Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg til Vejlederkonferencen, af Else Poulsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg til Vejlederkonferencen, af Else Poulsen"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg til Vejlederkonferencen, af Else Poulsen
Selvtillid & selvværd Oplæg til Vejlederkonferencen, af Else Poulsen

2 Indledning: ”Vi ser ikke verden, som den er, men som den vi er”.
= vores måder at tolke og begribe vores verden på, = at samle eller tolke historier, der er i overensstemmelse med selvbillede, = fleksibel og dynamisk – og ikke statisk. Selvtillid og selvværd er ikke det samme og følges ikke nødvendigvis ad. Der tages udgangspunkt i myten om Manguaraq.

3 Sagn om Manguaraq: Fortalt af Jaakuaraq fra Nuuk til Knud Rasmussen i 1921. Det berettes om en dreng, der gennem sine fangst – fra spurv som dreng til plettet hvidhval som voksen - får udviklet sin selvtillid og selvværd. Manguaraqs selvtillid og selvværd som voksen er så stor, at selv månemanden til sidst er nødsaget til at indrømme over for sig selv at have mødt sin overmand efter at have forsøgt at knække Manguaraq fysisk, psykisk og socialt.

4 Hvad er selvtillid: Definition: troen på, at man er noget værd ved at kunne mestre egne og omverdenens krav. Ydre kvaliteter Det man kan opnå, fordi man tror på sig selv Afspejler sig indenfor de områder, hvor man er god til noget Påvirkes af sociale forhold (tror på én og giver udtryk for det, forventninger som kan indfries og de andre støtter én op)

5 Manguaraqs selvtillidsfølelse:
Han mestrer egne og omverdenens krav. Han tror på sig selv og tror på, at han nok skal klare en masse forskellige udfordringer, som han udsættes for i det daglige som fanger, men også som månemanden udsætter ham for. Manguaraqs far, Mangorsuaq, tror på ham og er god til at støtte ham. Faderens forventninger er Manguaraq i stand til at indfri, og faderen støtter sønnen under indfrielsen af forventningerne.

6 Hvad er selvværd: Begrebet dækker over den holdning, man har om én selv, og altså hvordan man ser sig selv som menneske. At hvile i sig selv At være glad og tilfreds med, hvem man er og hvad man er for andre. En følelse af, at man er noget værd blot ved at være til og ikke på grund af ens ydre kvaliteter og det, man er god til

7 Manguaraqs selvværdsfølelse:
Han giver direkte og præcist udtryk for sig selv, og hvem han er – både verbalt, fysisk (handlinger), psykisk (hvordan han er som menneske), socialt (hans forhold til andre). Han kender sig selv og ved, hvor han er god nok, hvilket i sig selv er nok. Han løser opgaver, han møder på sin vej sammen med månemanden, hvor han helt klart giver udtryk for, hvem han er og hvad han står inden for. Der er ingen tvivl om, at han har en følelse af, at han er noget værd blot ved at være til. Mødet med ukendte på vej til verdensrummet og de opgaver, der skal løses gennem denne vej, virker derfor for Manguaraq meget nemme at håndtere.

8 Dårlig selvtillid og konsekvenser:
Det stammer fra tidligt barndom: Kritik og ligegyldighed, når man har fejlet. Oplevet kærlighed og følelse af værd, når man præsterer noget godt. = konstant behov for bekræftelse for at føle sig værdifuld (uselvstændig) = afhængig af ros for at være god til noget og tro på egne evner = ikke i stand til at tage udfordringer op = utilfredshed = social isolering = depression

9 Dårlig selvværd og konsekvenser:
Det stammer fra tidlig barndom: Tanken om at man ikke er god nok = mister troen på sig selv = oplever nederlag efter nederlag (forventninger) = påvirker ens evne til at præstere = man giver op på livet = social isolering = depressioner, spiseforstyrrelser og selvbeskadigelse

10 Hvilken menneskesyn kan man arbejde med:
Det mekaniske: For at løse problemet, må man finde årsagen. Fokus på individet. Fokus på egenskaber. Mennesket sammenlignes med en maskine: opstår der fejl, kan det repareres. Det systemiske: Problemer løses ved at intervenere i samspil. Fokus på den sammenhæng, problemet opstår i. Fokus på relationer. Mennesket anses for en organisme, der forandres gennem vækst og samspil.

11 Konklusion: Hvordan får vi skabt ”Manguaqqat”:
”Et lykkeligt liv er ikke et liv uden problemer, men et liv, hvor man er i stand til at løse de problemer, der vil dukke op”. Psykisk sundhed hænger sammen med selvtillid og selvværd – og selvtillid og selvværd hænger sammen med sociale færdigheder At have sociale færdigheder betyder her at kunne kommunikere og løse problemer, når de opstår. De er i sig selv modgift mod angst og depression – og det samme er konstruktive tanker. Evnen til at leve med det, der alligevel ikke kan være anderledes. At lære noget af dårlige hændelser, så man bliver mere robust. Smertefulde oplevelser kan motivere til forandring. At kunne sige fra, at sætte grænser, at stille krav til omgivelserne, at gå efter det man har brug for, at passe på sig selv, at beskytte sig selv. Igennem samtaler kan vi nuancere vores holdning og forestillingsverden, som giver plads til nye tolkninger og erfaringer, som skaber grobund for nye fortællinger og kan bidrage til et rigere selvbillede og dermed identitet 


Download ppt "Oplæg til Vejlederkonferencen, af Else Poulsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google