Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

bips IKT-aftale bilag bips IKT-projekt 8. april 2017

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "bips IKT-aftale bilag bips IKT-projekt 8. april 2017"— Præsentationens transcript:

1 bips IKT-aftale bilag bips IKT-projekt 8. april 2017
Pre-høring for sparringsgrupper

2 bips IKT-projekt 8. april 2017 Indhold Bilag A - Den bærende idé Bilag B - Fremtidig IKT-specifikation Bilag C - Eksempler på fremtidige IKT-specifikationer Bilag D - Fremtidigt IKT-aftalegrundlag Bilag E - Projektspecifikke afvigelser og tilføjelser bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon cvr. dk Dato Rev./Ver R0 Udarbejdet af MBSO Projekt-id Forprojekt bips IKT-aftale, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

3 Forprojekt bips IKT-aftale
bips IKT-projekt 8. april 2017 Forprojekt bips IKT-aftale Bilag A Den bærende idé Januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

4 Den bærende idé Ydelsesbeskrivelse Ydelsesskema IKT-specifikationer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Den bærende idé Ydelsesbeskrivelse Ydelsesskema IKT-specifikationer X A B C Forprojekt bips IKT-aftale, bilag A, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

5 I dag – IKT paradigmer Hvor skal jeg sætte X’et? bips IKT-projekt
8. april 2017 I dag – IKT paradigmer Plus: Fleksibel/let at tilpasse Tager højde for projektspecifikke tilpasninger inden for paradigmets form Minus: Kræver høj viden om IKT og egne behov for at kunne udfyldes Let at tilkøbe mere end man har behov for, og derved sætte for høje krav Kan udfyldes forskelligt fra gang til gang Ydelser kan ligge skjult langt nede i dokumentet X X Hvor skal jeg sætte X’et? X X Konklusion: Paradigmet er gode til aftaler mellem eksperter, i situationer hvor tingene skifter og skal tilpasses/optimeres løbende uden at aftaler skal genforhandles. Forprojekt bips IKT-aftale, bilag A, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

6 I morgen – IKT standardspecifikationer
bips IKT-projekt 8. april 2017 I morgen – IKT standardspecifikationer Plus: Samme indhold hver gang Kan indeholde standard modeller med variationer Metodikken kan anvendes af bygherre der har projektspecifikke behov Let at anvende i aftale, da ydelser er defineret/låst fast Minus: Begrænsede projektspecifikke tilpasningsmuligheder X Jeg tager den model de andre bruger? Konklusion: Standarden er god til aftaler mellem ikke specialiserede parter, der skal have en aftale på plads, hvor alt er afbalanceret. Forprojekt bips IKT-aftale, bilag A, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

7 Forprojekt bips IKT-aftale Fremtidige IKT-specifikationer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Forprojekt bips IKT-aftale Bilag B Fremtidige IKT-specifikationer Januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

8 Eksist. IKT-specifikationer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksist. IKT-specifikationer Fremtidige IKT-specifikationer X IKT teknisk Kommunika-tions specifikation Indhold: Dokumentstyring Projektweb IKT specifikation Klassifikation IKT specifikation Digital kommnika-tion IKT specifikation Lev. spec bygnings- modeller X IKT teknisk CAD-specifikation Indhold: Koordinater, referencer mv. Modelskilt mv. Strukturering af bygningsmodeller Udveksling Kontrol IKT specifikation Projektweb IKT specifikation Digitalt udbud IKT specifikation Konsistens- kontrol X IKT teknisk Ydelses- specifikation X IKT teknisk Udbuds- specifikation Indhold: Tilbudslister og beskrivelser Udbud og tilbud Opmåling og mængder IKT specifikation Mængder IKT specifikation Digital aflevering IKT specifikation IKT-roller Indhold: Klassifikation Informationsniveauer Brug af bygningsmodeller X Indhold: Stamdata Procesdokumentation Som udført D&V informationer Procedure for aflevering IKT teknisk Afleverings- specifikation BIM procesmanual (for det digitale samarbejde) Forprojekt bips IKT-aftale, bilag B, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

9 YB 2012 Byggeri & Planlægning
bips IKT-projekt 8. april 2017 YB 2012 Byggeri & Planlægning Fremtidige IKT-specifikationer IKT specifikation Klassifikation IKT specifikation Digital kommnika-tion IKT specifikation Lev. spec bygnings- modeller IKT specifikation Projektweb IKT specifikation Digitalt udbud IKT specifikation Konsistens- kontrol IKT specifikation Mængder IKT specifikation Digital aflevering IKT specifikation IKT-roller Forprojekt bips IKT-aftale, bilag B januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

10 Fremtidige IKT-specifikationer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Fremtidige IKT-specifikationer IKT specifikation Klassifikation IKT specifikation Digital kommnika-tion IKT specifikation Lev. spec. bygnings- modeller Det styrende element for ydelser er Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning IKT-specifikationerne uddyber og præcisere ydelsen IKT-specifikationerne fastlægger standard for foruddefinerede ydelsesniveauer IKT specifikation Projektweb IKT specifikation Digitalt udbud IKT specifikation Konsistens- kontrol IKT specifikation Mængder IKT specifikation Digital aflevering IKT specifikation IKT-roller Er ikke en del af aftalegrundlaget Fastlægges mellem de projekterende og udførende parter BIM procesmanual (for det digitale samarbejde) Forprojekt bips IKT-aftale, bilag B januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

11 Fremtidige IKT-specifikationer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Fremtidige IKT-specifikationer IKT-specifikationer Klassifikation Digital kommunikation Digitalt udbud Mængder Digital aflevering Konsistenskontrol Leverancespecifikation for bygningsmodeller IKT-roller A B C Forprojekt bips IKT-aftale, bilag B, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

12 Forprojekt bips IKT-aftale Eksempler på fremtidige IKT-specifikationer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Forprojekt bips IKT-aftale Bilag C Eksempler på fremtidige IKT-specifikationer Januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

13 bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.3 – Etablering af kommunikationsplatform Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

14 Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.3 – Etablering af kommunikationsplatform Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

15 Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.3 – Etablering af kommunikationsplatform Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer Formål Definitioner Kommunikationsplatform - ... Projektweb - form for kommunikationsplatform (jfv YB 8.2) Administrator - person med ansvar for den daglige administration af kommunikationsplatformen. Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

16 Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.3 – Etablering af kommunikationsplatform Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer Generelt Om standard niveauer. Er andet ikke angivet er niveau A gældende. A: Klienten står for tilvejebringelse og administration B: Klienten har en kommunikationsplatform, og IKT-lederen står for administrationen C: IKT-leder står for tilvejebringelse og administration Ansvar Fordeling af ansvar for leverancerne ske jævnfør standard niveauerne Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

17 Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.3 – Etablering af kommunikationsplatform Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer Leverance A B C P Ansvarlig for tilvejebringelse af system Klient IKT-leder Projekt specifikt Administration Projekt Specifikt Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

18 Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.3 – Etablering af kommunikationsplatform Projektweb - minimums spec. for system Tilgængelighed Skal være tilgængelig for de relevante parter på alle tider af døgnet. Utilgængelighed skal adviceres min 3 dage før og må maks vare 6 timer indenfor en 24 timers periode. Adgangskontrol Systemet skal have adgangskontrol på enkeltbrugerniveau. Advicering Systemet skal have muligheden for at advicere ved ændringer. Log Systemet skal føre en log med nøjagtig historik for alle handlinger på webben (opslag, up- and downloads, adviseringer, plotbestillinger). Byggesagens parter skal være afskåret fra enhver mulighed for at påvirke eller efterfølgende ændre på log’ens registreringer. Alle parter skal kunne se log’en. Eksport informationer skal kunne hentes ud fra systemet og overføres til andre systemer. Administrator - rolle Daglige administration af projektweb dvs. håndtere brugere, rettigheder og mapper. Standard niveauer Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

19 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

20 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

21 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer Formål Definitioner Kommunikationsplatform - Jævnfør separat YS. Såfremt denne ydelse ikke er tilvalgt bortfalder leverancer forbundet hermed. Projektweb - form for kommunikationsplatform (jfv YB 8.2) Foreløbigt materiale (inkl bygningsmodeller!) - kan kun i begrænset aftalt omfang anvendes til kvalitetssikring og konsistenskontrol. Materiale til kvalitetssikring - kan anvendes til kvalitetssikring og konsistenskontrol som var det endeligt materiale. Endeligt materiale - Det materiale der foreligger som aftalt ved slutningen af en given fase. Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

22 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer Generelt Om standard niveauer/modeller. Niveauerne bygger successivt på hinanden. Er andet ikke angivet er niveau A gældende. A: Ingen krav til standarder, og udveksling jvf faserne. Anvendes af bygherre som ikke har interne systemer til håndtering af standarder B: Krav til fil- og mappestruktur, samt metadata. Der udveksles materiale løbende. Anvendes til bygherren som anvender BIPS’ strukturer i sit datasystem. C: Aflevering af materiale til KS før udbud. Krav til standard. Anvendes til bygherre som benytter sig egne IKT-KS procedurer. Ansvar IKT-lederen på sagen er ansvarlig for at punkterne i denne specifikation overholdes. Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

23 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation Leverance A B C Skriftlig kommunikation Rådgiveren fastlægger selv standarder bips, C206, standard for byggeprojekter, oktober 2005 Dokument udveksling Projektmateriale - herunder bygningsmodeller - udveksles som en del af faseafleveringerne Foreløbigt materiale – inkl bygningsmodeller - udveksles min. hver 14. dag. Endeligt materiale udveksles som en del af faseafleveringerne Bygningsmodeller udveksles min. hver 7. dag. Der udveksles jævnfør faseafleveringer, med tilføjelse af ekstra adgang til materiale til kvalitetssikring jf. projektets tidsplan. Fil- og mappestruktur Rådgiveren fastlægger selv fil- og mappestruktur Fil- og mappestruktur på fælles drev skal struktureres i henhold til bips, A104 Dokumenthåndtering. Et filnavn skal være unikt og entydigt og må ikke ændres under projektering og udførelse. For dokumenter anvendes Dokument id og navngivningsmetode efter eksempel figur 30 (evt. figur 31) fra bips, A104 Dokumenthåndtering Metadata Der anvendes ikke metadata Til ethvert dokument skal i tilknyttes metadata i henhold til bips, A104 Dokumenthåndtering med felterne: Organization Document name Version data First create dat Creator Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

24 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation
bips IKT-projekt 8. april 2017 Eksempel på IKT-specifikation 8.2 – digital kommunikation Skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter skal foretages digitalt. s af aftalemæssig karakter mellem byggesagens parter, skal tilføjes den for projektet valgte kommunikationsplatform som ikke redigerbare dokumenter. Såfremt digital kommunikation skal foregå efter bestemte metoder og standarder fremgår dette i den valgte model/niveau. Dokumenter skal udveksles digitalt mellem parterne via den for projektet valgte kommunikationsplatform og med et omgang og en frekvens jvf den valgte model. Originale udgaver af dokumenter skal altid opbevares hos den virksomhed, der er ansvarlig for dokumenterne. Kommunikationsplatformen anvendes ved overdragelse af dokumenter uanset om der er tale om løbende opdatering eller aflevering ved foruddefinerede milepæle. Ved upload af nye dokumenter skal alle relevante parter adviceres. Adviceringen skal efterfølgende kunne dokumenteres ved brug af systemets log. Dokumenter omfatter: Tegninger Bygningsmodeller Notater Referater Beskrivelser Beregninger Datastruktur Der skal anvendes fil- og mappestruktur jvf den valgte model/niveau. Dokumenter skal have tilknyttet metadata jvf den valgte model/niveau. Følgende filformater ODF - redigerbar tekst PDF - ikke redigerbar tekst IFC - bygningsmodeller (fag- og fællesmodeller) Følgende revisionsbetegnelser anvendes ved revisionsstyring af godkendte versioner af dokumenter: 0, 1, … Revisionsbetegnelsen skal fremgå af tegningsskilt eller dokumenthoved, og såfremt der anvendes metadata angives revisionsbetegnelsen i metadatafeltet Version ID. Indhold: Indledning Anvendelse Standard niveauer Leverancer Forprojekt bips IKT-aftale, bilag C, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

25 Forprojekt bips IKT-aftale Fremtidigt IKT-aftalegrundlag
bips IKT-projekt 8. april 2017 Forprojekt bips IKT-aftale Bilag D Fremtidigt IKT-aftalegrundlag Januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

26 Nuværende aftalegrundlag
bips IKT-projekt 8. april 2017 Nuværende aftalegrundlag Almindelige betingelser (AB92, ABT 93, ABR 89) Aftale + ydelsesskema Ydelsesbeskrivelse IKT-ydelsesspecifikation IKT-tekniske specifikationer Forprojekt bips IKT-aftale, bilag D, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

27 Fremtidigt aftalegrundlag
bips IKT-projekt 8. april 2017 Fremtidigt aftalegrundlag Almindelige betingelser (AB92, ABT 93, ABR 89) Aftale + ydelsesskema Ydelsesbeskrivelse IKT-specifikationer Forprojekt bips IKT-aftale, bilag D, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

28 Fremtidigt IKT-aftalegrundlag
bips IKT-projekt 8. april 2017 Fremtidigt IKT-aftalegrundlag Ydelsesbeskrivelse Ydelsesskema IKT-specifikationer X B A B C Forprojekt bips IKT-aftale, bilag D, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

29 Totalrådgivning bips IKT-projekt 8. april 2017
Forudsætninger ABR89 AB92 Bygherre Total råd. aftale Entrepriseaftale Grundlag: Ideoplæg Byggeprogram Konkurrenceprogram Funktionskrav Grundlag: Fx Byggeprogram Grundlag: Udbudsprojekt Totalrådgivning Ydelsesskema / YB2012 X Ydelsesskema / YB2012 X (Ydelsesskema) X IKT-ydelser Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, 2012 Klient Arkitekt Landskabs-arkitekt Ingeniør Entreprenør Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen  8. Andre ydelser 8.1 Klassifikation X  bips YS 301: Klassifikation 8.2 Digital kommunikation  bips YS 302: Digital kommunikation 8.3 Etablering af kommunikationsplatform  bips YS 303: Etablering af kommunikationsplatform 8.4 Digital projektering  bips YS 304: Digital projektering – Model B 8.5 Digitalt udbud og tilbud  bips YS 305: Digitalt udbud og tilbud 8.6 Mængdefortegnelse 8.7 Digital aflevering  bips YS 307: Digital aflevering Forprojekt bips IKT-aftale, bilag D, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

30 Delt rådgivning bips IKT-projekt 8. april 2017
Forudsætninger ABR89 AB92 Bygherre Delt råd. aftale Entrepriseaftale Grundlag: Ideoplæg Byggeprogram Konkurrenceprogram Funktionskrav Grundlag: Fx Byggeprogram Grundlag: Udbudsprojekt Delt rådgivning Ydelsesskema / YB2012 X Ydelsesskema / YB2012 X (Ydelsesskema) X IKT-ydelser Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, 2012 Klient Arkitekt Landskabs-arkitekt Ingeniør Entreprenør Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen  8. Andre ydelser 8.1 Klassifikation X  bips YS 301: Klassifikation 8.2 Digital kommunikation  bips YS 302: Digital kommunikation 8.3 Etablering af kommunikationsplatform  bips YS 303: Etablering af kommunikationsplatform 8.4 Digital projektering  bips YS 304: Digital projektering – Model B 8.5 Digitalt udbud og tilbud  bips YS 305: Digitalt udbud og tilbud 8.6 Mængdefortegnelse 8.7 Digital aflevering  bips YS 307: Digital aflevering Forprojekt bips IKT-aftale, bilag D, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

31 Totalentreprise bips IKT-projekt 8. april 2017
Forudsætninger ABT93 Bygherre Totalentrepriseaftale Grundlag: Ideoplæg Byggeprogram Konkurrenceprogram Funktionskrav Grundlag: Funktionskrav Kvalitetskrav Totalentreprise Entrepriseaftale med underentreprenører Ydelsesskema / YB2012 X Ydelsesskema / YB2012 X Rådgivningsaftale med underrådgivere IKT-ydelser Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, 2012 Klient Arkitekt Landskabs-arkitekt Ingeniør Entreprenør Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen  8. Andre ydelser 8.1 Klassifikation X  bips YS 301: Klassifikation 8.2 Digital kommunikation  bips YS 302: Digital kommunikation 8.3 Etablering af kommunikationsplatform  bips YS 303: Etablering af kommunikationsplatform 8.4 Digital projektering  bips YS 304: Digital projektering – Model B 8.5 Digitalt udbud og tilbud 8.6 Mængdefortegnelse 8.7 Digital aflevering  bips YS 307: Digital aflevering Forprojekt bips IKT-aftale, bilag D, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

32 Totalentrepriseaftale Det digitale samarbejde
bips IKT-projekt 8. april 2017 Forudsætninger ABT93 ABR89 AB92 Bygherre Totalentrepriseaftale Rådgivningsaftale Entrepriseaftale Grundlag: Ideoplæg Byggeprogram Konkurrenceprogram Funktionskrav Grundlag: Fx Funktionskrav Kvalitetskrav Grundlag: Fx Byggeprogram Grundlag: Udbudsprojekt Aftalegrundlag Ydelsesskema / YB2012 X Ydelsesskema / YB2012 X Ydelsesskema / YB2012 X Ydelsesskema X BIM Procesmanual Med strukturel sammenhæng til IKT-specifikationer bips Standarder Proces Det digitale samarbejde Forprojekt bips IKT-aftale, bilag D, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

33 Forprojekt bips IKT-aftale Projektspecifikke afvigelser og tilføjelser
bips IKT-projekt 8. april 2017 Forprojekt bips IKT-aftale Bilag E Projektspecifikke afvigelser og tilføjelser Januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

34 Projektspecifikke tilføjelser til IKT-specifikation
bips IKT-projekt 8. april 2017 Projektspecifikke tilføjelser til IKT-specifikation Etablering af kommunikationsplatform Model P Basis model C Etablering Administration Tilføjelser: Systemet skal kunne føre log på alle mails på sagen Model A Etablering Bygherre Administration IKT-leder Model P Basis model Etablering Administration Tilføjelser: Model P Basis model - Etablering Bygherre Administration Byggeweb Tilføjelser: Forprojekt bips IKT-aftale, bilag E, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

35 Projektspecifikke tilføjelser til IKT-specifikation
bips IKT-projekt 8. april 2017 Projektspecifikke tilføjelser til IKT-specifikation Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, 2012 Klient Arkitekt Landskabs-arkitekt Ingeniør Entreprenør Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen  8. Andre ydelser 8.1 Klassifikation X  bips YS 301: Klassifikation 8.2 Digital kommunikation  bips YS 302: Digital kommunikation 8.3 Etablering af kommunikationsplatform  bips YS 303: Etablering af kommunikationsplatform 8.4 Digital projektering  bips YS 304: Digital projektering – Model B 8.5 Digitalt udbud og tilbud 8.6 Mængdefortegnelse 8.7 Digital aflevering  bips YS 307: Digital aflevering Forprojekt bips IKT-aftale, bilag E, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

36 Projektspecifikke tilføjelser til IKT-specifikation
bips IKT-projekt 8. april 2017 Projektspecifikke tilføjelser til IKT-specifikation Model P Basis model B Etablering Administration Tilføjelser: Systemet skal kunne føre log på alle mails på sagen Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, 2012 Klient Arkitekt Landskabs-arkitekt Ingeniør Entreprenør Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen  8. Andre ydelser 8.1 Klassifikation X  bips YS 301: Klassifikation 8.2 Digital kommunikation  bips YS 302: Digital kommunikation 8.3 Etablering af kommunikationsplatform  bips YS 303: Etablering af kommunikationsplatform 8.4 Digital projektering  bips YS 304: Digital projektering – Model BP 8.5 Digitalt udbud og tilbud 8.6 Mængdefortegnelse 8.7 Digital aflevering  bips YS 307: Digital aflevering Forprojekt bips IKT-aftale, bilag E, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

37 Projektspecifikke tilføjelser til IKT-specifikation
bips IKT-projekt 8. april 2017 Projektspecifikke tilføjelser til IKT-specifikation Model P Basis model B Etablering Administration Tilføjelser: Systemet skal kunne føre log på alle mails på sagen Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, 2012 Klient Arkitekt Landskabs-arkitekt Ingeniør Entreprenør Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen  8. Andre ydelser 8.1 Klassifikation X  bips YS 301: Klassifikation 8.2 Digital kommunikation  bips YS 302: Digital kommunikation 8.3 Etablering af kommunikationsplatform  bips YS 303: Etablering af kommunikationsplatform – Model BP 8.4 Digital projektering  bips YS 304: Digital projektering – Model B 8.5 Digitalt udbud og tilbud 8.6 Mængdefortegnelse 8.7 Digital aflevering  bips YS 307: Digital aflevering Forprojekt bips IKT-aftale, bilag E, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

38 Tilføjelse af andre specifikationer
bips IKT-projekt 8. april 2017 Tilføjelse af andre specifikationer Ønske om at tilføre anden standard til aftalen f.eks buildingSMART's IDM DK-Gov Area. Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, 2012 Klient Arkitekt Landskabs-arkitekt Ingeniør Entreprenør Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen  8. Andre ydelser 8.1 Klassifikation 8.2 Digital kommunikation 8.3 Etablering af kommunikationsplatform 8.4 Digital projektering X bips YS 304: Digital projektering – Model B IDM ID: DK-GOV AREA 8.5 Digitalt udbud og tilbud Forprojekt bips IKT-aftale, bilag E, januar 2015 Pre-høring for sparringsgrupper

39 bips IKT-projekt 8. april 2017 Pre-høring for sparringsgrupper


Download ppt "bips IKT-aftale bilag bips IKT-projekt 8. april 2017"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google