Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Seminar i Nuuk okt familierådslagning Maria Forberg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Seminar i Nuuk okt familierådslagning Maria Forberg"— Præsentationens transcript:

1 Seminar i Nuuk okt. 2014 familierådslagning Maria Forberg

2 Hvad er familierådslagning
En metode, hvor familien og barnets/den unges netværk får en stor andel i at planlægge og gennemføre indsatsen sammen med den unge selv. Tilbydes, når der er bekymring eller fare for et barn eller en ung sundhed, trivsel og udvikling. Metoden bygger på idéen om, at alle familier har ressourcer og gerne vil hjælpe barnet/ den unge. Ressourcefokuseret metode.

3 Familierådslagning hvem og hvordan
Til en familierådslagning mødes familien med slægt, venner og andre vigtige personer i barnet den unges liv. Familierådslagningen finder sted på en aftalt dag, hvor familie samt netværket kan komme til rådslagning. Familien bestemmer, hvem der skal deltage i rådslagningen, og det er familien alene, uden fagpersoner, der overvejer svar på spørgsmålene.

4 Hvem skal gøre hvad ? Familierådslagningen trin for trin
1. En familierådslagning bliver sat i gang af en initiativtager. Initiativtageren har ansvaret for, at formulere spørgsmål til familierådslagningen i samarbejde med barnet den unge og familien. 2. Forvaltningen ansætter en samordner, der har til opgave at organisere familierådslagningen og forberede netværket på mødet. Samordneren er brobygger imellem familien og forvaltningen. 3. Mødet afholdes.

5 Hvem er initiativtager ?
En initiativtager til en familierådslagning, kan være mange forskellige fagpersoner f.eks. en skolelærer, en pædagog, en familiebehandler. Derudover kan det være en socialrådgiver, som tager initiativ til en rådslagning, på baggrund af en konkret børne- og ungesag. Familierådslagning kan bruges både i myndighedsregi og i forbyggende regi.

6 Spørgsmålene til familierådslagning
Formuleres af familien/ barnet ved initiativtagernes hjælp. Spørgsmålene rækker frem i tiden. Spørgsmålene kan tage udgangspunkt i barnets fritid, institution, skole, familierelationer m.m.

7 Faserne i familierådslagning

8 Forberedelse initiativtager
Bekymring i forhold til barn / ung. Kontakt med barn/ung og forældre. Spørgsmål udarbejdes i samarbejde mellem barn/ung, forældre og initiativtager. Ramme spørgsmål ? Informatører ? Initiativtager kontakter informatør. Samordner inddrages, er brobygger imellem familien og forvaltningen.

9 Samordner/ koordinator
Kontrakt /samarbejdsaftale. Spørgsmål /ramme. 2 dato for familierådslagningen. Informatører ? / Sender invitation ud til informatører. Deltagere, navn adr. samt tlf. Støtteperson, referent og ordstyrer. Besøger familie og netværk.

10 Samordner/ koordinator
Sender invitationer ud i barnet /den unges navn. Det er barnets / unges rådslagning. Lokale, mad og drikke osv. Dække bord, ved hver kuvert ligger spørgsmålene/ramme blyant og papir. Er vært ved rådslagningen / byder velkommen. Kopi af planen samt ny opfølgningsdato.

11 Familierådslagning Rådslagningen / mødet:
Alle mødes for i fællesskab at udarbejde en plan for barnet, den unge. De tre trin: Informationsdel Det private møde Opsamling og afslutning

12 Familierådslagning - mødets opbygning
Fase 1. Informationsdelen: De professionelle giver relevant information til familien og netværket. Hvorfor er vi her ? Anerkendelse. Regler: tale ordentlig til hinanden, se fremad, slå en streg i sandet, hvornår mødes vi igen, ønske familien en god rådslagning.

13 Familierådslagning - mødets opbygning
Fase 2. Familiens eget møde: Familien og netværket drøfter udfordringerne og lægger alene planer for den unge – hvad skal der ske. De professionelle står til rådighed for spørgsmål. Fase 3. Handleplanen: Gennemgang af planen. Anerkendelse. Alle underskriver planen. Der aftales ny opfølgningsdato, og alle får en kopi af planen. Initiativtager godkender som udgangspunkt planen, med mindre planen strider mod barnets bedste. Hvis der er tale om, at det offentlige skal bevillige foranstaltninger i henhold til lovene, skal der træffes en formel afgørelse i forhold til lovgivningen.

14 Efter rådslagningen Opfølgning:
Alle følger op på deres del af aftalen. Hvis planen skrider kontaktes initiativtager. Tale med barnet. Alle samles til opfølgende familierådslagning. Samordner indkalder igen.

15 Rådslagninger i Børne- og Familieafdelingen i Nuuk.
Børne- og Familieafdelingen i Nuuk har afholdt 11 rådslagninger samt 18 opfølgningsmøder. 2 rådslagninger er blevet aflyst. Alt forarbejdet var ellers lavet. 1 rådslagning vedrørende samvær, hvor far ikke ønskede at deltage. 1 rådslagning vedrørende tvillingers skolegang, hvor familien ikke kom til selv rådslagningen.

16 M…. rådslagning Hvor skal M…. bo ? Hvor skal M…. holde ferie ?

17 M…. Rådslagning Til M…. rådslagning deltog:
M…. barn, mor støtte- person, far, farfar, farmor, mormor ordstyrer, moster referent, mor bror var inviteret men meldte afbud. Fars kæreste var med til det ene opfølgningsmøde. Marlene Krog, socialrådgiver og Maria Forberg, samordner samt tolk.

18 Opfølgning på M…. rådslagning
Hvordan er det gået siden sidst ? Hvor skal M…. holde ferie? Afklaring af forældre myndighedsspørgsmålet. Hvem skal have forældremyndigheden evt. fælles forældremyndighed ? Vi har afholdt 2 opfølgninger på denne sag, hvorefter sagen kan henlægges.

19 Ung dreng A….. rådslagning
Hvornår skal A….. og ataata være sammen ? Hvad skal A…… og ataata lave, når de er sammen ? Hvad gør vi når aftalerne ikke overholdes ?

20 Ung dreng A…… rådslagning
Deltagere til A..... rådslagning: A....., mor støtteperson, far referent og søster ordstyrer. Marlene Krogh, socialrådgiver og Maria Forberg samordner.

21 Opfølgning for A……. Rådslagning
Hvordan er det gået siden sidst ? I denne sag har der været afholdt 1 familierådslagning samt 1 opfølgning. Familien er visiteret til Børne- og Familiecentret.

22 Dreng på 10 år L…. familierådslagning
Hvornår skal L…. være hos far ? Hvornår skal L…. være hos mor ?

23 L…. familierådslagning
Deltager til L…. rådslagning: L…. barn, mor støtteperson, far ordstyrer, stedfar referent og mormor. Marlene Krog, Biinia Nikolajsen socialrådgiver og Maria Forberg, samordner.

24 Opfølgning på L….. familierådslagning
Hvordan er det gået siden sidst ? Hvad kan der gøres, så aftalerne overholdes ? Hvordan skal samværet / aftalerne være fremover ? Vi har afholdt 4 opfølgningsmøder i denne sag. Der arbejdes videre med opfølgninger.

25 Dreng på 5 år H… P…. familierådslagning
Hvor skal H… P…. være i hverdagene ? Hvor skal H… P…. være i weekends ? Hvor skal H… P…. holde ferie ?

26 H… P…. familierådslagning
Deltager i H…P…. rådslagning: H…P…. dreng, mor støtteperson, far mormor ordstyrer, farmor referent. Marlene Krog, socialrådgiver og Maria Forberg samordner.

27 Opfølgning for H… P…. Hvordan er det gået siden sidst ?
I denne sag har der været afholdt 1 familierådslagning samt 1 opfølgning.

28 Et ungt par der skal til at være forældre
Hvordan kan parret støttes i at være forældre ?

29 Et ungt par der skal til at være forældre
Deltager til parret rådslagning: Det unge par, forældrene til den unge mor, mor er ordstyrer og den unge mor er referent. Søster til den kommende far er også inviteret, men melder afbud pga. arbejde. Marlene Krog, socialrådgiver Nielsine Petersen, socialrådgiver og Maria Forberg, samordner.

30 Opfølgning på det unge par rådslagning
Hvordan er det gået siden sidst ? Evt. andet ? I denne sag her der været afholdt 1 familierådslagning samt 1 opfølgning. Den vordende mor går til samtaler i Tidlig Indsats.

31 P...... familierådslagning Hvorfor må jeg ikke have en ældre kæreste ?
Elsker I mig ? Hvad er mit selvværd ?

32 P…… familierådslagning
Deltager i P…… familierådslagning: P……, mor ordstyrer, far referent, søster støtteperson. …… bror var også inviteret, men meldte afbud. Nielsine Petersen, socialrådgiver og Maria Forberg, samordner. Der har været afholdt 1 rådslagning og 2 opfølgninger i denne sag.

33 N… familierådslagning
Hvor skal N… og hendes kommende barn bo, efter hun har født ? Hvordan kan N… støttes, nu hvor hun snart skal føde ?

34 N…. familierådslagning
Deltager til N…. rådslagning: N…, farfar støtteperson, farmor ordstyrer, stedmor referent, mor, mormor. Far udeblev. Aviaja Rasmussen, socialrådgiver og Maria Forberg, samordner. Anette Broberg, psykolog fra Tidlig Indsats deltog til opfølgningsmødet. Der har været afholdt 1 rådslagning samt 1 opfølgningsmøde.

35 J…… Rådslagning Hvornår skal J..... bo hos far ?
Hvornår skal J….. bo hos mor ?

36 J….. rådslagning Deltager til J….. rådslagning:
J….. barn, far støtteperson, mor referent, søster, søster støtteperson. Estella Buhrkal, socialrådgiver, Biinia Nikolajsen, socialrådgiver, Maria Forberg, samordner og Marlene Krogh samordner.

37 J..... rådslagning Opfølgning: Hvordan er det gået siden sidste møde ?
Evt. andet ? Der har været afholdt 1 rådslagning samt 3 opfølgningsmøder i denne familie. Der arbejders videre med opfølgningsmøder.

38 Barn 9 år J rådslagning Hvad skal J…… når han har været i Børne- og Familiecentret om tirsdagen ?

39 Barn 9 år J……. rådslagning
Deltagere: Barn J……., mor ordstyrer og referent, far, morbror støtteperson, mormor, mormors mand, 2 yngre søskende. Vivi Husum familiebehandler, Marlene Krogh samordner, Stina Berthelsen samordner. Der er afholdt 1 familierådslagning samt 1 opfølgningsmøde. Der arbejdes videre med opfølgningsmøder i familien.

40 Rådslagning vedrørende 4 søskende.
Hvor skal børnene bo ? Hvilken dato skal de flytte ? Der skal laves en plan for hvert barn

41 Rådslagning vedrørende 4 søskende
Deltagere: 4 søskende. mormor, morfar, storebror, morbror, faster, en tidligere plejemor, en tidligere plejefar, den ene drengs ven, vennens mor, 2 faster med pr. tlf. Far kan ikke deltage, men far har skrevet et brev, som blev læst op til rådslagningen. Biinia Nikolajsen, socialrådgiver, Marlene Krog samordner samt tolk.

42 Rådslagning vedrørende 4 søskende
Opfølgning: Hvordan er det gået siden sidste møde ? I denne sag har der været afholdt 1 familierådslagning samt 1 opfølgningsmøde.

43 Hvornår er det oplagt at holde en rådslagning
Unge gravide Ved skilsmisse Ved forældres død eller sygdom Ved anbringelse, Ved hjemgivelse Skolestøttende Når vi har ”givet op”, sager der har kørt i årevis. Ved behov for aflastning Kriminalitet Afdække og bruge netværket Ældre sektor, psykiatri, kriminalforsorgen Statsforvaltingen Krisecentre Handicappede børn Overvægtige børn

44 Litteraturliste Bog: Familierådslagning, redigeret af Jytte Faureholm og Lis Lynge Brønholt. Hjemmeside: www. Inddrag. Nu Rapport: Børneperspektivet i Familierådslagning, udarbejdet af Birgit Mortensen, udgivet af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Udgivelsesår 05/2007. Familierådslagning i Danmark 2.del af evalueringen af ”Det danske forsøg med Familierådslagning”. Udarbejdet af Jytte Hansen, Thomas Haldbo Hansen og Bo Morthorst Rasmussen. Udgiver: UFC Børn og Unge, aug


Download ppt "Seminar i Nuuk okt familierådslagning Maria Forberg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google