Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice."— Præsentationens transcript:

1 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice

2 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Det kan betale sig at investere i cykeltrafik

3 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Fortid ”bløde trafikanter” ”svage trafikanter” cyklisterne skal ”sikres” cyklister er nogle, det er synd for cykelstier at sammenligne med socialhjælp

4 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Fortid i nutidssprog Cykelstier som socialhjælp... - så man kunne ligefrem tale om cykelbyrden

5 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Nogle kendsgerninger Kilde: L. B. Andersen et al, Arch. Intern Med. Vol 160, 2000. Undersøgelsen omfatter 783 kvinder og 6.171 mænd – af disse 6.954 døde 2.291 under opfølgning. Efter justering for alder, køn, uddannelsesniveau, fysisk aktivitet i fritiden, BMI, fedtstofindhold i blod, rygning og blodtryk var den relative risiko 0,72 for dem, der cyklede til arbejde.

6 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Nogle kendsgerninger Ny viden: De, der cykler, er ikke svage. Det er faktisk mere synd for dem, der ikke cykler.... Måske var det i virkeligheden bedre at få flere til at cykle. Men kan det nu betale sig?

7 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Kan det betale sig? Brancheomsætning, mio. krmoms, mio. kr. Sko2.000400 Cykler2.000400 Gang og cykling4.000800 Konklusion: Skatten på gang og cykling overstiger det offentliges forbrug og investeringer i disse transportformer. 1. En total-betragtning

8 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Kan det betale sig? 2. En samfundsøkonomisk analyse Analyse af et projekt Sætter kroner på alting Ser på ”alt andet lige”-ændringer Ser alene på ændringer, total-betragtninger indgår ikke Sætter netto-resultat i forhold til den offentlige investering

9 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse

10 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Projektet: udbygning af cykel-infrastruktur kampagner for mere gang og cykling. (”fremme af sikker cykeltrafik”)

11 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Virkninger på: sundhed (færre sygedage, flere leveår) afgiftsprovenu brugergevinster udgifter til kørsel tidsforbrug luftforurening og andre eksterne omkostninger ulykker Effekt på: gang cykling bilkørsel kollektiv trafik

12 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Projektomkostninger: 150 mio kr. pr. år i 12 år 50 mio kr. pr. år derefter Projekteffekter (efter 12 år) : gang+ 200 mio. pkm pr. år(+ 30%) cykling+ 1.000 mio. pkm pr. år(+ 50%) kollektiv trafik- 900 mio. pkm pr. år(- 12%) bilkørsel- 900 mio. pkm. pr. år(- 2%) nettoeffekt- 600 mio. pkm. pr. år(- 1%)

13 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Ulykker: ingen nettoeffekt (hvilket er pessimistisk skønnet – i flere tilfælde er ulykkestallet faldet samtidigt med at cykeltrafikken er steget)

14 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Ulykker: ingen nettoeffekt (hvilket er pessimistisk skønnet – i flere tilfælde er ulykkestallet faldet samtidigt med at cykeltrafikken er steget)

15 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Ulykker: ingen nettoeffekt (hvilket er pessimistisk skønnet – i flere tilfælde er ulykkestallet faldet samtidigt med at cykeltrafikken er steget) Cykeltrafik i Holland

16 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Ulykker: ingen nettoeffekt (hvilket er pessimistisk skønnet – i flere tilfælde er ulykkestallet faldet samtidigt med at cykeltrafikken er steget) Cykeltrafik i København

17 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Luftforurening og andre eksterne omkostninger: 340 mio. kr. mindre pr. år (Kilde: Trafikministeriet, nøgletalskatalog 2004)

18 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Tidsforbrug: 44 mio timer mere pr. år (1,4 min/dag pr. dansker) (indgår ikke direkte i regnestykket)

19 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Kørselsomkostninger: 3 mia. kr. mindre pr. år gang0 cykling+ 400 mio. kr. pr. år kollektiv trafik- 1.800 mio. kr. pr. år bilkørsel- 1.605 mio. kr. pr. år nettoeffekt- 3.005 mio. kr. pr. år (er ikke direkte medregnet)

20 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Brugergevinster: 1,7 mia. kr. pr. år (beregnet ud fra en række forudsætninger om frivillig ændring af transportmiddelvalg)

21 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Afgiftsprovenu: 431 mio. kr. mindre pr. år

22 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Sundhedsomkostninger: 1.794 mio. kr. mindre pr. år (offentlig andel 40%, privat andel 60%) (Kilde: En række udenlandske undersøgelser – siden er en dansk kommet til – og nogle forsigtige forudsætninger)

23 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Nettoresultat: 23 mia. kr. Benefit-cost forhold: 1,35 Intern rente:66% (beregnet over 50 år og tilbagediskonteret til ”nutidskroner”)

24 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Nettoresultat: 23 mia. kr. (over 50 år) At bemærke: statens primære udgifter er små statens sekundære indtægtstab er forholdsvis stort

25 Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice Det kan betale sig I 1980erne hed opfordringen: ”Gør svage trafikanter stærke”. Nu ved vi, at gang og cykling: gør folk sunde er en sund offentlig investering - og et stærkt kort for samfundsøkonomien.

26 Nærmere oplysninger Rapporten kan downloades fra www.ecocouncil.dk Thomas Krag kan kontaktes via www.thomaskrag.com Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice


Download ppt "Cykelkonference 2005 IDA, 14. oktober 2005 Thomas Krag Mobility Advice."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google