Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

forståelse & støtte til mønsterbrydere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "forståelse & støtte til mønsterbrydere"— Præsentationens transcript:

1 forståelse & støtte til mønsterbrydere
Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik // ITS forståelse & støtte til mønsterbrydere Tema 1.2 Workshop 3. v/Aannguaq Poulsen

2 Workshoppens udgangspunkt
Enhver form for afvigelse / enhver form for mønsterbrydning; udtryk for samspillet mellem individet eller grupper, der har handlet og dem, der reagerer på handlingen Samfundet skaber afvigende adfærd; ved at definere ‘afvigeradfærd’ ex. ‘funktionel’ kontra ‘dysfunktionel’ samfund mv. Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik // ITS

3 Forståelse & støtte til mønsterbrydere
For at opnå en vis grad af konstruktivitet i støtten til mønsterbrydere, nødvendigt at reflektere over forskellige forhold i samfundet; 1. det historiske - 2. det organisatoriske - 3. det teoritiske - 4. det socialpolitiske - 5. det metodiske - 6. det demografiske - 7. det økonomiske perspektiv Og forhold mere eller mindre på individniveau; 8. det sociale - 9. & det adfærdsmæssige perspektiv Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik // ITS

4 Workshoppens udgangspunkt
ET NYTTIGT BEGREB Begrebet ‘social eksklusion/-inklusion’; ikke-deltagelse eller deltagelse inden for for personen/gruppen forskellige, centrale & nødvendige områder for at skaffe ressourcer eller som giver livskvalitet fordi det giver mening for individet eller gruppen Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik // ITS

5 Workshoppens perspektiv
SOCIALE FORHOLD - sjældent et resultat af pludselige hændelser Mere tale om betingelser & processer på; - samfundsniveau - mellemniveau - individniveau Hensigtsmæssigt at spørge; hvilke muligheder & begrænsninger har gjort sig gældende - for individet? - for gruppen? Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik // ITS

6 Workshoppens udgangspunkt
OPVÆKSTVILKÅR har yderst begrænset brugbarhed som indikator for hvordan det videre livsforløb vil udarte sig Ovennævnte indebærer m.h.t. spørgsmålet om social arv; at oprindelse fra problemfamilier ikke er ensbetydende med social eksklusion i voksenlivet når langt hovedparten af problemernes oprindelse ikke har deres udspring i problemfamiliers sociale historik Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik // ITS

7 Workshoppens perspektiv
UDVIKLING AF RESILIENS - afhænger meget af omgivelsernes følelsesmæssige reaktioner Faktorer, der har betydning for resiliens; omgivelserne skal have - stabilitet - klare rollemodeller - følelsesmæssig tryghed endvidere - omsorgssvigtens art - den betydning, svigtet tillægges - & især omgivelsernes reaktion på omsorgssvigtet Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik // ITS

8 Workshoppens udgangspunkt
“Man skal slås ud to gange for at blive traumatiseret” Det første slag, der sker i virkeligheden giver et smertefuldt minde måske en følelse af at have mistet noget og indebærer langvarig helingsproces Det andet slag kommer når tankerne føres tilbage til det første slag hvori følelserne af at være ydmyget og forladt dukker frem smerten fra det andet slag dæmpes ved at ændre billedet af det skete & derved rumme følelserne & lægge en vis afstand til fortiden GOD UDVEKSLING AF IDEER

9 Litteraturhenvisninger:
Becker, Howard S. Outsidere. Studier i afvigelsesteori. Hans Reitzels Forlag, Kbh, udg., 1. opl. Christensen, Else m.fl. Børn i Grønland. En kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel 09:01. SFI, Kbh Thormann, Inger. De voksne børn. Om omsorgssvigt og resiliens. Hans Reitzels Forlag, Kbh udg., 1. opl. GOD UDVEKSLING AF IDEER


Download ppt "forståelse & støtte til mønsterbrydere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google