Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ed - fasen Lokal Politiet EN BESKRIVELSE AF PROBLEMET (f.eks. Belyse problemets karakter, og omfang,. Undersøge hvem der er/ kan være medinteressenter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ed - fasen Lokal Politiet EN BESKRIVELSE AF PROBLEMET (f.eks. Belyse problemets karakter, og omfang,. Undersøge hvem der er/ kan være medinteressenter."— Præsentationens transcript:

1 ed - fasen Lokal Politiet EN BESKRIVELSE AF PROBLEMET (f.eks. Belyse problemets karakter, og omfang,. Undersøge hvem der er/ kan være medinteressenter og konfliktinteressenter. INDSAMLING AF RELEVANTE DATA (f.eks. er området specielt interessant, eller nemt tilgængeligt. Hvordan er situationen i lignende områder. UDARBEJDELSE AF KRIMINALITETSANALYSE - Hvad sker - Hvor sker det - Hvornår sker det - Hvorfor sker det - Hvem gør det UDARBEJDELSE AF ET MÅL, DER ER EN MÅLBAR OG OBJEKTIV BESKRIVELSE AF DEN ØNSKEDE TILSTAND

2 ed - fasen Lokal Politiet C hecklisten Er problemet beskrevet som en nuværende tilstand og med objektive begrundelser ? Er målet for problembehandlingen beskrevet i målelige, forståelige og accepterede vendinger ? Er problemet blevet tilstrækkeligt begrænset i sit omfang ? Er problemet inden for nærpolitiets kompetence, kontrol og indflydelse ? Er de relevante interessenter indraget i løsningen af problemet ?

3 an - - fasen Lokal P olitiet AT DER GENNEM EN KREATIV ARBEJDSPROCES Er beskrevet en lang række ideer til handlinger, der formentlig kan anvendes ved løsning af problemet AT DE KREATIVE IDEER Er blevet afgrænset til de ideer, der i situationen anses for at være realistiske og mulige at gennemføre AT DE HANDLINGER, DER BÅDE ER REALISTISKE OG ØNSKELIGE Er prioriteret f.eks. I forhold til: -Mulige gevinster og omkostninger -Risici og barrierer for gennemførelsen -Tidshorisont for gennemførelsen

4 an - fasen Lokal Politiet C hecklisten Har vi fået alle ideerne ”på bordet”, og har vi fastholdt dem ? Bør vi have flere ideer og/eller forslag fra andre mulige ressourcepersoner i politikredsen eller fra eksterne interessenter ? Er ideerne sorteret ud fra en vurdering af det realistiske og det mulige ? Er der en fælles forståelse for prioritering af de foreslåede løsninger? Vil de væsentligste interessenter have en forståelse for de foreslåede løsninger ?

5 il - fasen LokalP olitiet AT DER ER FORETAGET ET VALG af en eller flere af de ønskede og prioriterede handlinger fra ”Kan-fasen” AT DER ER UDARBEJDET en færdig plan for gennemførelsen af de valgte handlinger AT DER ER UDARBEJDET en plan for evalueringen af resultatet i relation til ”Målet”, der blev opstillet i ” Ved-fasen”

6 il - fasen Lokal Politiet C hecklisten Undersøgte vi divergerende meninger tilstrækkeligt ? Indeholder handlingsplanen en liste, der beskriver de aktiviteter, som vi har besluttet at gennemføre, og indeholder listen som minimum følgende oplysninger: Hvem der har ansvaret for den enkelte aktivitet. Hvornår den enkelte aktivitet skal være gennemført. Er der foretaget en budgettering af personalebehovet for at kunne gennemføre indsatsen ? 1.

7 il - fasen Lokal Politiet C hecklisten Har vi taget hensyn til andre, der vil blive påvirket af gennemførelsen af vores plan ? Har vi udarbejdet en evalueringsplan med målelige kriterier for, om vores ”mål” er nået ? Indeholder evalueringsplanen som minimum følgende. Hvordan der skal evalueres. Hvad der skal evalueres. Hvem har ansvaret. Hvornår evalueringen skal gennemføres. 2.

8 ør - fasen LokalP olitiet GENNEMFØRELSE AF DEN FASTLAGTE PLAN GENNEMFØRELSE AF EN FORLØBS- OG PROCESKONTROL på en sådan måde, at det er muligt at fastholde læring og erfaring GENNEMFØRELSE AF EVALUERINGEN i overensstemmelse med planen samt opfølgning af resultaterne

9 ør - fasen Lokal Politiet C hecklisten Er der udarbejdet en kriminalitetsanalyse, der gør det muligt at vurdere målopfyldelsen ? Blev handleplanen fulgt ? Er eventuelle modificeringer af planen gennemført i overensstemmelse med målet for problemløsningen ? Var der hændelser, der ikke var taget højde for i planen ? Forløb gennemførelsen tilfredsstillende ? Er målet nået og problemet løst ?

10 PROBLEMDEFINITION MÅLET FOR LØSNINGEN INFORMATION OG DATASAMLING ALLE MULIGHEDER REALISTISKE OG ØNSKELIGE MULIGHEDER PRIORITERING VALG AF HANDLING PLAN FOR GENNEMFØRELSE PLAN FOR EVALUERING GENNEMFØRELSE FORLØBSKONTROL EVALUERING 1. VED 2. KAN3. VIL 4. GØR


Download ppt "Ed - fasen Lokal Politiet EN BESKRIVELSE AF PROBLEMET (f.eks. Belyse problemets karakter, og omfang,. Undersøge hvem der er/ kan være medinteressenter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google