer.

12 Sundhedssektoren Trends Store investeringer i sundhedssektoren. Samhandlingsreformen  øget ansvar til kommunerne vedrørende patientpasning og øget fokus på effektivisering Sundhedsudgifter pr. capita er 2. højst i verden – kun overgået af USA Muligheder Der forventes investeringer i bl.a.: Omsorgsboliger Plejematerialer Patientovervågningsudstyr og Telemedicin Nye sygehuse under vejs

13 IT og Telecom Trends Offentlig digitaliseringsproces pågår  effektiv kommunikation med borgerne Sundhedssektoren efterspørger smarte IT-løsninger  højere effektivitet Der outsources udviklingsopgaver Muligheder Leverancer til eller partnerskaber med store IT-huse Levering af digitaliseringsløsninger IT-løsninger til sundhedssektoren E-handel er udbredt og i vækst

14 Miljøsektoren Trends Fokus på CO2-reduktion  alternativ energi, inkl. vand og vind Nye krav om energieffektivisering i offentlige bygninger og kontorer Støtteordninger til omlægning fra oliefyr til fjernvarme og varmepumper Muligheder Forventede investeringer i bl.a.: Vand- og vindkraft Energieffektivisering og smartgrid Intelligente energisystemer, der sikrer et godt miljø Fjernvarme i nogen grad

15 Detailsektoren Fødevarer, Mode & Design, Møbler & Interiør Trends Stor interesse for danske produkter Stigende fokus på kædedannelser, men stadig mange uafhængige butikker Økologiske fødevarer er i fremmarch Muligheder Fødevaresektoren domineres i detailleddet af 4 store spillere. Coop overtager formodentlig ICA. Der leveres til centrallager. Der sælges enten direkte eller via agent til mode- & designbutikker og møbel- & interiørbutikker Møbelmesse i august i Gardermoen Modemesserne i februar og august i Norsk Moteforum i Oslo og Interiørmessen i januar og juli i Lillestrøm

16 Gode velmenende råd Hold forretningsmøder i tidsrummet kl. 9-15 – dog ikke så sent fredag, hvor nordmændene ofte tager på fjeldet Træng dig ikke på – der er lavere tærskel end i Danmark for, hvornår man er påtrængende. Hold danske vittigheder for jer selv. Hav tålmodighed – der skal opbygges relationer, og beslutningsprocessen er derfor længere end i Danmark Vær opmærksom på streng myndighedskultur – med positiv imødekommenhed, men 0-tolerance Kommuniker på dansk – og lær tallene og de få ord, der har anden betydning

17 Tak for opmærksomheden Jeg håber, at min præsentation har været en appetitvækker for jer, og at vi kan assistere jer med at gå i gang med – eller at udvikle jeres eksport - til Norge Henrik Petersen Leder af Handelsafdelingen, Handelsråd Danmarks Ambassade i Oslo For yderligere information se: www.norge.um.dk


Download ppt "Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2015 Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google