Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er ”procesvarme” i afgiftslovgivningen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er ”procesvarme” i afgiftslovgivningen?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er ”procesvarme” i afgiftslovgivningen?
Hjallerup 11. december 2014

2 ”Procesvarme” er ikke et ord, der anvendes i afgiftslovene.
Procesvarme er en ”populærbetegnelse”, der knytter sig til den situation, at en virksomhed undtagelsesvis kan få godtgørelse af energiafgifter vedrørende dens anvendelse af energi til rumvarme og varmt vand. Godtgørelse af energiafgifter knytter sig til momsregistrerede virksomheders eget forbrug af energi til procesvarme i virksomheden. Afgifter ved anvendelse af energi til procesvarme, der kan godtgøres: Afgift af elektricitet Afgift af mineralolieprodukter Afgift af natur- og bygas Afgift af kul Afgift af kuldioxid – kun godtgørelse i særlige tilfælde 8. april 2017

3 Afgifter vedrørende ”Procesvarme” godtgøres uanset om man selv indkøber brændslerne (evt. el) og selv fremstiller varmen eller om man køber varmen i form af fjernvarme. Har jeg nævnt tidligere Miljø – svært nedbrydelige i naturen – pvc – plast – glas – bekæmpelsesmidler Grønne – SO - SO2 – CO2 – NOx – Spildevand mv. Energi – siger jo sig selv, dog skal vi endnu huske afgift på fx rapsolie og andre produkter, som kan anvendes til motorbrug Andre – se næste planche – dog skal nævnes andre afgifter, som giver penge i statskassen, fx lystfartøjsforsikring, lotterier (gevinstafgift) totalisator mv. og spilleautomater 8. april 2017

4 Hvornår er energi generelt anvendt til rumvarme og varmt vand og
hvor der ikke er godtgørelse efter reglerne for ”procesforbrug”? - Opvarmning af bygninger, produktionslokaler, lagerlokaler m.v.* - Varmt vand, der anvendes til vask og rengøring.* *Bem. Forbrug af el til disse formål kan under visse betingelser godtgøres delvis men elforbruget anses i den sammenhæng for fortsat at være anvendt til ”ikke-procesformål” 8. april 2017

5 Hvornår er energi anvendt til ”procesvarme” i relation til opvarmning af ”rum”?
- Malekabiner, trætørrestuer, lokaler til lagring af oste og spegepølser og andre lignende lokaler, hvor varmen i lokalet direkte medvirker til, at varen ændre karakter under opholdet i lokalet og hvor der normalt kun er personer i lokalet under indsætning og tømning af lokalet for varer. - Staldbygninger m.v. i forbindelse med landbrug og væksthuse i gartnerier. - Lokaler, hvor der sker smeltning af jern og stål samt lokaler, hvor der fremstilles varer af ”hærdeplast” *. - Opvarmning af rum i forbindelse med byggerier (udtørring af bygningerne) - Opvarmning af andre rum til en driftstemperatur på mindst 45 grader og lukkede anlæg, hvor højst 10 pct. energiforbruget i anlægget bidrager til rumopvarmning. * Der gives kun godtgørelse for 1/3 af varmeforbruget vedr. ”hærdeplast” 8. april 2017

6 Hvornår er varme, der anvendes til andre formål end opvarmning af rum ”procesvarme”?
Omfatter generelt opvarmning af varer i en fremstillingsvirksomhed i særlige anlæg, når varerne vaskes, renses eller opvarmes til en temperatur, der er mindst 10 grader højere end i det omgivne rum: opvarmning, kogning, ristning, destillation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring, inddampning, fordampning, kondensering. Varmt vand til rengøring/vask i særlige situationer, - rengøring af lukkede produktionssystemer, - rengøring af produktionsudstyr og visse lokaler i slagterier, - rengøring af genbrugsemballager, - vask, rensning og efterbehandling af tekstiler. 8. april 2017

7 Diverse bemærkninger i relation til ”Procesvarme”:
- Have faktura m.v. med dokumentation for betalte afgifter. - Dokumentere energiforbrug ved måling. - ”Procesafgift” (2014: 6,27%* på brændsler og el 0,004 kr./kWh). Angive godtgørelsen på momsangivelsen. - Læse mere i SKAT´s Juridiske Vejledning, afsnit E.A.4.6. ”Godtgørelse af energiafgifter”. * Landbrug, fiskeri, pelsdyravl m.v. dog kun 1,8 pct., gartnerier ”minimumsafgift”, og virksomheder med ”Mineralogiske processer”, 0 pct. 8. april 2017


Download ppt "Hvad er ”procesvarme” i afgiftslovgivningen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google