Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vandplaner - Status.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vandplaner - Status."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vandplaner - Status for VP1 og VP2 Thomas Bruun Jessen, kontorchef, Naturstyrelsen

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Disposition Status for 1. generation vandplaner (2009-2015) Status for 2. generation vandområdeplaner (2015-2021) Vandråd – erfaringer/fremtid SIDE 2

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 3 Ca. 6.700 høringssvar i offentlig høring – alle læst og behandlet Som følge af basisanalyse for VP1 og ønske om ensretning: Reduktion af vandløbsstrækningen fra 22.000 km til 19.000 km Aftale om vækstplan for Fødevarer: Halvering af randzoneareal og bortfald af virkemidlet ændret vedligeholdelse Juni – august 2014:Supplerende høring over ændringer i indsatser og retningslinjer Generel udskydelse af fristen for gennemførelse af spildevandsindsatsen Offentliggørelse af lokale og overordnet høringsnotat sammen med endelige vandplaner Status for færdiggørelse af 1. generation vandplaner

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 4 Tidsplan færdiggørelse 1. generation vandplaner DatoBegivenhed 26. August 2014Supplerende offentlig høring slut Efterår 2014Endelige vandplaner offentliggøres Efterår 2014Kommunerne går i gang med at udarbejde kommunale handleplaner Efterår 2014Kommunerne planlægger og gennemfører projekter 22. December 2015 Kommunale handleplaner for første planperiode udført

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 5 Tidsplan for 2. generation vandområdeplaner DatoBegivenhed 7. Oktober 2014Kommuner og vandråd afleverer forslag til vandløbsindsatser og SMV Efterår 2014Kommuner og vandråds bidrag bliver indarbejdet i et samlet indsatsprogram Efterår 2014Scoping til brug for skrivning af SMV igangsættes 22. December 2014Forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode sendes i offentlig høring i 6 mdr. 22. December 2015Endelige vandområdeplaner for 2. planperiode offentliggøres

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 6 Skal udsendes i høring senest 22. december 2014 Miljømål og indsatsprogram fastsættes i bekendtgørelser Kommuner og vandråd udarbejder forslag til vandløbsindsatser og tilhørende miljøvurderinger Indsatsprogram og bruttoindsatsbehov er endnu ikke fastlagt Endelige vandområdeplaner for 2. planperiode skal offentliggøres senest 22. december 2015 Status for 2. generation vandområdeplaner

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 7 Hovedorganisationerne tilkendegiver, at det overordnet går rigtig godt Interessenterne udtrykker ønske, om at lade rådene fortsætte med udvidet ansvarsområde i 3. planperiode NST påtænker at lave en evaluering, når bidragene til vandløbsindsatser er indkommet Skal arbejdsopgaverne udvides? Samarbejdet mellem kommuner og vandråd

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 8 Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dknst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vandplaner - Status."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google